KULTURA

Podpoříme revitalizaci a provoz kulturních zařízení. 

  • Obnovíme a zpřístupníme (drobné) památky i ostatní kulturní zařízení, důraz budeme klást na dostupnost finanční i technickou (odpovídající struktura, bezbariérovost). 

  • Udržíme schopné manažery a ředitele kulturních zařízení a budeme je motivovat k proaktivnímu přístupu ke komunitě ve svém okolí. 

  • Půjdeme moderní cestou – budeme iniciovat vznik mobilních aplikací a přehledných kalendářů kulturních akcí, skrz mediální tým budeme propagovat nejen kulturní odvětví turistického ruchu. 

  • Součinnost poskytneme všem organizátorům akcí, nebudeme rozlišovat „vyšší“ nebo „nižší“ kulturu. 

SPORT A VOLNÝ ČAS 

Sport bereme jako aktivitu s pozitivními zdravotními a sociálními dopady, proto budeme vždy podporovat především SPORT a méně pak sportovní byznys.

  • Podpoříme mládežnické oddíly, centra mládeže a zaštítíme soutěže a poháry v rámci kraje i mezi kraji.

  • Více otevřeme sportovní akce a objekty veřejnosti (zpřehledněním dotačních titulů sportu pomocí jejich zmapování a označení příkladů dobré praxe). 

  • Pomoc nabídneme amatérským a ohroženým akcím či spolkům, které nemají v dané oblasti adekvátní náhradu (akce, sportovní kluby, skauti, hasiči). 

  • Ačkoliv chceme podpořit velká centrální hřiště, a to i komerční projekty, budeme dále trvat na dostupnosti volnočasového vyžití blízko místa bydliště. Chceme nadále udržovat decentralizovanou síť workoutových hřišť a dětských hřišť na území obcí. 

  • Podpoříme zájmové kroužky, činnosti skautů a dalších volnočasových spolků.