Kandidát č. 49 v nadcházejících krajských volbách v Ústeckém kraji Antonín Pokorný a poslankyně Olga Richterová diskutovali online na Facebooku o zapojení seniorů do aktivního života, sblížení generací, hoaxech a politice. Debatu můžete zhlédnout v záznamu níže na YouTube.

Hlavní otázky, které si oba diskutující kladou, se týkají především vytvoření podmínek pro mezigenerační výměnu zkušeností, dovedností a informací, dále potírání dezinformací, zajištění funkčního mezigeneračního dialogu a dalších sociálních témat. To vše z pohledu celé společnosti i z pohledu Pirátské strany, jak by mohla v těchto tématech aktivně přispět.

Chceme budovat vztah generací a bojovat proti osamělosti. Hlavně musíme stavět na důstojnosti. Společnost je celek. My stavíme na tom, co vybudovaly generace před námi a zase chceme odevzdat ten svět našim dětem a těm, co přijdou pro nás. Chceme zprostředkovat, že jsme si té zodpovědnosti vědomi,“ uvádí Olga Richterová. “ Jedna věc je pomoc individuální a pomoc v rodině, chceme např. ulevit ze sociálního pojištění zaměstanavatelům, aby se jim vyplatilo zaměstnávat na částečné úvazky třeba pečující, protože ti, co chtějí pracovat a zároveň pečovat o svoje stárnoucí rodiče, by měli volné ruce a mohli rok až tři roky pečovat a zároveň nevypadnout z profesního života. Na tom je ale potřeba celospolečenské shody.“

„Já kladu důraz na tu empatii. Je potřeba nejen udělat program, ale čerpat zkušenosti od starších lidí,“ doplňuje Antonín Pokorný.

Antonín Pokorný – 71 let, bývalý manažer Občanského fóra a aktivní pracující důchodce zaměřující se na pomoc seniorům a osobám s handicapem

Olga Richterová – 1. místopředsedkyně Pirátské strany, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku a poslankyně PS PČR. Letos vydává knihu ČESKO INSPIRATIVNÍ nejen o komunální politice, úspěšných projektech a dobrých přenositelných zkušenostech a inspiracích.

Celou diskuzi můžete zhlédnout níže na YouTube.