1 | Karel Karika

1 | Karel Karika

Lídr kandidátky, kandidát na hejtmana, pracovník v charitě | ÚSTÍ NAD LABEM | člen PIRÁTské strany

Jsem rodilý Ústečák a považuji se za patriota tohoto města. Od roku 1989 aktivista, který chrání demokracii, přírodu a staví se vždy na stranu slabších. Do politiky jsem vstoupil v roce 2010, kdy mi začalo být jasné, že aktivismem se toho nedá moc prosadit a dobré myšlenky posouvat vpřed. Od roku 2014 – 2018 jako místostarosta městského obvodu město ÚL jsem poznal úžasnou práci a to je práce pro lidi a město, které mám rád. Je třeba zlepšit kvalitu života v Ústeckém kraji. Současný stav nejvíce vystihuje slovní spojení: spirála chudoby. Velmi dlouho využívala republika Ústecký region a jeho bohatství a velmi málo ale vracela regionu zpět. A tak nyní máme znečištěné ovzduší, patříme mezi nejchudší kraje v republice, máme největší míru nezaměstnanosti a umíráme dříve. Je nezbytné přetnout spirálu chudoby, která v Ústí panuje a udělat z něj centrum prosperity s vysokou kvalitou života. Peníze a nová pracovní místa do regionu přinesou investice do inovací a čistých technologií. Vedení města na tom musí spolupracovat s univerzitou i podnikateli. Lpěním na těžbě uhlí a špinavém průmyslu si zaděláváme jen na neudržitelnou budoucnost.

2 | Kateřina Stojanová

2 | Kateřina Stojanová

Studentka práv na Univerzitě Karlově | LITOMĚŘICE | členka PIRÁTské strany

Narodila jsem se v Litoměřicích, kde jsem vystudovala Gymnázium Josefa Jungmanna. Nyní studuji Právnickou fakultu UK a pracuji jako právní asistentka v advokátní kanceláři. Od útlého dětství jsem byla činná zejména v kulturní oblasti jako členka dívčího pěveckého sboru a divadelního souboru. Během svého středoškolského studia jsem absolvovala řadu mimoškolních aktivit týkajících se zejména studentských simulací zastupitelstev, které mi poskytly vhled do širších oblastí věcí veřejných, školení o fungování komunální politiky, místní samosprávy a veřejné správy a měla jsem díky nim možnost podílet se na vytváření a prosazování návrhů. V konečném důsledku mi daly impuls k tomu, zapojit se do veřejného života. Věřím, že nabité zkušenosti bych dokázala maximálně využít i v zastupitelstvu krajském.

3 | Ing. Vít Rous

3 | Ing. Vít Rous

Krajinný inženýr (proejktant) se zaměřením na přírodě blízká řešení ve vodním hospodářství a ekolog, garant programových bodů Boj proti suchu a Ekologie | TEPLICKO | člen PIRÁTské strany

Vystudoval jsem obor Inženýrská ekologie na ČZU v Praze (2005) se zaměřením na revitalizace toků, malé vodní nádrže a rekultivace krajiny po těžbě. Po škole jsem začal pracovat v malé firmě jako projektant / stavbyvedoucí / holka pro všechno zejména na projektech revitalizací rašelinišť a vodních toků. V roce 2008/9 jsem začal pracovat sám na sebe a založil jednomužnou firmičku Grania s.r.o. se zaměřením na projekční práce v oblasti revitalizace toků, návrh rybníků, kořenových čistíren a hydrologické modelování. Postupem času se kořenové čistírny staly tou hlavní náplní práce a to i v rámci realizace. Kromě kořenovek se v posledních letech zaměřujeme na tzv. zelenou infrastrukturu a obecně na řešení vodohospodářské problematiky pomocí tzv. přírodě blízkých řešeních (Nature Based Solutions). Mimo bežnou práci se také snažím věnovat výzkumu a publikování odborných článků a přednáškám na výše uvedená témata na různých akcích.

4 | Ing. Mgr. Jiří Baudis

4 | Ing. Mgr. Jiří Baudis

Systémový specialista, garant programového bodu Doprava | ÚSTÍ NAD LABEM | člen PIRÁTské strany

Narodil jsem se v prosinci roku 1981 ve městě Ústí nad Labem, kde jsem strávil převážnou část svého života. Po studiích na gymnáziu se mou alma mater stala Západočeská univerzita, kde jsem vystudoval obor kulturní a sociální antropologie (Mgr.). Následně jsem profesně působil 3 roky v sociálních službách a poté jsem svou profesní působnost přesunul do oblasti telekomunikací, kde jsem byl zaměstnán na pozicích konzultanta technické podpory a retenčního i reklamačního specialisty. V souběhu se zaměstnáním jsem vystudoval na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně nejdříve obor Podniková ekonomie (Bc.) a následně obor Regionální rozvoj a veřejná správa (Ing.). V současnosti jsem zaměstnán ve státní firmě, která se věnuje realizaci stavebních investic v železniční dopravě. Ve volném čase se věnuji zejména produkci hudby, pořádání hudebních akcí a účinkování na nich. Zároveň se ve volném čase věnuji péči o svého psa. Jsem velkým příznivcem dokumentárních pořadů, taktéž deskových a počítačových her. Sportuji, avšak nejvíce mne baví individuální sporty (tenis, lyžování) či bezkontaktní skupinové sporty (např. nohejbal), těm kontaktním se snažím vyhýbat.

5 | Mgr. Jan Kranda

5 | Mgr. Jan Kranda

Učitel a hudebník | ŽATEC | člen PIRÁTské strany

Narodil jsem se v listopadu 1973 v Teplicích. Od roku 1974 žiji trvale v Žatci. Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu v Chomutově a Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V současné době pracuji jako učitel v ZŠ Žatec, Jižní a v ZUŠ Žatec.

K České pirátské straně jsem se přidal v roce 2015. Při své práci učitele hudební výchovy a informatiky a ICT koordinátora se snažím o zavádění a využívání moderních metod výuky, digitálních pomůcek, svobodného softwaru a rozšiřování ICT dovedností mezi pedagogy a žáky. Před dvěma lety jsem se zapojil do krajského projektu IKAP v oblasti digitální gramotnosti a stal se koordinátorem tzv. digibuňky na Žatecku a nadšeným propagátorem informatiky a robotiky v mateřských a základních školách i v mimoškolních technických klubech. Dále se věnuji hudbě jako aktivní hudebník. Na baskytaru jsem hrál v několika regionálních folkových a rockových skupinách. V současné době působím jako kytarista ve skupině BluesGin, na trombon a klávesy hraji ve skupině Stolní Společnost. Kromě rockové hudby vystupuji také na různých historických slavnostech nejen v Ústeckém kraji se skupinou Žatečtí trubači a bubeníci.

V komunálních volbách v Žatci v roce 2018 jsem byl zvolen do žateckého zastupitelstva. Jako zastupitel jsem i členem zdejšího finančního výboru a komise pro výchovu a vzdělávání.

6 | Vladimír Vlach

6 | Vladimír Vlach

IT expert, předseda žateckého spolku ŽOK | ŽATEC | člen PIRÁTské strany

Narodil jsem se jako prostřední ze tří dětí 3. prosince 1975 v Domažlicích a dětství jsem strávil v Dolní Kamenici. Po studiu SPŠ Elektrotechnické jsem odešel do Prahy na ČVUT, kterou jsem na jaře 1996 po třech semestrech opustil a začal pracovat u firmy Internet CZ, tehdy prvního komerčního poskytovatele internetu v Česku. V roce 2002 jsem poprvé a zatím naposledy změnil zaměstnavatele, od té doby jím je česká firma ICZ a.s. zabývající se převážně vývojem zakázkového softwaru a svěřenou správou IT systémů.

Od roku 2019 jsem předsedou Krajského sdružení Ústecký kraj České pirátské strany a předsedou Místního sdružení Žatec.

 

 

7 | Lukáš Ryšavý

7 | Lukáš Ryšavý

Student územního plánování, garant programového bodu Územní plánování a rozvoj | MOST | člen PIRÁTské strany

 

Pocházím z Mostu, kde jsem absolvoval osmileté studium na Podkrušnohorském gymnáziu. Jeden rok během středoškolských let jsem měl možnost strávit na Valley High School ve West Des Moines, Iowa. V současné době studuji územní plánování na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Zajímám se především o architekturu, urbanismus a městské plánování.

Do Pirátů jsem vstoupil kvůli liberálním hodnotám a zájmu o dění v Ústeckém kraji, ve kterém bych chtěl i v budoucnu žít.

Největší důraz kladu na komunální a krajskou politiku. Jsem zapojen v krajských expertních týmech (KET) pro Dopravu a infrastrukturu a Územní rozvoj a plánování.

