TURISTICKÝ RUCH 

Ústecký kraj je dobře dostupný region pro objevné poznávání, profesní sebevzdělání, zájmové zážitky a aktivní odpočinek. Aby se k nám návštěvníci vraceli, musíme mít cílevědomý plán, kvalitní infrastrukturu a pestrou nabídku vyžití. Musíme poskytovat profesionální služby a být ohleduplní k životnímu prostředí – pečovat tak o společné kulturní a přírodní dědictví kraje. Široce podporovaný, dynamický a udržitelný cestovní ruch je důležitou součástí života kraje. 

 • Vytvoříme kvalitní a dostatečné kapacity při využití atraktivit kraje budováním, modernizací a údržbou infrastruktury. 

 • Vytvoříme kvalitní prostředí pro kulturní a poznávací cestovní ruch. 

 • Vystavíme, budeme rekonstruovat a modernizovat ubytovací a gastronomická zařízení. 

 • Postavíme či rozšíříme kvalitní infrastrukturu pro kongresovou turistiku, zážitkovou turistiku, vodáckou turistiku a turistiku s dětmi. 

 • Budeme sledovat a podpoříme trendy, jako jsou tematické festivaly, vznikající městské slavnosti, únikové a komunitní hry, interaktivní expozice. 

 • Rozšíříme a vytvoříme další sezónní a mimosezónní aktivity. 

 • Řízení cestovního ruchu bude profesionální. Prostřednictvím subjektu zaštiťujícího marketing, koordinaci, osvětovou činnost a zastřešení regionálního informačního systému přilákáme turisty. Vytvoříme široce využitelný a propagovatelný kalendář akcí v regionech i na krajské úrovni. 

 • Budeme propagovat turistické nabídky na regionální, národní a mezinárodní úrovni.

 • Podpoříme rozvoj místních, regionálních a mezinárodních partnerství a sítí v cestovním ruchu. Budeme motivovat zaměstnavatele a zaměstnance cestovního ruchu pro další růst. 

 • Zlepšíme činnost turistických infocenter, budeme koordinovat jejich nabídku. Využijeme proto dotačních programů Ústeckého kraje, prostředků z regionálního operačního systému, v rámci přeshraniční spolupráce a podpory z národního programu. 

 • Využijeme potenciálu jak celého kraje, tak jeho jednotlivých regionů. 

 • Budeme úzce spolupracovat s ostatními odvětvími krajské agendy, především s dopravou a infrastrukturou 

 • Budeme „brandovat“. Ústecký kraj vytvoří svou čistou, jasnou a viditelnou značku, s níž se obyvatelé kraje ztotožní. 

 • Podpoříme specifika našeho kraje v katalogizaci a indexování v prestižních seznamech kulturních míst, zážitků a volnočasových aktivit, pomůžeme jim k viditelnosti.

 • Prohloubíme spolupráci s partnery z okolních krajů, iniciujeme propagační happeningy v jiných krajích, budeme uceleně komunikovat kraj a jeho lokality jako produkt cestovního ruchu do kampaní Národní agentury CzechTourism. 

 • Vytvoříme krajský merchandising – upomínkové i akční předměty a aplikace jako ambiciózní a cílevědomý projekt přilákání turistů, podpoříme tematické festivaly a pomůžeme ke vzniku novým. Jsme poměrně neprobádaný kraj. Máme na čem stavět a do budoucna budeme mít mnohem více. 

 • Vytvoříme prostředí a podmínky výhodné pro filmový a zábavní průmysl. 

 • Budeme podporovat rozšíření skibusů a cyklobusů.