„Dědo, babi, nejdřív zaplať, potom bydli!“ …Takový je přístup města Litoměřice při zajišťování bydlení pro místní seniory. Co na tom, že podle schváleného statusu seniorského bydlení v Litoměřicích má tento typ bydlení sloužit seniorům v tíživé životní a finanční situaci?

Senioři, kteří si požádají o bydlení v seniorských bytech, se zaváží díky nájemní smlouvě také ke smluvní povinnosti DAROVAT městu finanční částku na základě darovací smlouvy, a to bez jakéhokoliv opodstatnění! Každý jednotlivec, který má zájem uzavřít nájemní smlouvu, je povinován zaplatit dar městu ve výši 35 000 Kč, seniorský pár dokonce 50 000 Kč.

Město Litoměřice i přesto, že samo deklaruje podporu seniorům v tíživé životní a finanční situaci, trvá na tom, aby tito lidé skládali horentní sumy na účet města. Nekalé praktiky? Podle města Litoměřice jde o běžnou praxi, která má oporu v občanském zákoníku. Podle nás jde o bezprecedentní obchodování s těžkou životní situací potřebných seniorů!

„Takový postup města vůči jeho starším a potřebným obyvatelům je přinejmenším hrubě neetický a s poskytováním zvýhodněného bydlení pro seniory nemá nic společného. Město by mělo upustit od této nekalé a nedůstojné praxe a přestat vyžadovat skládání bezúčelných darů v jeho prospěch z kapes potřebných starších osob.“ dodává Ondřej Marek, místopředseda Pirátů na Litoměřicku.

Navrhujeme, aby byl zpracován nový status seniorského bydlení v Litoměřicích, včetně vyjmutí povinnosti skládat ve prospěch města nesmyslné dary z kapes seniorů, kteří často nemají jinou možnost si zajistit důstojné žití ve stáří.