8 | Mgr. Hana Vodrážková

8 | Mgr. Hana Vodrážková

Ředitelka neziskové organizace | KADAŇ | členka PIRÁTské strany

Jsem rodilá kadaňačka a žiju zde s manželem a 3 dětmi. Na dění a rozvoji našeho města se chci aktivně podílet.
Již od roku 2003 to činím nejenom díky svému povolání – řídím neziskovou organizaci RADKA z.s., která má i širší regionální působnost i mezinárodní aktivity.
Jsem členkou prezidia střešní organizace Síť pro rodinu, členkou MENSY a hrdou členkou Pirátské strany. Vystudovala jsem zdravotnickou školu v Chomutově a poté magisterské studium fyzioterapie (obor interní civilizační choroby) na FTVS UK Praha. Několik let jsem se oboru věnovala, dále mám zkušenosti z byznysu, ale po narození dětí jsem se rozhodla věnovat komunitnímu rozvoji.
Založila jsem občanské sdružení (nyní spolek), které se postupně rozrostlo do několika poboček i center služeb – od volnočasových aktivit, přes neformální i formální vzdělávání dětí i dospělých po sociální služby, dobrovolnictví a zahraniční spolupráci.
Veřejně prospěšný sektor považuji za nejefektivnější pracovní prostředí, kde všechno jde, protože se chce, je zájem, flexibilita, spolupráce a srdce i rozum v rovnováze. Mám ráda nové výzvy a snažím se aktivovat i ostatní. Moje motta: “Neberte vše tak vážně” a “Na každého jednou dojde”.

9 | Ludmila Beutelová

9 | Ludmila Beutelová

Operátorka technické podpory | ÚSTÍ NAD LABEM | členka PIRÁTské strany

Narodila jsem se 4.8.1988 v Ústí nad Labem, kde i celý život žiji. Vystudovala jsem obor chemik – laborant, bohužel jsem v oboru nikdy nepracovala. Po pár letech v pohostinství, je teď mým zaměstnavatelem telekomunikační společnost, kde jsem ještě nedávno pracovala jako operátorka technické podpory, nyní jsem nastoupila na mateřskou dovolenou. Mezi mé zájmy patří příroda, knihy, historie a hudba. Z nichž přírodu považuji za svou prioritu, ať už se jedná o udržitelné zemědělství, zdravá ekologie či rekultivaci krajiny. Vzhledem k hlubokým kořenům na Ústecku je pro mě velmi důležitá starost o prostředí, ve kterém žije má rodina po generace. Členem Pirátů jsem od roku 2017. S kolegy jsme založili MS Ústí nad Labem, jehož jsem i místopředsedkyní. V roce 2018 proběhly komunální volby. Kde jsem byla jako Pirátský lídr zvolena do zastupitelstva Ústí nad Labem – Severní Terasa. Zde jsem i členkou Kontrolního výboru.

10 | Lukáš Blažej

10 | Lukáš Blažej

Zastupitel města Ústí nad Labem, student práv, ekolog | ÚSTÍ NAD LABEM | člen PIRÁTské strany

Jsem zastupitelem města Ústí nad Labem. Specializuji se na právo životního prostředí, o kterém publikuji a přednáším. Dále jsem zakladatelem spolku Ústecké šrouby, který se věnuje ochraně přírody a krajiny. V Ústí nad Labem jsem odhalil řadu případů nepoctivého jednání úředníků a místních politiků. Za tyto úspěchy jsem získal Cenu za odvahu Nadačního fondu proti korupci. V minulosti jsem opakovaně zastupoval české environmentální neziskové organizace při jednání na evropské úrovni a během uprchlické krize organizoval humanitární výjezd do Horgoše a na hraniční přechod Berkasovo-Bapske. Mám za sebou šestitýdenní stáž u místopředsedy ENVI výboru Evropského parlamentu, v současnosti jsem 1. náhradníkem za Piráty do Evropského parlamentu. Pracuji jako asistent v advokátní kanceláři.

11 | Petr Rýsler

11 | Petr Rýsler

Podnikatel v pohostinství, garant programového bodu Turistický ruch | TEREZÍN | člen PIRÁTské strany

Narodil jsem se v roce 1962 v Litoměřicích a posléze do svých 27 let žil v obci Nové Kopisty, která je součástí Terezína. Poté jsem se odstěhoval do Terezína, kde žiji dodnes.

Od roku 1991 zde v Terezíně provozuji restaurant Atypik, předtím jsem deset let pracoval v Park Hotelu Terezín.

Jelikož pamatuji hlubokou totalitu, k Pirátům jsem se dal, protože snad s nimi dokážeme konečně něco změnit. Proto také kandiduji, netrpím ambicemi, ale chci se dožít nutné změny v naší společnosti. Rád bych uplatnil své čtyřicetileté zkušenosti  z cestovního ruchu vizi společného fungování různých subjektů pod různými spravovateli. Vidím problém třeba ve spolupráci města Terezín a Památníku Terezín, jedni spadají pod Ministerstvo kultury a druzí pod Ministerstvo pro místní rozvoj.

Jako Piráti jsme v komunálních volbách podporovali volební uskupení Změna pro Terezín. Povedlo se nám získat jednoho zastupitele a účast ve vítězné koalici. Mezi mé největší úspěchy řadím 30 let úspěšného podnikání a vedení restaurace a ve volném čase se věnuji cyklistice a Pirátům.

12 | Michaela Pelzmann Schwarzová

12 | Michaela Pelzmann Schwarzová

OSVČ | MÍSTO - BLAHUŇOV | členKA PIRÁTské strany

Narodila jsem se 26.listopadu 1985 a žiji v Chomutově.

Narodila jsem se v roce 1985 v Chomutově a právě v tomto okrese žiji celý svůj život – momentálně v malé vesničce Blahuňov v Krušných horách.

Vystudovala jsem obor sociálně – správní činnost v Mostě, ale profesně jsem získala zkušenosti v bankovnictví, soudnictví, ale i pohostinství.

V Pirátské straně jsem od roku 2012 a patřím k služebně nejstarším Pirátům v Ústeckém kraji. Momentálně zde zastávám funkci místopředsedkyně krajského sdružení.

Mám 2 děti a skvělého muže.

13 | Vít Konečný

13 | Vít Konečný

Skladový vedoucí, garant programového bodu Kultura | ŽATEC | bez politické příslušnosti

Narodil jsem se 22. dubna 1987 v Žatci, krátce bydlel i v Litoměřicích. V současnosti pobývám v Kadani.

V minulosti jsem býval předsedou i místopředsedou krajského sdružení Ústecký kraj, v dubnu 2013 jsem se stal zakládajícím členem místního sdružení Žatec-Kadaň, kde jsem taktéž působil jako předseda i místopředseda. Během druhé poloviny roku 2014 a první roku 2015 jsem působil jako vedoucí mediálního odboru. Snažím se pořádat všemožné akce ve svém blízkém okolí, nesnáším totiž internetové pisálky a kecaly od piva, kteří samotní pro změnu neudělají nic.

V současnosti nejsem členem strany, ale pouze registrovaným příznivcem. Nadále však spolupracuji na několika projektech spojených jak přímo s Českou pirátskou stranou, tak i s pirátstvím samotným. Mezi mé zájmy patří kultura, internet a politika. Rád se bavím a můžete se se mnou potkat v kadaňském Posezení Pohoda.

Prosazuji transparenci, e-government, legalizaci psychotropních látek, svobodnou kulturu a vůbec svobodného tvůrčího člověka, který rád žije v naší zemi a stát mu jde naproti, ne proti němu jako v současnosti.

14 | Martin Strnad

14 | Martin Strnad

Expert na státní správu, garant programového bodu Smart City | DĚČÍN | člen PIRÁTské strany

Pocházím z Liberce, ale od svých 9 let žiji v Děčíně a pro toto město jsem se rozhodl plně žít. Svůj profesní život jsem zasvětil státní správě, protože mě lákala náprava totálně zkostnatělého systému co se týče digitalizace a styku občanů s úřady. Za svých 25 let u státní správy jsem prosadil mnoho svých nápadů a za mnoho z nich byl i celostátně oceněn.

Jsem Evropan věřící v silnou a jednotnou Evropu bez ega jednotlivých států, věřící v osobní svobodu člověka, propagátor kryptoměn, obdivovatel Václava Havla a jeho odkazu. Inovátor ve státní správě, priorita – transparentnost, sdílení informací, veřejné zakázky a architektonické soutěže. Mimo desítek ocenění jsem získal v roce 2016 třetí místo jako osobnost eGovermentu České republiky.

Po letech, kdy jsem podával každý rok pravidelně několik námětů a inovací k dosažení vize elektronizace úřadů a naplnit tak plně heslo eGovermenetu jsem zjistil, že některá zlepšení jsou více politická rozhodnutí než-li technická. Proto jsem se rozhodl kandidovat a ovlivnit tak chod úřadu tímto způsobem.

15 | Bc. František Navrkal

15 | Bc. František Navrkal

Poslanec, datový inženýr | DĚČÍN | člen PIRÁTské strany

(* 15. září 1992)

V současné době jsem poslancem Parlamentu České republiky zvolený za Ústecký kraj a rozhodčí komise strany. Pocházím z Děčína. V roce 2012 jsem odmaturoval na Gymnáziu Děčín a pokračoval na FJFI ČVUT, kde jsem studoval obor aplikace softwarového inženýrství. Od podzimu 2016 do března 2019 jsem pracoval jako datový inženýr a IT analytik pro různé firmy. Nyní svoje zkušenosti a znalosti využívám v rámci poslaneckého klubu Pirátů. Mezi moje zájmy patří počítačové hry, jízda automobilem, informační technologie, politika a obecně poznávání světa. Mluvím plynně anglicky.

