BEZPEČNOST 

Život, zdraví a majetek obyvatel kraje budeme chránit všemi dostupnými prostředky proti jakémukoliv potenciálnímu nebezpečí. Nezavíráme oči před problémy konkrétních lokalit, zároveň odmítáme extrémismus a uděláme vše pro minimalizaci takových nebezpečí. Prioritou nejsou represe, ale práce s lidmi, podpora programů kritického myšlení a předcházení problémům jejich eliminací v zárodku. Toho dosáhneme důslednou sociální činností a zlepšením života obyvatel. Osvěta, informovanost, důraz na komunitu a prevence jsou nejefektivnější prostředky, jak se vypořádat s negativními jevy společnosti. 

  • Krajský program prevence kriminality bude postupovat ve spolupráci s neziskovým sektorem, policií, školami a úřady. Vyvine funkční strategii prevence a bude se jí řídit. 

  • Dlouhodobě prosazujeme méně represe a více prevence a osvěty – bezpečí v oblasti kriminální, zdravotní, kybernetické / internetové. 

  • Jsme jasně proti rozšiřování kamerových systémů, obcím nabídneme pomocnou ruku a alternativy. 

  • Zaměříme se na problémy plynoucí ze sociálního zázemí, nezaměstnanosti a toxických závislostí. 

  • Podpoříme dobrovolné hasiče a další spolky.

  • Podpoříme a budeme iniciovat programy proti dezinformacím, kyberšikaně a dalším hrozbám a aktivitám, které zneužívají důvěřivost lidí na internetu.

Senioři 

  • Podpoříme programy univerzit třetího věku a celoživotního vzdělávání, volnočasové aktivity a další podněty vedoucí k zapojení seniorů do aktivního veřejného života. 

  • Na lokálních úrovních podpoříme koncept Senior taxi a Doktor taxi. To v kombinaci s pravidelnou veřejnou hromadnou dopravou i v odloučených lokalitách zajistí, že nebudou odtrženi od světa a budou moci pohodlně navštívit lékaře.

  • Podpoříme pečovatelské a asistenční služby pro seniory v místech jejich bydliště.

  • Postavíme se proti šmejdům, dezinformacím a vykukům zneužívajícím seniory