O posledním jednání zastupitelstva města Ústí nad Labem se dá hovořit jako o jednom z nejkontroverznějších. Trvalo dlouhých 13 hodin a doprovázely jej ostré spory a nekonečná připomínkování zásadních bodů týkajících se budoucnosti, hospodaření a rozvoje Ústí nad Labem pro následující roky.

Vedení města navrhovalo vyčlenit pro uvolněné zastupitele z městského rozpočtu další prostředky. Kromě stávajících odměn chtěli prémii v podobě příspěvku na úpravu zevnějšku, na stravování, penzijní připojištění, při významném životním výročí a na rekreaci. Je nehorázné takový návrh předkládat ve chvíli, kdy je zároveň navrhován miliardový úvěr na údržbu města a když navíc víme, že nás čekají škrty.

Jedním z kontroverzních bodů byl požadavek na vyplácení „náhrad“ uvolněným zastupitelům. Tyto „náhrady“ měly být vypláceny na ošatné, stravné, rekreace a životní jubilea. Hned na to vedení města nasadilo do projednávání bod ohledně miliardového úvěru se splátkami do roku 2034. Na základě výhrad zastupitelů za Českou pirátskou stranu nebyl bod “vyplácení náhrad” schválen. Programový bod “úvěr” vedení města stáhlo úplně. Na předkládaných materiálech zpočátku nebyla shoda ani v rámci koalice. Ta se před jednáním dohadovala na sociálních sítích a přes média.

Důležitým tématem programu jednání se stala Zoologická zahrada města Ústí nad Labem. Ta se bez členství v EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií) nachází na pokraji katastrofy a živoří. Kýženou změnu nepřinesl ani návrh koalice z loňského prosince, který byl díky Piráty iniciovanému oponentnímu posudku rozcupován, načež na další naléhání Pirátů zastupitelstvo dnes schválilo ustanovení pracovní skupiny, která připraví výběrové řízení na nový generel (dlouhodobý a ucelený projektový plán rozvoje) pro ZOO, která se tím vymaní ze svého neutěšeného stavu.

V několika následujících bodech programu, vzhledem k očekávanému propadu příjmů, navrhl pirátský zastupitel Lukáš Blažej úsporná opatření. Vládnoucí koalice však šetřit odmítla. I nadále hodlá utopit čtvrt milionu v zápase amerického fotbalu a 200 000 Kč věnovat akci Ústecké nebe plné letadel. Jde o společenské události s velkou návštěvností, u kterých panuje obava z šíření koronaviru. Koalice dokonce odmítla i návrh drobně snížit příspěvek na letošní ročník půlmaratonu z 1,2 milionu na 900 000 Kč.

Zastupitelstvo také schválilo sporný návrh na pořízení změny územního plánu. Tím se umožní výstavba dopravní a technické infrastruktury v parcích, lesoparcích a na loukách.

Nesouhlasíme s tím, aby místo parků vznikala parkoviště. V ostatních městech se vysazuje zeleň proti dopadům klimatické změny a na zmírňování sucha. Nemůžeme si dovolit jít opačným směrem. Budeme se snažit, aby zastupitelstvo tuto změnu ještě přehodnotilo.