KRAJ, KTERÝ

MYSLÍ NA VŠECHNY

Razantně se postavíme proti chudobě.

Podpoříme zajištění dostupného bydlení, vytvoříme osvětové programy finanční gramotnosti v rámci boje proti rostoucím exekucím, zamezíme vzrůstající nezaměstnanosti. 

KRAJ, KTERÝ

FUNGUJE

Koronavirus nás nezastaví, naopak využijeme všechny možnosti, náš potenciál a dotační programy k tomu, abychom restartovali a nastartovali ekonomiku našeho kraje.

Podpoříme zaměstnavatele a podnikatele. 

ZDRAVÝ KRAJ

 

Zachováme a zlepšíme kvalitní a dostupnou zdravotní péči s ohledem na přání a potřeby občanů na celém území kraje.

Žádnou část nebo periferii našeho území nenecháme na holičkách.

BEZPEČNÝ KRAJ

 

Méně represe, více prevence.

Život, majetek a zdraví obyvatel kraje budeme chránit proti jakémukoliv potenciálnímu nebezpečí.

OTEVŘENÝ KRAJ

 

Kraj budeme spravovat transparentně s aktivním zapojením občanů do správy věcí veřejných.

Ústecký kraj a jeho zdroje patří nám všem, ne několika kmotrům nebo vyvoleným.

KRAJ PĚKNÝ

NA POHLED

 

Budeme dbát na čitelný ráz městské krajiny, doplníme nové chybějící prvky a funkce.

Postaráme se o to, aby se naše sídla rozvíjela logicky a přívětivě k životnímu prostředí.

Obnovíme důvěru obyvatel ve veřejný volnočasový prostor. 

SNADNO DOPRAVNĚ

OBSLUŽNÝ KRAJ

 

Dopravní obslužnost musí pokrývat celé území kraje i všechny občany a časy.

Výstavba a údržba komunikací bude koncepční a efektivní. 

VZDĚLANÝ KRAJ

 

Chceme moderní a s praxí propojené školství s klasickou i alternativní nabídkou vzdělávání všech věkových kategorií.

Víme, že hlavně vzdělání je lék na spoustu problémů našeho kraje.

KRAJ, KTERÉMU

ZÁLEŽÍ NA ŽIVOTNÍM

PROSTŘEDÍ

 

Budeme pečovat o živou a pestrou krajinu.

Zasadíme se o čisté životní prostředí, odpovědné hospodaření s vodou i o rekultivaci těžbou zasažené krajiny.

KULTURNĚ ŽIVÝ KRAJ

 

Podpoříme rozvoj pestrého kulturního života v kraji skrze revitalizaci a provoz kulturních zařízení a podporu spolků.

Rozvineme turistický ruch se zřetelem na ráz a historické a kulturní dědictví našeho kraje.

KRAJ JAKO

DOBRÝ PŘÍSTAV

 

Musíme poskytovat profesionální turistické služby a pečovat o společné kulturní a přírodní dědictví.

Chceme široce podporovaný, dynamický a udržitelný cestovní ruch jako důležitou součást života kraje.

KRAJ, KDE SE 

DOBŘE ŽIJE

 

Chceme a potřebujeme po koronavirové krizi či během ní něco mnohem důležitějšího a ambicióznějšího než jen „návrat do normálu. Chceme konečně ROZVOJ ÚSTECKÉHO KRAJE, aby naše regiony byly bezpečným přístavem pro sebevědomé, vzdělané a bohatnoucí lidi, kteří  zůstanou žít a působit raději v Ústeckém kraji, než aby se stěhovali jinam. Potřebujeme a musíme zlepšit všechny kategorie kvality života v kraji, abychom z něj udělali lukrativní místo, které má naději se po letech zanedbávání a rozkrádání vzchopit, vzít si zpátky, co mu patří a konkurovat úspěšným regionům.