Do strany jsem vstoupil kvůli zájmu o liberalizaci Internetu, rozvoj osobních svobod, informovanost a vzdělanost občanů, vědu, napřímení demokracie a zvýšení efektivity státní správy České republiky.

Členem strany jsem od července 2012. Ve straně se zabývám hlavně předpisy, administrativou a politickým programem.

16 | Ing. Jakub Přibyl

16 | Ing. Jakub Přibyl

Hydroprognostik | ÚSTÍ NAD LABEM | člen PIRÁTské strany

Jsem ústecký rodák. Bydlím na Střekově, kde s manželkou vychovávám tři děti. Vystudoval jsem gymnázium Jateční, následně Fakultu životního prostředí (UJEP) obor Revitalizace krajiny. Pracuji jako hydroprognostik na ústecké pobočce ČHMÚ. Členem Pirátské strany jsem od roku 2017, ale již dříve jsem se jako aktivní dobrovolník zapojoval do jejího chodu. Nyní působím jako předseda MS Piráti Ústí nad Labem. 

V roce 2014 jsem kandidoval za Piráty v komunálních volbách jako nestraník v Děčíně, v roce 2018 již jako člen v obvodě Ústí nad Labem – Střekov, kde jsem byl zvolen do zastupitelstva, v současné době vykonávám funkci radního. Mám mnoho zálib, chodím po kopcích, venčím psy, rád houbařím, hraji šachy, jsem člověk kulturně žijící.

17 | Ing. Miloslava Karfilátová

17 | Ing. Miloslava Karfilátová

Personalistka | KADAŇ | členka PIRÁtské strany

Pocházím z Karlových Varů, kde jsem absolvovala základní a střední školu. Vysokoškolské vzdělání jsem získala na VŠEM Praha, bakalářské v oboru Komunikace a lidské zdroje, magisterské v oboru Management firem. Mám pracovní zkušenosti převážně z průmyslových firem, krátce jsem pracovala v bankovnictví. Od roku 2004 pracuji jako personalistka v Kadani, kam jsem se po necelém roce dojíždění také přestěhovala a stala se tak obyvatelkou Ústeckého kraje.

O Piráty jsem se začala zajímat zhruba od roku 2010. V roce 2018 jsem kandidovala a aktivně pomáhala v komunálních volbách v Kadani. Zastupitelkou jsem se sice nestala, ale neodradilo mě to v další práci. Jsem členka Bytové komise rady města Kadaň. Byla jsem u znovuzaložení místního sdružení Kadaň v roce 2019 a jsem v jeho předsednictvu.  Na krajské úrovni jsem členkou Krajského expertního týmu „Doprava“.

Mezi moje zájmy patří filmy, hudba, cestování, procházky v přírodě a pokusy o pěstování a zavařování vlastních bio produktů na zahrádce.

18 | Bc. Jan Mareš

18 | Bc. Jan Mareš

Student | ÚSTÍ NAD LABEM | člen PIRÁTské strany

Student Středo-a východoevropských studií ve Frankfurtu nad Odrou a původně jsem z Ústí. Ve studiu se zabývám Středoevropskou historií, kulturou a pilotkou, nejvíc pak „Sudetskými Němci“ a jinými odsunutými skupinami (transylvánští Sasové, Slezáci, Prušáci), v poslední době více i národními konflikty za Rakouska. I když je to záběr široký, tak se nakonec obloukem vždy vrátím do Ústí nad Labem.

19 | Bc. Barbora Fuxová, DiS

19 | Bc. Barbora Fuxová, DiS

Pracovnice podpory vzdělávání | LOUNY | členka PIRÁTské strany

Jmenuji se Barbora Fuxová a žiji v Lounech.
Vystudovala jsem bakalářský obor Humanitní studia na Univerzitě Pardubice, státnice jsem skládala z pedagogiky, psychologie a sociologie, o pár let později jsem ještě vystudovala Vyšší odbornou školu v Mostě, obor Firemní ekonomika a momentálně jsem přijata na inženýrské studium v oboru životního prostředí.

Pracuji pro Člověka v tísni na pobočce v Chomutově jako pracovník podpory vzdělávání v rodinách, kde mám na starosti děti od první do deváté třídy, se kterými se chodím připravovat do školy, doučovat je, a zprostředkovávám jim také různé vzdělávací volnočasové aktivity.

Svůj volný čas se snažím trávit smysluplně a ráda se proto pravidelně zapojuji do různých dobrovolnických činností, jako je například Ukliďme Česko, Ježíškova vnoučata, Krabice od bot, podporuji také iniciativu Jsme fér, která se věnuje problematice manželství pro všechny, účastním se různých akcí na podporu práv zvířat a v současné době pracuji na vytvoření skupiny Trash hero na Lounsku. Dále ráda čtu, maluju, navštěvuji různé kulturní akce a také prohlubuji svoji trpělivost tím, že se snažím vyvracet dezinformace, diskutovat a argumentovat, a to jak při osobním kontaktu tak na sociálních sítích.

Spolupráci s Piráty jsem si vybrala nejen proto, že jsou mi názorově nejblíže a cením si jejich práce, ale také proto, že oceňuji transparentnost a lidskost, se kterou se napříč politickým spektrem příliš nesetkávám.

20 | Mgr. Jan Bartoníček

20 | Mgr. Jan Bartoníček

Ředitel, sociální pracovník | ÚSTÍ NAD LABEM | člen PIRÁTské strany

Narodil jsem se v roce 1980 v Ústí nad Labem, kde žiji celý život vyjma období studia na vysoké škole v Praze. Profesně jsem výrazně spojen s neziskovým sektorem, kde jsem působil na různých pozicích zahrnujících přímou práci s dětmi a mládeží, koordinaci dobrovolníků, projektový management nebo finanční řízení. V současné době zastávám pozici ředitele a projektového manažera v neziskové organizaci působící v Ústeckém kraji. Ve městě Ústí nad Labem se podílím na komunitním plánování jako manažer koordinační skupiny pro seniory. Volný čas nejraději trávím aktivním způsobem během, na kole nebo při kolektivních sportech. K dalším zájmovým aktivitám patří DJing a četba literatury s historickou tematikou.

21 | Mgr. Jan Šmíd

21 | Mgr. Jan Šmíd

Zastupitel města Děčín | DĚČÍN | bez politické příslušnosti

(* 9.7.1978) Jsem ženatý a mám dvě děti.

Děčín je pro mě srdcovou záležitostí, jsem a vždy budu Děčíňákem. Žije zde celá má rodina, která je pro mě na prvním místě. A i proto, mimo jiné, jsem se rozhodl, že chci aktivně vstoupit do politiky. Už není čas otálet. Chci, abychom žili v krásném vzkvétajícím městě, kterým Děčín již v mnoha ohledech je, ale má to svá ALE. Proto je načase se zapojit a být ještě více aktivním občanem.

Vystudoval jsem víceleté gymnázium v Děčíně a následně politologii na Univerzitě Karlově v Praze. Věřím, že pomáhat je normální. Také jsem ale připraven se postavit jakýmkoliv pokusům o klientelismus nebo „zametání pod koberec“.

Politiku beru jako součást mého já. Člověk je „tvor politický“, a u mě se to projevuje každý den. Bohužel spatřuji v naší společnosti velké rozpory a její postupné rozdělování. To mi ale není vlastní, chci pracovat na pravém opaku. Jednou z nejdůležitějších věcí pro politiku je dle mého názoru umění dialogu, umět naslouchat druhým, a o to se budu vždy snažit.

„Cílem“ politiky je pak získat moc (obecně řečeno), aby bylo možné prosadit volební program. Já ale říkám, ne za každou cenu. Nevzdám se svých životních principů a postojů jen proto, abych se pokřivil sám před sebou. Demokracie a svoboda, to jsou ty principy. A neexistuje pro mě taková či maková demokracie, je jen jedna, a stejně tak je to se svobodou. Bohužel obě tyto hodnoty jsou dnes vnímány zvláštní optikou, jakoby byly něčím nepodstatným. To je ale chyba. A já si myslím, že úkolem politika, a to i na té „nejnižší úrovni“, je prosazovat i tyto principy.

