TRANSPARENTNOST, VEŘEJNÁ SPRÁVA, DIGITALIZACE

 • Zapojíme občany do správy kraje skrz referenda. Ta budeme na místních úrovních podporovat a na krajských iniciovat. 

 • Prostřednictvím „občanského fóra“ na sociálních sítích a webu budeme komunikovat všechnu činnost kraje.

 • Rok 2020 ukázal, že digitalizace je nejen správná, ale hlavně nutná cesta. Vše se dozvíte během pár kliknutí, jednoduše se spojíte s úředníky a do všeho uvidíte. V elektronickém zpravodaji dostanete na všechno odkaz. Co kraj ví, víte i vy. 

 • Krajské zakázky nebudeme šít na míru monopolům. Příležitost dostane skutečně každý. 

 • Ukončíme veřejné tajemství, že v Ústeckém kraji kamsi mizí prostředky. Zpětně zrevidujeme smlouvy a výdaje vč. stále trvajících. Zveřejníme veškeré kroky kraje dříve, než k nim dojde, čímž prohloubíme také společenskou diskuzi a zájem lidí o činnost kraje.

 • Administrativu spojenou se stykem občana a kraje co nejvíce zpřehledníme a zjednodušíme ke snížení nutnosti osobního kontaktu. Elektronizace úředního styku (e-government) je prospěšná a během pandemie COVID-19 jsme si to všichni ověřili.

 • Co nejvíce provážeme a sjednotíme systémy krajských příspěvkových organizací a firem.

Obce, samosprávy a společnost

 • Podpoříme spolupráci jednotlivých samospráv mezi sebou, a to ve všech myslitelných oborech.

 • Poskytneme platformu pro standardizaci styku občanů s úřady v celém kraji, aby to, co je běžné a pro občany přínosné v jednom městě, mohli hladce přijmout i ostatní. 

 • Kraj bude pomáhat samosprávám místním akčním skupinám a svazkům obcí s realizací a financováním projektů.

 • Kraj poskytne veškerou součinnost svým obcím v řešení výpadků příjmů v souvislosti s koronavirovou krizí a nadcházející krizí ekonomickou. Restart našeho kraje není a nebude soutěž, tím méně soutěž politických reprezentací. Náš plán prosadíme pouze společně.

 • Zlepšíme životní podmínky a kulturní vyžití na venkově a zabráníme jeho vysidlování, budeme zmírňovat vysídlování regionálních sídel, které je způsobeno výraznými příjmovými rozdíly.

 • Ve spolupráci s místními samosprávami budeme podporovat fungování místních prodejen a jejich udržení na menších obcích i rozvoj moderních forem zajištění (dopravní) obslužnosti a přístupu k nezbytné kulturní, ekonomické a volnočasové infrastruktuře. 

 • Podpoříme místní spolky a jejich aktivity, které považujeme za vydatné zpestření kulturního a sportovního života v obcích kraje. 

 • Budeme podporovat seniorské spolky a organizace pro zdravotně postižené, do podpory lze začlenit i komerční firmy např. formou slev pro důchodce.