ZAMĚSTNANOST, PODNIKÁNÍ A EKONOMIKA

  • Podpoříme inovativní podnikání a startupy. Propojíme více soukromý sektor a vzdělávací instituce a jejich provázání.

  • Poskytneme marketingový, metodický a znalostní základ malým podnikatelům v usnadnění přístupu k financím a v přímé finanční pomoci, a to nejen kvůli minimalizaci následků koronaviru. Podporou začínajících podnikatelů obohatíme podnikatelské prostředí.

  • Podpoříme rodinné a lokální firmy. 

  • Budeme usilovat o zavedení krajských dotačních programů na rekvalifikaci zaměstnanců postižených strukturálními změnami s cílem udržení a zvyšování pracovních míst v kraji.

  • Propojíme podnikatele s odborníky a s dobrou praxí z okolních zemí (Německo, Švýcarsko). Rozšíříme a budeme podporovat mentorsky a poradensky působící inovační centrum kraje. 

  • Kraj bude pomáhat svým podnikatelům s medializací a marketingem uvnitř i mimo území kraje, bude se snažit jejich činnost „vyvážet“. Rozvojem a pomocí u všech typů podnikání kraj podpoří zaměstnanost, příliv kapitálu, udržení schopných a podnikavých lidí.

  • Vytvoříme a budeme prosazovat programy na propagaci místních potravin a produktů, rozvineme a podpoříme soutěže a oceňování takových produktů a značek. Proaktivně přispějeme k jejich brandingu.

  • Ve výběrových řízeních kriteriálně podpoříme lokální výrobce a poskytovatele služeb. V tomto směru budeme působit i vůči příspěvkovým organizacím a obcím.

  • Budeme podporovat Participativní rozpočet a soukromý fundraising. Nastavíme pravidla, jak do projektů občanů bude svou podporou vstupovat kraj. Nastavíme mechanismy většího zapojení veřejnosti do rozhodování, je třeba více veřejného projednávání rozvojových záměrů.