22 | Mgr. Adam Komenda

22 | Mgr. Adam Komenda

Zastupitel města Most | MOST | člen PIRÁTské strany

Narodil jsem se a bydlím v hnědouhelné pánvi na severu Čech v Mostě. Absolvoval jsem bakalářské studium Politologie a evropská studia na Univerzitě Palackého v Olomouci a magisterské studium politologie na Karlově univerzitě v Praze. Ještě během studia politologie jsem začal studovat právo, kde jsem nyní ve čtvrtém ročníku. V roce 2018 jsem se stal zastupitelem v Mostě. Přesto, že jsme skončili v opozici, tak se nám podařilo v Mostě prosadit online přenos ze zastupitelstva a donutit radnici udělat pořádek v registru smluv. Nyní bojujeme za záchranu mostecké knihovny, tedy usilujeme o to, aby knihovna zůstala v současné budově, která je pro potřeby knihovny ideální. Za tímto účelem jsme iniciovali petici, kterou podepsalo již 2500 lidí, nyní chystáme velkou demonstraci před knihovnou. V Pirátské straně jsem zatím rok působil jako asistent poslance Mikuláše Peksy a také jako pirátský koordinátor v Ústeckém kraji. V rámci svého působení ve straně dlouhodobě podporuji práva LGBTQ komunity. Zorganizoval jsem celou řadu setkání našich poslanců s představiteli organizace Jsme fér, která bojuje za rovné manželství pro stejnopohlavní páry. Pravidelně se účastním Prague Pride a pomohl jsem uspořádat malý pochod za rovné manželství v Mostě. Mým snem je jednou žít ve spravedlivé společnosti bez předsudků, kde se každý bude moci seberealizovat a žít spokojený život.
23 | Mgr. Kateřina Stibalová

23 | Mgr. Kateřina Stibalová

Sociální pracovnice, psychoterapeutka | LITOMĚŘICE | bez politické příslušnosti

V Litoměřicích jsem vyrostla a přes 20 let zde pracuji s lidmi. Jsem jejich každodenní součástí a vadí mi politické směřování a způsob vedení našeho města. Z posledních let jsem získávala stále jasnější pocit o nárůstu vybraného směrování investic ve městě tak, aby finančně prosperovali pouze někteří vyvolení. Tato situace mě vybudila natolik, že již nechci jen přihlížet a stěžovat si. Jsem člověk pragmatický; vím, že se politické přemýšlení nezmění ze dne na den, ale chci této přeměně pomoci. Chci, aby všichni občané měli stejné možnosti, bez úplatků a “známých”. Chci měnit politiku ve své=m kraji tak, aby sousloví “zastupitel kraje” opravdu znamenalo, že při rozhodování myslím na kraj jako celek a nejen na své priority.

Další informace: Vyrostla jsem v Litoměřicích, v 90. letech jsem odešla do Teplic na SOU, což do velké míry určilo můj následný život. Maturovala jsem opět v Litoměřicích na 1. KŠPA, po dobu studia jsem si po večer vydělávala jako servírka. Po maturitě a jedné krátkodobé práci jsem začala dojíždět na Pražskou psychoterapeutickou fakultu a nastoupila v 19 letech do Kontaktního centra Litoměřice (tehdy Abúze club). Zde jsem pod Vedením supervizorky pochopila složitost a mnoho vrstev oboru závislostí. Nastoupila jsem do psychoterapeutického výcviku. V té době jsem poznala současného manžela, který mě plně podpořil, stejně jako mí rodiče a já po 5 letech práce nastoupila na denní studium Pražské vysoké školy psychosociálních studií na obor sociální práce se zaměřením na psychoterapii a komunikaci. Po bakalářském studiu a 2 letech práce s cílovou skupinou poruch příjmu potravy, jsem se vrátila do kontaktního centra. Poté se mi postupně narodili 2 synové a já při rodičovské dovolené dostudovala Mgr. studium. Od roku 2012 jsem zpět v práci jako vedoucí služeb terénní program, kontaktní centrum a v posledních letech také primární prevence.

24 | Bc. Zdeněk Štěpánek

24 | Bc. Zdeněk Štěpánek

IT expert, člen ekozemědělského kibucu | VARNSDORF | člen PIRÁTské strany

Nestydím se za svůj názor a vždy se pod něj podepíšu!

Narodil se ve Varnsdorfu v roce 1983, kde absolvoval základní školu a střední školu s maturitou – obor slaboproudá elektrotechnika. Později vystudoval učitelství na MÚVS, ČVUT Praha. Žije stále ve Varnsdorfu, je ženatý a má dvě děti.

V současné době pracuji jako správce sítě a učitel na střední škole. Předtím jsem pracoval jako prodavač/technik bezpečnostních kamer a elektro, později jako elektroinstalatér alarmů a domovních rozvodů. Současně jsem předsedou a hlavním technikem neziskové nekomerční počítačové sítě Gavanet.

Ještě před vstupem do Pirátské strany jsem se držel hesla, že současný politický marasmus lze změnit, jednoduše stačí volit podle zdravého rozumu a ne podle nesmyslných předvolebních hesel. A hlavně jít vůbec volit. Před vstupem k Pirátům jsem volil až na vyjímky Stranu zelených.

Z Pirátských témat je mi nejbližší snaha omezit monopoly SW firem – prosazovat Free Software. Prosazuji liberální principy – každý autor, ať už softwaru nebo uměleckého díla by měl mít plné právo určit pro své dílo licenci dle svého uvážení. Taktéž mi vadí neustálé sledování občanů bezpečnostními kamerami, sledování pohybu přes mýtné brány, opencard, mobilní telefony apod. Jsem zásadně proti cenzuře a šmírování občanů.

25 | Jan Kunc

25 | Jan Kunc

Inspektor kvality | MOST | člen PIRÁTské strany

Vystudoval jsem Ekonomické lyceum v Mostě a v současné době se věnuji práci s počítači a videoprodukci.

Rozhodl jsem se kandidovat, protože nesnáším levárny a bohužel v Mostě se jich děje mnoho. A to je také hlavní téma, kterému bych se chtěl v zastupitelstvu věnovat. Jako zastupitel budu důkladně analyzovat všechny uzavřené smlouvy, výběrová řízení a použiji veškeré zákonné prostředky k tomu, abych udržel chod města ve všech mezích zákona a férovosti.

26 | Ing. Jana Hladová

26 | Ing. Jana Hladová

Ekoložka | KADAŇ | členka PIRÁTské strany

Jmenuji se Jana Hladová a pocházím z Kadaně, kde jsem momentálně zastupitelkou za Pirátskou stranu. Jsem vdaná a mám dvě dospívající děti. Vystudovala jsem Českou zemědělskou univerzitu a mým oborem je ekologie a vše co s ní souvisí.

Mám za sebou sedmiletou pracovní zkušenost ve veřejné správě, a to nejprve z pozice referenta a poté vedoucího odboru životního prostředí na Chomutovském Magistrátu.

Momentálně pracuji na pozici ekologa energetického zařízení a okruh mé činnosti v tomto směru je velmi široký, od klasické podnikové ekologie, přes problematiku emisí, integrované prevence až po dekarbonizaci a přechod na alternativní zdroje energie. Ekologie je obor s přesahem do mnoha lidských činností. V poslední době se nejvíce věnuji problematice nakládání s odpady v provazbě na oběhové hospodářství. Bojuji proti skládkování v ČR, kteréžto považuji za krajně neekologické a neekonomické. Současně s tím usiluji o transparentní a efektivní hospodaření s veřejnými penězi a vyvození zodpovědnosti za jejich zneužívání tak, jak se to například stalo v kauze ROP Severozápad.

Ve svém pracovním i soukromém životě prosazuji právo na svobodu, vlastní názor a zodpovědný přístup k životu v celé šíři smyslu tohoto slovního spojení. Svoboda a demokracie bez osobní zodpovědnosti nemohou fungovat. Naše svoboda končí tam, kde začíná svoboda ostatních.

27 | Ing. Jitka Gazdová

27 | Ing. Jitka Gazdová

Stavební inženýrka | ÚSTÍ NAD LABEM | bez politické příslušnosti

Kandiduji, protože mě zajímá nejen veřejný prostor, který nás každodenně obklopuje, ale současně i to, jak tento veřejný prostor vypadá, co ho formuje a jak se v něm k sobě navzájem chováme a proč tomu tak je. Státní správa má na formování veřejného prostoru obrovský vliv.

Sic jsem se narodila v Havířově a celé své mládí prožila na severní Moravě, po vysoké škole mě osud zavál do města Ústí nad Labem a ač to může být pro spoustu lidí nepochopitelné, to město mi přirostlo k srdci. Biju se za něho, vždy když mohu. Mám ho ráda nejen pro tu neskutečnou přírodu, která ho obklopuje, ale i pro tu jeho syrovost a bezradnost, která je pro mne výzvou. Jsem členkou Pro! Ústí od jeho založení, a zakládající členkou Střekovských matek, z.s. Členství v těchto institucích mne vybavilo mnoha politicko-společenskými zkušenostmi.

 

28 | Michal Robouský

28 | Michal Robouský

Student | LOVOSICE | člen PIRÁTské strany

Narodil jsem se 29.11.1996 v Litoměřicích, po celý život žiji v Lovosicích. Aktuálně studuji politologii a společenské vědy na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Mezi mé zájmy patří sportovní aktivity, zejména bojové sporty dále politika, hudba a četba. Čtvrtým rokem vedu dětský oddíl kickboxu v Lovosicích.

