ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ

Sídliště

 • Chopíme se iniciativy a budeme řešit dominující veřejný prostor jeho dodatečnou chytrou hierarchizací. Budeme dbát na čitelný ráz městské krajiny, doplníme nové chybějící prvky a funkce. Ukončíme likvidaci dětských hřišť a jejich proměnu v květináče, obnovíme důvěru obyvatel ve veřejný volnočasový prostor. Budeme dbát na připomínky obyvatel v dostupných aplikacích a zlepšíme jejich okolí koncepčně a promyšleně.

Příměstská rekreace

 • Rekreační zázemí pro občany jednotlivých měst bude dostupné, napojené na veřejnou infrastrukturu, obsloužené veřejnou dopravou a hlavně je budeme realizovat pro lidi a jejich vyžití, ne pro podnikatelské záměry.

Satelitní města

 • Vytvoříme podmínky pro rozvoj plnohodnotných sídel s veřejnými prostranstvími, dětskými hřišti a dostatkem zeleně. Budeme dbát na dostatek technické, zábavní i ekonomické infrastruktury. 

Vnitřní rezervy

 • Efektivně využijeme vnitřních rezerv území, budeme dbát na transformaci brownfieldů pro účely bydlení místo narůstajícího záboru okolní zemědělské půdy. Budeme uceleně řešit problematiku stávajících brownfieldů, které přinášejí negativní sociální jevy ve městě, zaměříme se na další nevyužívaný prostor v intravilánu měst a neefektivní rozrůstání zastavěného území do extravilánu, posvítíme si také na špatný technický stav dalších budov a míst a předejdeme tak ohrožení okolí.

 • Budeme těžit z naší geografické polohy a zaměříme se také na kvalitu našich sídel, které poskytnou dostupnou alternativu k bydlení mimo Prahu. 

Pomoc obcím

 • Kraj bude vystupovat ve své roli organizátora a pomocníka tam, kde je jednotlivé obce bojují s nevyužívaným/chátrajícím či nevhodným soukromým majetkem na svém území.

Institut plánování

 • Vznikne krajský orgán zastřešující a koordinující budoucí rozvoj – orgán, který sdílí příklady dobré praxe, tvoří příručky a manuály pro obce a jejich samosprávy a je tvořen z velké části fórem obcí spadajících do kraje.

 • V obcích budeme podporovat obnovy zanedbaných částí a budov.

 • Vytvoříme spolu s obcemi požadavky na vzhled reklamních poutačů a vývěsních štítů. Tyto aktivity podpoříme možností čerpání finančního příspěvku nebo odečtu poplatků.

 • Budeme bojovat proti dalším formám vizuálního, reklamního a světelného smogu.

 • Ve větší míře začneme využívat regulační plány. Regulační plány jsou na rozdíl od územních studií závazné a ve svém procesu pořizování obsahují povinnost zapojení veřejnosti. Odborné zpracování spolu s připomínkami občanů tak zajistí nejlepší podmínky pro rozvoj řešených lokalit.