Ústí nad Labem, 13. 9. 2021 – Ústecká ZOO je podmínečně vyloučena z Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA). V případě vyloučení by se ZOO musela rozloučit s mnohými druhy zvířat a postupně by úplně zanikla. Ústečtí zastupitelé dnes jednali o aktualizaci strategie rozvoje a směřování, tzv. generelu ZOO. Současné znění generelu kritizovali odborníci, ostatní zoologické zahrady i nová ředitelka ZOO. Dle posudků by expozice vybudované podle stávajícího generelu nesplňovaly ani prostorové nároky zvířat, ani mezinárodní standardy. Zastupitelé ANO, ODS ani KSČM aktualizaci generelu nepodpořili, a ředitelka má tudíž povinnost budovat nové expozice v nevyhovující podobě (třebaže proti své vůli).

Na pondělním zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem se opět řešila především budoucnost zoologické zahrady. Životně důležitá koncepce směřování organizace, kterou v její současné podobě za nevhodnou označuje jak odborná veřejnost, tak ředitelka ZOO i obecná logika*, zůstane beze změn. Lukáš Blažej (Piráti) navrhl ve spolupráci s ředitelkou ZOO zastupitelstvu aktualizaci přístupu k zahradě, to však setrvalo na více než dva roky starém a nevyhovujícím znění generelu.

Ve Věcném zadání identifikované problémy zcela neodrážejí hlubší systémové nedostatky ve fungování organizace (…). Generel zcela opomíjí podmínky, ve kterých ZOO funguje a nereflektuje změny, ke kterým došlo v uplynulých desetiletích (…). Vybudování nových chovných zařízení by vyžadovalo investice v řádu spíše miliard [korun] (…). S lítostí musíme konstatovat, že předložený návrh není dostačující pro zodpovědné rozhodování politické reprezentace a doporučujeme jeho zásadní přepracování,“ uvádí posudky k současnému generelu, společně s kritikou plánovaných expozic dhoulů, lachtanů, tapírů, vlků, medvědů i rysů s odkazem na nedodržení konkrétních podmínek EAZA Guidlines pro chov (posudky jsou přílohou tiskové zprávy).

Konečně, sama ředitelka Zoologické zahrady, Ing. Ilona Pšenková, Ph.D., uvedla na zasedání zastupitelstva toto: „V posledním Progress reportu, který byl odeslán na EAZA, jsme komunikovali, že si uvědomujeme, že tento materiál [generel] není úplně odborně kvalitní a že je nutná jeho aktualizace a na tomto materiálu jsme samozřejmě připraveni pracovat. (…) Na přelomu jara a léta, květen/červen, by měl probíhat rescreening EAZA a myslím si, že by bylo vhodné už na tomto rescreeningu prezentovat nějakou aktuálnější verzi rozvoje zoologické zahrady (…)“. 

V úvodu jednání se zdálo, že aktualizace bude mít podporu všech zastupitelů. „Samozřejmě, úkol pro paní ředitelku bude zaktualizovat daný návrh rozvoje, protože víme všichni, že ten [generel], který byl tenkrát předložen, asi není úplně ideální,“ uvedla radní Eva Nováková (ANO), do jejíž gesce ZOO spadá. Navzdory tomu ovšem při hlasování nepodpořila aktualizaci „ne úplně ideálního“ generelu ani ona.

Nechápu, proč většina zastupitelů aktualizaci generelu nepodpořila. Na jednání nezazněl žádný argument na obhajobu současného znění. Bohužel jsem přesvědčen, že s tímto generelem při příští kontrole EAZA o členství přijdeme zcela, protože je z něj zjevné, že ZOO hodlá budovat nevyhovující expozice. Navíc budou zbytečně vyhozeny stovky milionů korun.“ uvádí zastupitel města Lukáš Blažej (Piráti).

Piráti budou o záchranu ústecké zoo usilovat i nadále. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo odmítá generel přepracovat, pokusíme se v něm najít alespoň pár investic, které nejsou v rozporu s mezinárodními standardy pro chov zvířat (například je na jednom místě v mapě napsáno, že má být postaveno „něco zajímavého“, takže pokud bude respektován prostor vymezený generelem pro tuto stavbu, lze postavit téměř cokoliv). Pokud zastupitelstvo schválí alespoň tuto prioritizaci investic, je možné do voleb zcela nepromrhat peníze ze záchranného fondu a doufat, že po volbách bude zastupitelstvo ve složení, které přepracování generelu odhlasuje.

Pokud se chcete do řešení zapojit, můžete se s jakýmikoliv dotazy obrátit na našeho zastupitele Lukáše Blažeje, e-mail lukas.blazej@pirati.cz, tel. 778702712.

Kontakty na zastupitele, kteří se k zoo vyjadřovali a přepracování generelu nepodpořili, jsou za klíčové politické kluby tyto:

ANO – radní Eva Nováková, eva.novakova@mag-ul.cz

KSČM – zastupitel Pavel Vodseďálek, pavel.vodsedalek@mag-ul.cz

ODS – zastupitel Pavel Tošovský, pavel.tosovsky@mag-ul.cz

Aktualizace: ZOO zveřejnila své vyjádření, ve kterém rekapituluje podmíněné vyloučení z EAZA, chystanou kontrolní návštěvu, generel nesplňující mezinárodní standardy a snahu o jeho aktualizaci. Všechny informace uváděné ZOO jsou pravdivé, pouze doplňujeme, že snaha o aktualizaci generelu vedla k námi popisovanému jednání zastupitelstva, které nakonec setrvalo na původní verzi generelu bez jeho aktualizace, čímž ohrožuje další existenci ZOO.

Úplný záznam z projednávání bodu naleznete zde.

*) V posudku zpracovaném ZOO Praha je uvedeno: „Materiál vytvořený externí firmou tak třeba uvádí v konceptu druhy či objekty, které ředitelem ZOO nejsou vůbec zmíněny nebo se rozchází v pojetí objektů, které uvádí oba materiály. Dále některé objekty nejsou zmíněny ani v jednom z materiálů, nicméně jsou vyneseny na mapě, u některých není zřejmé, zda a případně jak je s nimi počítáno“.