A proč Piráti? Piráti jako jediní splňovali několik pro mě rozhodujících podmínek. Mezi ně patří to, že se jedná o demokratickou, liberální a protikorupční stranu.

29 | Linda Berchinová

29 | Linda Berchinová

Studentka | MOST | členka PIRÁTské strany

Narodila jsem se na jaře roku 1999 v Mostě, kde momentálně také po nutném návratu ze zahraničí pobývám. Studuji mediální zaměření bohemistiky na UJEP. Do Pirátské strany vstoupil už přede mnou můj spolužák ze střední školy, který ve mně pravděpodobně viděl podobně smýšlejícího člověka, kterého se snažil seznámit s Piráty i z jiného pohledu, než jsem znala. A nepletl se, byla jsem pirátské myšlence už dávno nakloněna. Kdybych měla vytknout pár pro mě důležitých témat, tak je to transparentnost, ekologické smýšlení, liberálnost. Mým cílem je absolvovat magisterský titul v mediální oblasti a získat práci, která mě bude naplňovat a někam v životě posouvat. Nechci zakrnět na místě, potřebuji jistou spontánnost a impulsivitu ve svém životě, proto hodně cestuji a neplánuji se někde jen tak usazovat. Jelikož jsem děním na komunální i krajské úrovni silně znepokojena, kandidovala jsem za Piráty v komunálních volbách v Mostě a nyní kandiduji i v těch krajských.

30 | Ing. Pavel Nadolecki

30 | Ing. Pavel Nadolecki

Inženýr kvality | LOUNY | člen PIRÁTské strany

Pocházím z Loun, kde žiju od svého narození (7. 4. 1982). Pracuju jako kvalitář v automotive a mojí největší zálibou je můj syn.

Pokud to umožňuje moje vytížení, rád cestuju nebo odpočívám na své chatě v lesích Džbánska.

Vystudoval jsem Dopravní fakultu ČVUT v Děčíně a Praze, se zaměřením na management a ekonomiku.

Jsem zastáncem evropské integrace a věřím v sílu idejí Evropské unie. Odsuzuju demagogii, autoritářství a diktaturu.

Věřím, že by se společnost měla postupně otevírat a vést ke spolupráci. Politická reprezentace by měla být tvořená lidmi bez větších předsudků a vnitřních problémů, jako jsou psychologické komplexy, vlastní ekonomické zájmy, apod.

Podporuji svobodnou kulturu, především potom software. Sám používám především Linux a na něj navázané produkty. Přispívám na Wikipedii a související projekty.

31 | František Kindl

31 | František Kindl

Důchodce | CHOMUTOV | člen PIRÁTské strany

Narodil jsem se 29.1.1953 v Chomutově, kde i nadále bydlím. Jsem vyučený v potravinářském oboru, ve kterém jsem dlouhá léta pracoval. Jako vedoucí prodejny, inspektor u zeleniny nebo jako šéf v restauračních a hotelových zařízení. Po revoluci jsem začal podnikat ve stavebnictví. Dneska jsem už v důchodu. Snažím se být pořád aktivní, mít také zajímavé koníčky. Napsal jsem pět knížek. Například sbírku básní, jednu detektivku, sci-fi a také knížku kreslených vtipů. Mám tři syny, manželku a pár dobrých přátel.

Prezentuji se jako hrdý Pirát z Chomutova, ale jsem také hrdý na Piráty jako společenství prima lidí, kteří nám dávají naději na budoucnost naší politické scény. Piráti jsou pro mě ideologická srdcová záležitost.

 

32 | Blanka Vaňková

32 | Blanka Vaňková

Pracovnice NZDM | MOST | členka PIRÁTské strany

Narodila jsem se 12. října 1974 v České Lípě. V současné době bydlím v Mostě, kde jsem také vyrůstala,maturovala a kde i pracuji v Oblastní charitě, konkrétně v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Sovička.

Jsem zakládající členkou občanské iniciativy Zachraňme mosteckou knihovnu, členkou komise prorodinných aktivit a sociálních služeb Rady města Mostu. Podporuji iniciativu Jsme fér.

Do Pirátské strany jsem vstoupila v roce 2019 a nedávno jsem byla zvolena 1. místopředsedkyní místního sdružení Most. Nejvíce se zajímám o sociální politiku a té se chci věnovat i do budoucna. 

„Zlu k vítězství stačí, když dobří lidé nedělají nic.“ Edmund Burke

Není čas na to, abychom byli lhostejní a zavírali oči před arogancí moci, klientelismem, korupcí a bezprávím. U Pirátů jsem našla naději. Pirátská strana vznikla odspodu, tvoříme ji my, lidé s touhou změnit budoucnost. Nemáme za zády kmotry, oligarchy či lobbistické skupiny.

Nechci, aby se mě jednou moje dcera zeptala: „Mami, proč ses jen dívala a mlčela,  proč si nic neudělala, nebo nezkusila alespoň něco udělat?“

33 | Ing. Pavel Miltner

33 | Ing. Pavel Miltner

Geodet | KADAŇ | člen PIRÁTské strany

nar. 1981, člen majetkové komise v Kadani, člen Pirátské strany.

Studoval jsem pozemní stavitelství na střední odborné škole v Kadani, poté jsem úspěšně dokončil inženýrské studium Geodézie na Stavební fakultě Vysokého učení Technického v Brně. Po studiu jsem nastoupil v soukromé firmě, a i nadále se věnuji geodézii. Byl jsem zaměstnancem geodetických firem, které se specializovaly na výstavbu silnic, další se věnovala hlavně revitalizaci elektráren Tušimice, Počerady a další. Nyní jsem zaměstnán v Severočeských dolech.

V Kadani jsem se narodil a vnímám své město jako nejhezčí v okolí a chtěl bych přispět k jeho dalšímu zvelebování. Vzhledem k mé odbornosti jsem měl možnost nahlédnout do zadávání výběrových řízení na stavby, a tak bych rád zúročil své zkušenosti a zajistil férovější podmínky i pro menší podnikatele.

Podporuji transparentnost všech zakázek, které jsou městem veřejně zadávány.

34 | Petr Kopač

34 | Petr Kopač

Softwarový inženýr | BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ | člen PIRÁTské strany

Vystudoval jsem inženýrský obor Inteligentní systémy na Západočeské univerzitě během něhož absolvoval roční Erasmus ve Španělsku a 3měsíční stáž v Europarlamentu. V současnosti pracuji jako OSVČ z domova jako manažer a softwarový vývojář. Žil jsem přes rok v Nizozemí. Studoval několik jazyků, ale nejvíce využívám angličtinu, pasivně němčinu, polštinu a španělštinu.

Mezi mé zájmy patří cestování, komiksy, sci-fi, muzea, gastronomie, počítačové hry, ekologie, přírodní vědy a aktivismus. Přispíval jsem také aktivně na českou Wikipedii, především překlady.

Členem strany jsem s přestávkou od roku 2011. Jsem liberál, zajímám se o své okolí a Piráti mě oslovili svou autentičností.

35 | Jiří Najdenov

35 | Jiří Najdenov

OSVČ | MOST | člen PIRÁTské strany

Jmenuji se Jiří Najdenov a je mi 44 let.  Narodil jsem se 22. 5. 1976 v Sofii v Bulharsku. Celý svůj život bydlím v Mostě, kde jsem vystudoval gymnázium. 

Nyní už 17 let podnikám v cestovním ruchu. Konkrétně mám cestovní kancelář, kde nabízíme vízový servis, ale také prodej zájezdů po celém světě. Velice oblíbený je u nás zájem autem po Evropě.

Při sledování naší politické scény a politického dění v České republice jsem se rozhodl zapojit se do politického dění. Po Pirátské straně jsem pokukoval již dříve. Definitivně jsem se rozhodl po shlédnutí interview Daniely Drtinové s panem Ivanem Bartošem. Je to pro mě strana s velkým potenciálem, má logiku a smysluplný program. 

Mezi mé zájmy patří horolezectví, cestování, knihy, má práce, motorka a samozřejmě rodina.

 

36 | Bc. Petr Zdobinský

36 | Bc. Petr Zdobinský

Podnikatel, zastupitel města Děčín | DĚČÍN| bez politické příslušnosti

 (* 16.4.1953) Narozen v Děčíně a celý život prožitý v Děčíně. Ženatý, tři děti.

Rád cestuji s otevřenýma očima vnímám příklady, jak to jde jinde.

Dřívější pracovní zapojení: Vedoucí stavebního úřadu MNV Děčín, učitel odborných předmětů SOU stavební Děčín. Dlouhých 27 let podnikatel v oblasti nemovitostí, majitel realitní kanceláře SKZ REAL s.r.o., usiluji o kultivaci podnikatelského prostředí v realitách aktivním zapojením do činnosti Asociace realitních kanceláří ČR. A proč s Piráty? Dva hlavní důvody: Základní zásadou Pirátů je „transparentnost“. Ten, kdo jedná transparentně nemůže intrikovat, podvádět, korumpovat a pěstovat klientelismus. Dalším podstatným důvodem je skutečnost, že se u „Piráti Děčín“ sešli lidi, kteří vidí optimisticky „budoucnost města“ Děčín stejně jako já.

