ZDRAVOTNICTVÍ

 

Prioritou kraje má být dostupné a kvalitní zdravotnictví, které poskytuje stejný rozsah služeb všem, a to bez rozdílu. 

 • Absolutní prioritou je zachování a zlepšení kvalitní a dostupné zdravotní péče, zaměříme se nejen na Krajskou zdravotní. Budeme naslouchat občanům a jejich potřebám a zaměříme se na zařízení s dlouhodobými problémy.

 • Zavedeme dotační program, který je klíčový v zajištění setrvání lékařů a zdravotnických pracovníků v našem kraji, zajistíme motivaci mediků pro setrvání v kraji.

 • Zajištění dostupnosti pohotovostní lékařské péče s finanční podporou kraje.

 • Ve snaze o zlepšení zdravotnictví v Ústeckém kraji se zaměříme na přesahy do ostatních oborů a problematik; v oblastech, kde se potýkají s nedostatky zdravotnických služeb, zajistíme kontinuitu alternativ a snadnou dopravní obslužnost. 

 • Udržíme síť ZZS a rozšíříme ji do míst, kde citelně chybí místní stanoviště. 

 • Zkvalitníme porodnictví a podpoříme rozvoj moderních porodních center, aby byl ženám dopřán nejlepší možný standard jak po odborné-lékařské, tak i po psychologické stránce. 

 • Podpoříme zdravotnická zařízení v jednáních s pojišťovnami při zajišťování kvalitní lékařské péče, na krajské úrovni budeme takto podporovat všechna zařízení lékařské péče. 

 • Podpoříme dostupnost zubního lékařství v místech bydliště obyvatel. 

 • Důraz nejen na efektivitu a kvalitu služeb, ale i na kvalitu lidského přístupu k pacientům. 

 • Aktivně vstoupíme do prevence ve zdravotnictví osvětovými programy.

 • Budeme podporovat lepší péči o duševní hygienu pracovníků ve zdravotnictví. 

 • Zasadíme se o zajištění adekvátní, stejně kvalitní a dostupné lékařské péče pro všechny bez rozdílu. Nepřijatelnou je pro nás jakákoliv diskriminace. 

 • Podpoříme obvodní lékaře, dostupnost kvalitní hospicové a paliativní péče. 

 • Budeme analyzovat dostupná data a na jejich základě se snažit o maximální efektivitu ve zdravotnických zařízeních na území kraje podle vytvořeného Plánu krajského zdravotnictví. 

 • Kraj bude podporovat zdravý životní styl, například podporou rekreačního sportu a jiných volnočasových aktivit. 

 • Zavedeme setkávací systém rendez-vous pro operativnější a rychlejší nasazení lékařů a záchranářů. 

 • Budeme důsledně kontrolovat hospodaření nemocnic, potřebujeme být efektivní a transparentní. Chceme v manažerských funkcích nemocnic ty nejlepší a nejschopnější lidi s lidským přístupem. 

 • Jelikož pokládáme za rozumné, že se různé nemocnice budou specializovat na různé úkony, podpoříme jejich různooborovost – a tím i odborný rozvoj. To učiní nemocnice efektivnějšími a stabilnějšími. 

 • Krajský krizový štáb bude fungovat transparentně a bude připravený pro co nejrychlejší a nejefektivnější reakci na případnou pandemii. 

 • Dohlédneme na kontinuální zajišťování a kontrolu dostupnosti ochranných prostředků a zasadíme se o vznik krajských hmotných rezerv pro potřeby nouze. 

 • Podpoříme rozvoj lázní a místních minerálních pramenů.