V porevolučním období jsme na našem území mohli zaznamenat velký úbytek v počtu pořádaných architektonických soutěží. Historicky se přitom jedná o tradiční a dějinami osvědčenou praktiku, jak zajistit co nejlepší rozvoj v  krajině i městě, umístění uměleckých instalací tak, aby vyhovovaly specifickému místu či výstavbu důležitých objektů nebo rekonstrukci stávajících. V posledních několika letech se tento “nešvar” pomalu daří napravovat a počet pořádaných soutěží stále roste.

Soutěž je pro člověka přirozená záležitost, ať už se jedná o sport nebo politiku. V případě architektonických soutěží je to stejné. Výběr z více odborně zpracovaných návrhů umožňuje porovnání více variant a garantuje kvalitu návrhu vítězného. Většinově odborná a nezávislá porota garantuje jednak kvalitu, ale také, při hodnocení anonymních návrhů, transparentnost procesu bez možné korupce. Participace občanů přináší jejich zapojení do celého procesu a jejich názory na problematiku daného místa. Jasně formulované zadání a kvalitně vypracovaný projekt vedou k úsporám, jelikož eliminují dodatečné práce v důsledku nepropracovanosti projektu. V průměru se náklady na pořádání soutěže pohybují mezi 2 – 2,5 % z předpokládaných celkových investičních nákladů. Soutěž pod odborným dohledem České komory architektů je tak historicky osvědčený nástroj, jak zajistit rozvoj s  důrazem na kvalitu, transparentnost, odbornost či úsporu veřejných financí.

V současné době v Ústeckém kraji probíhá či proběhlo hned několik soutěží. Jednou z nich je krajinářsko-urbanisticko-architektonická soutěž na  okolí jezera Milada u Ústí nad Labem. Mluvíme-li o dnešní době jako o době, kdy končí těžba hnědého uhlí a v Ústeckém kraji vzniká krajina jezer, je nesmírně důležité, aby tato jezera byla napojena na dopravní infrastrukturu, a aby reflektovala zájmy všech akterů, v první řadě však obyvatel Ústeckého kraje. Náš kraj byl dlouhodobě vytěžován a drancován ve prospěch ostatních, proto by nová umělá jezera vzniklá rekultivační činností měla v první řadě sloužit lidem a stát se novým domovem nejrůznějších živočichů a rostlin.

Nedávno došlo k vyhlášení výsledků soutěže, která řeší revitalizaci Havlíčkova náměstí v Žatci. Projekt má za cíl vytvořit důstojné centrum sídliště Podměstí. Právě pro řešení centra lokality, která vychází z modernistické koncepce a která je odlišná od klasického historického města považuje zvolený nástroj za nejvhodnější. V místě se rovněž nachází příklady brutalistní architektury, obchodní dům Zlatý chmel a kulturní dům Moskva.

Již proběhnuvší soutěž na revitalizaci Parku Střed má svého vítěze, který nyní připravuje projektovou dokumentaci. Druhá mostecká soutěž, která řešila centrální část třídy Budovatelů, o rozloze podobné Václavskému náměstí v Praze, byla vedením města zrušena během pandemie COVID-19 jako jedno z úsporných opatření.

Myšlenky modernismu zanechaly mnoho stop v Ústeckém kraji – panelová sídliště, brutalistní objekty či rozlehlé parky. Na řadě neodborných zásahů je snadno demonstrovatelné, jak sami sobě zhoršujeme podmínky pro život, práci i rekreaci, zároveň i  jak složité je tato místa řešit. V tom nám mohou pomoci architektonické soutěže, práce odborníků a zkušenosti ze zahraničí (a dnes už i tuzemska), kde řeší obdobné problémy.

Ptáte se, jak budou Piráti rozvíjet Ústecký kraj? Pro rozvoj budeme využívat historicky osvědčené nástroje, budeme naslouchat odborníkům a jednotlivá rozhodnutí podložíme konkrétními daty. Chceme kvalitní prostředí pro budoucí generace, ne neodborné zásahy a tunely.