Ústí nad Labem, 25. června 2024

Zastupitelstvo Ústeckého kraje včera, 24. 6. 2024, schválilo návrh na vymezení koridoru pro vysokorychlostní trať (VRT) na území kraje. Přestože byl návrh většinou zastupitelů a zastupitelek přijat, Piráti hlasovali proti. 

Postoj pirátského zastupitelského klubu se nedá chápat jako odpor proti VRT, nemůže ale opomenout otázky, které projekt v současné podobě nechává nezodpovězeny – stejně tak hrozby, které kvůli aktuálnímu stavu projektu visí ve vzduchu.

Jiří Baudis, předseda Kontrolního výboru a zastupitel za Piráty, vyjadřuje jasný postoj k současné podobě návrhu. „Pirátský klub není proti realizaci vysokorychlostní trati jako takové. Naopak, v tomto projektu vidíme obrovský potenciál pro rozvoj našeho kraje. Nicméně, návrh, jak je předložen, není dostatečně ambiciózní a nereflektuje skutečné potřeby naší oblasti,“ uvádí Baudis.

Baudis kritizuje, že současná trasa nenaplňuje definici vysokorychlostního spojení, nepřevádí těžkou nákladní dopravu z kaňonů Labe a nezohledňuje urbanistický či rozvojový potenciál větších i menších sídel na území kraje. 

„Projekt by měl být přepracován tak, aby skutečně odpovídal potřebám moderní infrastruktury a regionálního rozvoje. Současný návrh je spíše polovičatým řešením,“ dodává Baudis.

Krajská zastupitelka Kateřina Stojanová také zdůrazňuje potřebu lepšího procesu při plánování VRT. „Všichni chceme VRT, ale způsob, jakým se nyní prosazuje, je špatný. Správa železnic začala komunikovat pozdě a potřebná diskuze s dotčenými obcemi byla nedostatečná a chaotická. Bez zdůvodnění se měnily varianty trasy a několikrát byly poskytnuty nesprávné informace, například o poměru nákladní a osobní dopravy,“ uvádí Stojanová. „Nikdo se nesnaží zablokovat VRT jako takovou, ale chceme obnovu a perfekci procesu vyjednávání.“ 

Piráti v Ústeckém kraji se obávají smršti žalob a obstrukcí kvůli současnému stavu projektu s tím, že výsledná varianta může být nakonec zásadně zpožďována mnohdy oprávněnými obavami a z nich plynoucími průtahy ze stran zájmových i odborných skupin a veřejnosti. Piráti věří, že na tak obrovském projektu by měla panovat větší shoda a měly by být nabídnuty dostatečné záruky nebo dostatečná odškodnění všem zainteresovaným stranám.