Jsem si jist, že ve městě nemusí být nepořádek kolem popelnic, rozbité chodníky, nově dokončené stavby a nemusí být výsledkem fušerské práce. Musí skončit nakupování nemovitostí za přemrštěné ceny a prodej za nevýhodné ceny, a to zejména zastupitelům nebo jejich partajnickým kamarádům v pochybných dohadovacích řízeních. Veřejné zakázky mohou být zadávány tak, aby byla otevřena soutěž pro větší množství firem, a to i děčínských. „Ke spokojenému životu nepotřebuji žádnou „trafiku“ ani jiné výhody, které zastupitelský mandát nabízí.

37 | Vítezslav Titl, Ph.D., MSc.

37 | Vítezslav Titl, Ph.D., MSc.

Ekonom | CHOMUTOV | bez politické příslušnosti

Obory odbornosti a zájmu: Hospodářství, inovace, školství, potírání korupce

Narodil jsem se 25. 8.1990 v Chomutově. V současnosti střídavě bydlím buď v Chomutově v Bruselu, kde pracuji jako akademický pracovník na Katolické univerzitě v Lovani.
I ve svém volném čase se věnuji především politice. Dále mě baví tenis a lyžování.
Piráty považuji za jedinou stranu na české politické scéně, která k problémům naší společnosti a našeho kraje přistupuje otevřeně, neideologicky a je ochotna a schopna využívat vědecké poznatky k tvoření lepších veřejných politik.
Přes 7 let se věnuji veřejným politikám a ekonomii korupce. Neschopnost vládnout informovaně a bez korupce je jedním z největších problémů naší země. Rozumím tomu, jak vytvářet dobré politky a od koho si případně nechat poradit. Navíc mám zkušenosti z práce v Evropském parlamentu a pro vládu Německojazyčného společenství Belgie.

 

38 | Lukáš William Šmíd

38 | Lukáš William Šmíd

Úředník a OSVČ | LOVOSICE | bez politické příslušnosti

 

Obory odbornosti a zájmu: Ochrana přírody a krajiny, životní prostředí, vzdělanost, doprava

 

39 | Mgr. Jana Pazderková

39 | Mgr. Jana Pazderková

Středoškolská učitelka | LITOMĚŘICE | bez politické příslušnosti

Obory odbornosti a zájmu: Potírání korupce, inovace, generační výměna v politice, vzdělávání, kultura, zdravotnictví (hlavně v Litoměřicích)

Narodila jsem se 22. 11. 1978 v Litoměřicích, kde i v současnosti bydlím a kde i pracuji. Učím na soukromé střední škole obor grafický design. Tomuto povolání se věnuji již 20 let.

Ve svém volném čase ráda chodím do kina, nejvíce mě zajímají filmy především psychologického žánru. Dále ráda čtu a chodím do přírody.

Piráti jsou stranou s mladými, aktivními, energickými a nezkaženými lidmi. Líbí se mi, že Pirátská strana není zatížená minulostí jako ostatní tradiční politické strany, a může tak přinést všemi očekávanou a velice vyžadovanou změnu atmosféry v České republice, potažmo hlavně v Ústeckém kraji. Věřím v Piráty, že tyto změny dokážou prosadit.

40 | Ing. Albert Macas

40 | Ing. Albert Macas

Analytik, spolupracovník Google | LOUNY | bez politické příslušnosti

Datový analytik a podnikatel pracující pro Google, hostující přednášející na VŠE

Obory odbornosti a zájmu: Reklama, big data, smart city, IT

Narodil jsem v Praze, kde rodiče studovali vysokou školu, roku 1994. Ještě během mého prvního roku života jsme se přestěhovali zpátky do Loun, a tam jsem vyrostl a absolvoval 1. ZŠ JAK a Gymnázium Václava Hlavatého, následně jsem vystudoval Informační a komunikační technologie na VŠE v Praze.

Během studia jsem vyučoval děti hře na klavír a nabíral zkušenosti v reklamní agentuře. Bylo to pro mě ideální spojení akademické půdy a reálné praxe, protože jsem se zaměřoval na oblast webové analytiky. V posledním ročníku na vysoké škole jsem se dostal do mezinárodní technologické společnosti, kde pracuji dosud, a to v oblasti datové analytiky a marketingu. Mimo to jsem absolvoval vzdělávací program Honors Academia. Od zimního semestru 2020 budu na Vysoké škole ekonomické vyučovat předmět Datové minimum. Mimo tyto aktivity vedu vlastní společnost, která se zaměřuje na konzultační služby v oblasti implementace analytických řešení, zpracování dat a s tím spojeného řízení internetových projektů na základě dat.

Do krajského zastupitelstva jsem se rozhodl kandidovat, protože dokážu přispět zejména z technického pohledu v několika oblastech; během pandemie proběhla rychlá digitalizace několika významných oblastí, s níž si vlády dosud nevěděly rady – ať už jde o školství a využítí nástrojů pro vzdálenou výuku, ať jde o zdravotnictví a konzultace s lékařem na dálku nebo také o inovaci v oblastech integrovaného záchranného systému, silnic, veřejné dopravy, sociálních služeb. 

Mimo to jsem v Lounech rozjel projekt MyLouny.cz, který systémem voucherů pomáhal podnikatelům s výpadky příjmů v krizových karanténních měsících.

Protože vím, že se s tímhle problémem dlouhodobě Ústecký kraj potýká, mám v plánu žít v Ústeckém kraji a podílet se svou troškou na  jeho snad lepších zítřcích

41 | Mgr. Martin Kolář, Ph.D.

41 | Mgr. Martin Kolář, Ph.D.

Odborný asistent na FUD UJEP | ÚSTÍ NAD LABEM | bez politické příslušnosti

Obory odbornosti a zájmu: Kultura, školství, participativní projekty, příhraniční spolupráce, mediální obraz kraje.

Narodil jsem se i žiji většinu roku v Ústí nad Labem, kde jsem i vystudoval na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Působím na Fakultě umění a designu téže univerzity a přednáším i na Filozofické fakultě. Profesně se zaměřuji převážně na estetiku (primární specializací je tématika reprezentací, pragmatizmu, nápodoby, kulturní paměti a médií).

Ve volném čase si rád vychutnám sklenku vína, či se toulám v příhraničních lesích (jsem vášnivým houbařem).

Kromě práce, která mne naplňuje a baví, působím v Odborné pracovní skupině Euroregionu Elbe/Labe pro vědu a školství. A to i z důvodu, že mi není lhostejný život i obraz našeho regiónu, mnohdy medializovaného ve smyslu klišé „temného kraje“ i místa, v němž si představujeme dystopické příběhy. Tento obraz je nutno změnit. Nejenom z tohoto důvodu považuji za nutné aktivně vstupovat do politiky a hájit liberální hodnoty a demokratický systém. Poněvadž, jak si můžeme v současně době uvědomit, svoboda, volnost a tolerance k jinému nejsou něčím samozřejmým a jak říká klasik: „Žít svobodně je umění“. Proto jsem také spoluzakladatelem Platformy pro politiku a estetiku a podílím se na činnosti mezinárodní skupiny Soboty pro sousedství (ta vznikla jako reakce na uzavření hranic), spolupracuji také s Domem umění v Ústí nad Labem (kde se zaměřuji na pořádání diskusních večerů a přednášek zaměřených na vztahy mezi kvalitou života, politikou a uměním).

Hodnoty, které Pirátská strana zastává, korespondují s mým smýšlením a zkušenosti, které jsem během let získal bych chtěl využívat i předávat dále i v „politice“. 

42 | Ing. arch. Jakub Jaroš

42 | Ing. arch. Jakub Jaroš

Architekt | KOŠTICE | bez politické příslušnosti

 

Obory odbornosti a zájmu: Architektura, územní rozvoj a plánování, kultura

Narodil jsem se v Duchcově a prvních pár let, než rodiče postavili dům v Košticích, vesnici poblíž Loun, jsem prožil v Bílině. Jsem architekt s vlastním ateliérem, který působí v severních a středních Čechách. Často proto jezdím po kraji a znám světlé i tmavé stránky jeho podoby. Ačkoli já osobně vidím jistou estetiku i v surovém betonu, dezolátních průmyslových areálech a důlní měsíční krajině, chtěl bych, aby se náš kraj přesunul v čase z postapokalyptických dob do současnosti a stal se celý zdravým a příjemným místem pro život, jehož estetika nebude spojená s ekologickými škodami a socioekonomickými problémy. Věřím, že program pirátské strany, k němuž jsem přispěl trochou názorů na územní plánování a možnosti revitalizací, to dokáže zajistit. 

