Na minulém jednání Zastupitelstva došlo ke stažení materiálu “VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf – středoškolský kampus s novým administrativním sídlem školy“ předkladatelem radním Riegerem. Zastupitelstvo tak o tomto záměru nerozhodlo. V následujících týdnech došlo k opětovnému projednání tohoto materiálu a budoucnosti středoškolského kampusu ve Varnsdorfu na jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a Komise investiční a majetková.

Naši zástupci na obou jednáních opět prezentovali naše stanovisko a možné postupy, jak tuto investiční akci realizovat. Jako ideální řešení, které by garantovalo kvalitní výsledek po stránce urbanistické a architektonické, jsme navrhovali vypsání architektonické soutěže. Kraj tak měl možnost ukázat benefity soutěžení a být inspirací pro samotnou obec, která v minulosti u řady důležitých záměrů rovněž cestou architektonické soutěže nešla. 

Diskuze na Komisi investiční a majetkové pouze k tomuto bodu zabrala přes hodinu času. Diskutovalo se o benefitech a také různých typech architektonických soutěží.  Kolem architektonických soutěží bohužel stále panuje řada mýtů, které je potřeba vyvracet. Strach z neznámého a časté dezinformace jsou bohužel příčinou nízkého počtu soutěží v současnosti, i když byly v minulosti hojně využívány a osvědčily se jako nástroj garantující kvalitu a úsporný k veřejným financím.

Hlavním argumentem proti vypsání architektonické soutěže na středoškolský kampus ve Varnsdorfu byl strach z prodloužení celé akce a nedodržení harmonogramu. Harmonogram vzešlý z vypracované studie je velmi obecný (2020 – 2022 – zpracování projektové dokumentace; od 2023 – realizace stavebních prací dle etap a předpokládaného časového harmonogramu doporučeného z projektové dokumentace), upozorňovali jsme tak na možnost, že může dojít k překročení daných lhůt. 

Je nutné si uvědomit, že investiční akce těchto rozměrů výrazně zasáhne do struktury a podoby města a vytvoří prostředí, které budou občané užívat po další desítky let. Z toho důvodu je pro nás priorita číslo jedna kvalita. I za cenu drobného prodloužení časového harmonogramu.  Za největší riziko považujeme prodloužení celé akce dle současného plánu i bez vypsání architektonické soutěže. 

I přes naši snahu a vyvrácení všech mýtů okolo soutěží oba poradní orgány doporučily realizovat investiční záměr v současné podobě bez architektonické soutěže. Myslíme si, že u investice přes 400 milionů by se mělo jednat o standard a naše aktivity směřují k tomu, aby se tento standard opravdu nastavil. 

Současné krajské vedení slibuje do budoucna více architektonických soutěží, což jako Piráti kvitujeme. Obavu ovšem vzbuzuje fakt, že i v budoucnu může dojít k rozhodování na základě mýtů, které v kruzích politiků i úředníků stále kolují – “je to drahé, trvá to dlouho, nezaručuje to kvalitu apod.” – i přesto, jak snadno je lze vyvrátit. Do budoucna tak jako Piráti budeme pracovat na větší osvětě, aby došlo k rozhodování na základě dat a faktů, nikoliv dezinformací a mýtů. Věříme, že výsledek soutěže na okolí jezera Milada či budoucí Transformační centrum prokážou kvalitu a smysluplnost soutěží. Do budoucna budeme u důležitých, krajských, rozvojových záměrů apelovat na vypsání architektonických soutěží a věříme, že se náš kraj konečně začne rozvíjet tím správným směrem a nebude pokulhávat na chvostu republiky.

Lukáš Ryšavý

člen Výboru pro kulturu a památkovou péči, zastupitel Ústeckého kraje