Ústecká zoologická zahrada přišla na začátku listopadu o plné členství v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Pokud pochybení nenapraví, přijde o možnost pokračovat v chovu orangutanů či slonů a dalších vzácných zvířat.

Piráti nyní exkluzivně přinášejí plné znění kontrolní zprávy EAZA. Ta hovoří o neodbornosti personálu, výbězích, které nesplňující potřeby zvířat nebo o nepřipravenosti na mimořádné situace. Celkem se jedná o desítky pochybení.

„Problémy zoo jsme chtěli řešit na posledním zasedání zastupitelstva 4. listopadu, ale vedení města bohužel pro zařazení bodu na program jednání nehlasovalo. Zprávu zveřejňujeme jednak z důvodu transparence, ale zároveň chceme prokázat, že situace už nesnese dalších odkladů. Z prezentace ředitele zoo na zářijovém zastupitelstvu bylo evidentní, že kritickou personální i odbornou situaci v zoo nebude schopen vyřešit. Budeme proto požadovat provedení otevřeného a odborného výběrového řízení na nového ředitele,“ uvádí Lukáš Blažej, zastupitel města Ústí nad Labem za Piráty.

Ústecká zoo se s problémy potýká dlouhodobě. Loňská finanční kontrola Magistrátu města Ústí nad Labem zjistila v zoo 111 pochybení. V únoru pak soud konstatoval, že zoo účelově propustila zaměstnance, který upozorňoval, že se v zoo krade. Zoo byla také v tomto roce kritizována pro podezřelý převod mrtvého nosorožce do soukromé sbírky a za nedůvodné výpovědi dalším zaměstnancům.

Úplné vyloučení ústecké zoo z asociace EAZA by znamenalo konec účasti na chovných programech, v rámci kterých zoo získávají zvířata zdarma a zajišťují jejich odbyt. Na nápravu nedostatků má ústecká zahrada dva roky. Pokud je neodstraní, přijde o členství a tím i o možnost chovu řady návštěvnicky atraktivních zvířat.

Vybrané citace z kontrolní zprávy EAZA:

  • Všichni tři „zoologové“ jsou mladí a velmi nezkušení, v podstatě čerstvě po škole. Kontrolní tým měl obavu, že nezkušenost vedoucích pracovníků bude nakonec mít negativní dopad – nejen na péči o zvířata, ale také na věci jako je bezpečnost, spokojenost zaměstnanců atd. Tyto obavy ještě zhoršila skutečnost, že hlavní zoolog neměl klíče k několika výběhům pro zvířata a byl závislý na chovatelích (kteří již v tu chvíli mohli být na zbytek dne doma). Toto je potenciální bezpečnostní riziko – co když nastane mimořádná situace? Komplikujícím faktorem bylo, že žádný ze zoologů neumí dobře anglicky. To nejen znesnadnilo získání odpovědí na všechny otázky, ale také vzbuzuje obavy ohledně schopnosti zoo spolupracovat s dalšími zoologickými zahradami na mezinárodní úrovni.
  • Některé starší výběhy zcela zjevně nesplňují standardy EAZA. Kontrolní tým měl silné obavy o welfare některých zvířat v těchto výbězích. Zvířata v opičím domě jsou v zimě zamčena uvnitř po dobu tří měsíců nebo i déle. Vnitřní prostory jsou přeplněné a stěží zařízené, což způsobuje stres a sociální konflikty – což vede k bojům a zraněním, například u mandril.
  • Kontrolní tým má vážné obavy o situaci všech orangutanů, ale zejména 49 letého hybridního samce orangutana, který je držen sám ve velmi malém a holém prostoru. Tyto okolnosti jsou velmi daleko od splnění pokynů EEP Best Practice Guidelines.
  • Medvědi a kočkovití jsou v zimě po většinu času zamčeni uvnitř, ale vnitřní prostory nejsou příliš prostorné a chybí jim pestrost. Jeden levhart mandžuský měl k dispozici jen několik metrů čtverečních a byl viditelně zoufalý.
  • Obohacování chovu není sledováno ani hodnoceno a neexistuje žádný standardizovaný postup pro schvalování nových nápadů. Myšlenka poskytnout orangutanovi tričko je příkladem formy obohacení chovu, která neměla být schválena, protože není v souladu se standardy EAZA pro ubytování a péči o zvířata.
  • Jeden z veterinářů byl přítomen během kontrolní návštěvy. Po otázkách kontrolního týmu bylo evidentní, že netuší, jaké střelné zbraně jsou v zoo k dispozici. Doporučujeme, aby bylo všem smluvním veterinářům a alespoň managementu zoo jasné, jaké zbraně jsou potřeba v jakých situacích a jaké typy střelných zbraní se v zoo nachází.