43 | Bc. Stanislava Hamáková, DiS

43 | Bc. Stanislava Hamáková, DiS

Vedoucí dobrovolnického centra, sociální pracovnice | KADAŇ| bez politické příslušnosti

 

Obory odbornosti a zájmu: Sociální tematika

Narodila jsem se v Karlových Varech a dětství jsem prožila ve Žluticích na Karlovarsku. Střední školu, obor veřejnosprávní činnost, jsem studovala v Nejdku. V roce 2004 jsem se přestěhovala do Kadaně za svým budoucím manželem. V současné době jsem vdaná a matka 2 dětí. V r. 2014 jsem složila absolutorium (DiS.) na VOŠ v Mostě a v r. 2017 jsem získala titul Bc. na VŠFS, obor sociálně právní činnost.

Od r. 2006 jsem působila jako aktivní dobrovolnice a dobrovolnictví jsem se věnovala nepřetržitě až do r. 2013, kdy jsem se stala vedoucí dobrovolnického centra a koordinátorkou dobrovolníků. Dobrovolnictví pro mě znamená jak najít sám sebe a jak předat to dobré v nás dál. Rozvoji dobrovolnictví se věnuji i na regionální a národní úrovni.

44 | Mgr. Jiří Kopica

44 | Mgr. Jiří Kopica

Muzejník | KADAŇ | bez politické příslušnosti

 

Obory odbornosti a zájmu: kultura, památky, školství/vzdělávání, sport, historie

Je třeba klást důraz na sociální práci s občany, podporu sociálních pracovníků, kteří pracují s lidmi, ať jsou ze státních institucí, nebo z neziskovek.  Je třeba jasně definovat problém, navrhnout řešení a to se snažit naplnit. A počkat cca jednu až dvě generace, až se změny projeví. Je kladen malý důraz na vzdělávání, to by mělo být jednou z hlavních priorit hejtmana a krajské rady.

45 | Mgr. Ondřej Marek

45 | Mgr. Ondřej Marek

Obchodní reprezentant, konzultant inkluzivního vzdělávání | LITOMĚŘICE |

 

Obory odbornosti a zájmu: Sociální práce a sociální politika, ekonomika, obchod a marketing, veřejná správa.

Hlavní problémy kraje podle mě jsou:

Sociální problematika – sociální vyloučení, přerozdělování dotací 

Životní prostředí – znečištění, limity těžby, návazné socioekonomické hrozby 

Bydlení – totální absence podpory bydlení a výstavby.

46 | Jan Maixner

46 | Jan Maixner

Výrobní chemik | DĚČÍN | člen PIRÁTské strany

 

Obory odbornosti a zájmu: Sociální tematika

Životní prostředí, sport a kultura

Narodil jsem se v roce 1984 Chomutově, nyní bydlím v Bělé. Vyučil jsem se truhlářem na SOU Ruská. Pracuji jako operátor plnící stanice technických plynů. Prioritou pro mě je především zdravý rozum.

47 | Stanislav Brendl

47 | Stanislav Brendl

Bankéř, finanční poradce, nelékařský pracovník na interní klinice | ÚSTÍ NAD LABEM | bez politické příslušnosti

Obory odbornosti a zájmu: Finančnictví, zdravotnictví

Jmenuji se Stanislav Brendl a je mi 30 let. Dětství jsem prožil v malebném městečku na úpatí Slavkovského lesa a následně se s rodinou přestěhoval do Prahy, kde jsem bydlel do svých 30 let. Nyní bydlím, byť velmi krátkou dobu, v Ústí nad Labem, ale i tak ho jako město začínám mít velmi rád. Pomalu poznávám krásy místního okolí a shledávám se se zajímavými lidmi, mezi kterými jsem našel mnoho dobrých přátel.

Přestěhoval jsem se sem sice kvůli práci, ale cítím potřebu městu něco vrátit a pomoci v něm vybudovat pěkné a útulné soužití nejen pro sebe ale všechny, kteří tu s námi jsou.

Takovou potřebu jsem vždy cítil, když jsem se ocitl na novém místě, v novém zaměstnání nebo vztahu. Zkrátka, aby byla zachována rovnováha, není dobré jen brát, ale umět i něco dát.

Mezi mé hlavní záliby patří cestování a filosofie, pod kterou řadím vše, co člověka dokáže duševně obohatit. Miluji hudbu a komunikaci s lidmi, miluji dát pomoc těm, kteří jí potřebují, oceňuji intelekt a snažím se bojovat proti marasmu. 

Profesně se teď věnuji bankovními sektoru a mé druhé zaměstnání je nelékařský pracovník na interní klinice. Jsou to dvě velmi rozdílné profese, které mě ovšem dokonale naplňují v lidském živobytí, jak z hmotné, tak i duševní potřeby.

Ačkoliv jsem zatím plně nepronikl do komunálních problémů kraje, jsem schopen plně o problémech a názorech diskutovat a řešit je na základě všech svých zkušeností a dobrých mravů. Aneb kde jsem, tak chci pomoci lokálně s bohatými globálními zkušenostmi.

48 | Mgr. Radek Holodňák

48 | Mgr. Radek Holodňák

filosof a badatel na Univerzitě Karlově | ŽATEC | člen PIRÁTské strany

(nar. 7.6. 1993)

je doktorandem filosofické antropologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Zabývá se především společenskými teoriemi práce a odcizení. Ve své práci se pokouší spojovat teoretické filosofické bádání s praxí, zejména se světem byznysu a podnikání. Předsedá filosofickému spolku Koridor, který popularizuje německou klasickou filosofii. Vede akademicko-praktický projekt Hledání ztraceného smyslu práce, ve kterém se spolu setkávají profesionálové z podnikatelské sféry a osobnosti z řad humanitních teoretiků. V roce 2019 byl editorem prvního porevolučního vydání textů Karla Marxe (Hledání ztraceného smyslu práce, překlad Jakub Chavalka, Bernard Soška).

V současnosti pracuje na výzkumu československé prvorepublikové socialistické filosofie a dějinách dělnického hnutí na Mostecku. Radek v současnosti bydlí v Praze. Své srdce však nechal v Ústeckém kraji, který mu je stále pravým domovem. Když může, svůj čas tráví na chalupě v maličké obci na Podbořansku. V současnosti se profesně zabývá mosteckým regionem a jeho dějinami, díky čemuž znovu získává vztah ke krajině vlastní jeho předkům a příbuzným, kteří svůj osud spojili se šachtou.

K Pirátům vstoupil jako osmnáctiletý v prosinci 2012. V průběhu let předsedal žateckému místnímu sdružení, které spoluzaložil v roce 2013. V roce 2012 byl členem antifašistického petičního výboru Žatec proti neonacistům a na podzim 2014 byl jedním z jednatelů petičního výboru za odvolání žateckého starosty Jelínka, který přispěl k rozložení koalice Svobodných a KSČM. Od roku 2017 nemá ve straně žádné funkce a plně se věnuje badatelské a pedagogické práci. Ve volném čase hraje na bicí s pražskou kapelou Signály, skládá vlastní hudbu pro projekt MINIMUM, čte filosofické a historické knihy a po večerech hraje hry. Sbírá původní vydání vinylových desek Davida Bowieho a Garyho Numana. Snaží se jezdit na kole a trávit čas s přítelkyní a svým nejlepším přítelem – psem Manšůnem.

 

49 | Antonín Pokorný

49 | Antonín Pokorný

Manažer projektu Handycars | NOVÁ VES V HORÁCH | bez politické příslušnosti

Obory odbornosti a zájmu: Přiblížení Pirátské strany seniorům

Nejvíc mě obtěžuje zanedbaný stav kraje; nedostatek uplatnění pro absolventy VŠ, kteří se pak do kraje nevrací

Jsem senior ve věku 71 roků – tzv. pracující důchodce. V dávné době jsem byl i krajským manažerem Občanského fóra a později jeho posledním ústředním manažerem. Již dlouho se zabývám mobilitou pro osoby se zdravotním postižením. Od Škoda Auto přes Opel a dnes celé PSA (Peugeot, Opel, Citroen). Ve styku se „svými“ seniory často vnímám, že prostě Pirátům nerozumí a jsou pod vlivem nejen předsudků, ale i nenávistných a dezinformačních kampaní. Piráty si pak představují jako puberťáky s dready (nebo někdy zkomoleně drony) nebo jako feťáky. A to je prostě nesmysl. Je ale potřeba se zaměřit ne na původce těch lží, ale na seniory – konzumenty.

Ze zkušeností vím, že laskavá a empatická komunikace se seniory jim může otevřít oči. A o to se budeme snažit. Přivedli nás na svět, vychovali a měli s námi trpělivost. Vraťme jim to. Zaslouží se naši pozornost a důstojný život, kde s nimi nikdo nemanipuluje výmysly a zlomyslnou lží, aby získal jejich hlas – například skrz řetězové maily.

Držme i pro ně kurz.

 

 

50 | Ing. Jakub Nevím

50 | Ing. Jakub Nevím

Stavbyvedoucí | VELTĚŽE | bez politické příslušnosti

Vzděláním vodohospodář

Obory odbornosti a zájmu: Nakládání a hospodaření s vodou a vodními zdroji, architektura a stavebnictví

Narodil jsem se 17. listopadu 1990. V současné době bydlím v obci Veltěže, okres Louny, ale za prací dojíždím do Prahy, kde pracuji jako stavbyvedoucí.

Ve volném čase rád sportovně rybařím, poslouchám hudbu a cestuji. Baví mě i určité individuální sporty.

51 | Jaroslav Haidler

51 | Jaroslav Haidler

Herec | ÚSTÍ NAD LABEM | bez politické příslušnosti

Obory odbornosti a zájmu: Boj proti klientelismu, korupci a bolševismu

Narodil jsem se 13. října 1958 ve Frýdlantu v Čechách. Povoláním jsem herec, překladatel, fotograf, regionální politik a bývalý ředitel Činoherního studia v Ústí nad Labem. Při hraní divadla jsem se začal učit hebrejsky, studoval historii a judaismus. Ovlivnil mě chasidismus. Fascinovala mě symbolika, tajemství, znamení a překládal nápisy na židovských náhrobcích. Později jsem se stal praktikujícím židem. Začal jsem se věnovat dokumentaci židovských hřbitovů v Čechách a na Moravě. V roce 1984 jsem se stal hercem na volné noze a od roku 1989 působím v Činoherním studiu Ústí nad Labem.

52 | Miroslav Brož

52 | Miroslav Brož

Sociální pracovník | ÚSTÍ NAD LABEM | člen PIRÁTské strany

Obory odbornosti a zájmu: Boj proti chudobě, etnické diskriminaci, rasismus, korupci a klientismu

Vystudoval jsem obor sociální politika-sociální práce na FSE UJEP. Dlouhodobě se věnuji problematice segregace, diskriminace, násilí z nenávisti, chudoby, interetnických vztahů a genocidy. Patřím mezi zakladatele sdružení Konexe, které podporuje komunity ohrožené násilím a nenávistí. Publikoval jsem řadu textů o situaci Romů v ČR a Evropě, o nenávistných shromážděních a k tématu genocidy a jejího popírání.  

V roce 2010 jsem stál u zrodu místního sdružení Pirátské strany v Ústí nad Labem. 

53 | Barbora Přibylová Kočková

53 | Barbora Přibylová Kočková

Pečovatelka v domě pro seniory | ÚSTÍ NAD LABEM | bez politické příslušnosti

Lidskoprávní aktivistka

Od roku 2013 působím v Pirátské straně. Vyznávám humánní přístup k člověku, svobodu slova a pohybu. Budím lidi k občanské zodpovědnosti a šířím osvětu v oblasti hodnot, dnes často opomíjených – toleranci odlišností a udržení svobod.

 

 

54 | Mgr. Ota Blail

54 | Mgr. Ota Blail

Učitel, vedoucí komunitního klubu Budík | ŽATEC | bez politické příslušnosti

 

Jmenuji se Ota Blail, je mi jedenačtyřicet a jsem učitelem biologie a geografie na gymnáziu v Žatci. Vedle aktivního muzicírování s mou reggae kapelou se věnuji i internetovému rádiu Radio Rastafari, které jsem před deseti lety spoluzaložil.

Jsem též zakladatelem a vedoucím klubu Budík, který provozuje stejnojmenný spolek zabývající se oživováním našeho nepříliš pulsujícího města a realizací kroužků programování a robotiky pro školáky. Zejména centrum města Žatce se snažíme oživovat skrze kulturní, vzdělávací a jiné společenské akce a samotný klub je kromě zázemí pro tyto akce hlavně místem setkávání lidí, jejich vizí a nápadů. Nade všemi mými aktivitami a zájmy pak stojí má 2+2hlavá rodina.

 

55 | Vratislav Filípek

55 | Vratislav Filípek

PR manažer, reklamní stratég | LOUNY | člen PIRÁTské strany

Obory odbornosti a zájmu: Propagace, smart cities, transparence, preventivní programy proti negativním deviacím, gerontogogika, turistický ruch a kultura.

Narodil jsem se 26. listopadu 1990 v Ústí nad Labem, ale celý život žiji v Lounech.

Pracuji jako projektový manažer, vytvářím marketingové strategie, živím se i grafikou, tzv. brandingem a správou sociálních sítí. Specializuji se na reklamní kampaně a projekty firem či politických stran, venkovní grafiku, videoanimaci, tvorbu brand identity.

Mezi lety 2015 a 2020 jsem působil také jako lektor společenskovědních a historizujících předmětů v Projektu Třetí věk Městské knihovny v Lounech.

Od března 2020 působím jako Volební manažer Ústeckého kraje pro volby do krajských zastupitelstev 2020 a od května 2020 jsem i PR manažerem Pirátů v Ústeckém kraji.

 

56 | Tomáš Weidisch

56 | Tomáš Weidisch

Kyberbezpečnostní specialista | ŽATEC | člen PIRÁTské strany

Obory odbornosti a zájmu: Smart cities, IT 

Narodil jsem se 11. května 1993 a jsem místopředsedou místního sdružení Žatec. Celý svůj život žiji v Žatci, kde jsem úspěšně dostudoval tamní střední Hotelovou školu – obor Management obchodu a služeb. Poté jsem studoval rok na Fakultě humanitních studií na Univerzitě Karlově. Pracovní kariéru jsem odstartoval na finančním úřadě a jako technik internetového providera. Nyní se živím jako krizový IT specialista v pražské firmě.

Od roku 2012 pořádám hudební a filmové festivaly, přednášky a dalších akce pro obohacení žateckého kulturního života. Od stejného roku jsem také členem České pirátské strany. Mimo činnosti v místním a krajském sdružení spravuji také pirátský Youtube kanál.  

Ve volném čase se zajímám o videotvorbu, o 3D grafiku a hudbu.

 

57 | Lukáš Kulhánek

57 | Lukáš Kulhánek

Manažer logistiky | LOUNY | bez politické příslušnosti

Obory odbornosti a zájmu: Personalistika, logistika, eGovernment

Narodil jsem se 28. 3. 1983 v Lounech. Jsem ve znamení Beran, to znamená, že jsem živel s životní energií, chutí věci dotahovat do zdárných konců. Jsem plný nápadů a mám motivaci se prosadit.

Už 5 let pracuji jako Area manažer v Amazonu. Je to oblast logistiky, kde musím být přesný, mít skvěle naplánovaný harmonogram práce a hlavně rychlý, pohotový.

Věřím v otevřenou komunikaci se státem a státními institucemi. Fandím digitalizaci. Na co ztrácet čas na úřadech, když by všechno mohlo jít zařídit z domova online komunikací, formuláři atd.

Jsem pro transparentnost, a to především tady v Ústeckém kraji. Kraj musí být blíž a otevřený občanům, a občané musejí být transparentě informováni o tom, co se v jejich kraje děje.

 

58 | Petr Vorlíček

58 | Petr Vorlíček

Student informatiky na ČZU | LOUNY | bez politické příslušnosti

Obory odbornosti a zájmu: Smart cities, IT

Jmenuji se Petr Vorlíček, je mi 23 let a studuji druhý ročník bakalářského studia na ČZU PEF, oboru informatika. Krom studia, pokud zbývá čas, se amatérsky věnuji hře na kytaru, fotografování a cyklistice.

Důležitou součástí mého života je aktivní zájem o veřejný život. Rád jako dobrovolník podporuji různé ekologické a veřejně prospěšné akce. Také mě zajímají chytrá a moderní řešení, jako například smart city. Cítím ovšem potřebu dělat více, protože to za mě nikdo jiný neudělá, a jako další logický krok tedy vidím vstup do politické strany.

Nejbližší jsou mi samozřejmě Piráti, s nimiž sdílím nejen hodnoty, ale mám i velmi kladný názor na Vaši politiku. Mohu vám slíbit týmového hráče s přehledem a horlivostí dělat Louny lepšími.

59 | Simona Schönfeldová

59 | Simona Schönfeldová

Studentka | LITVÍNOV | bez politické příslušnosti

Obory odbornosti a zájmu: Sociální politika

Jsem Simona Schönfeldová a pocházím z Mostu. O Piráty se zajímám už od roku 2017. Ze začátku hlavně kvůli legalizaci konopí, poté jsem se začala zajímat i o další pirátská témata, ochrana přírody a zejména o boj za přijetí manželství pro homosexuály.

60 | Radek Miličevič

60 | Radek Miličevič

Student, tiskař | LOUNY | bez politické příslušnosti

Narodil jsem se v Lounech roku 1994 a utéct odsud zatím neplánuji. Během práce kombinovaně studuji historii na UJEP. Mimo historii se zajímám o hudbu, sběratelství starých videoher a rád zkouším své možnosti v různé umělecké tvorbě. 

S Piráty jsem začal sympatizovat od chvíle, kdy jsem se před šesti lety v Žatci osobně seznámil se dvěma z nich. Zaujal mě jejich zájem o politické dění a kulturní vyžití. Před dvěma lety se ke mně dostala informace, že se tvoří i lounská buňka a byl jsem k počátkům přizván. Těší mě, že se na jejím budování můžu podílet s podobně smýšlejícími a přátelskými lidmi. Mou snahou a cílem je se aktivně podílet na zlepšení nejen kulturního života v rodném městě i celém kraji.