Právě kvůli tomu, aby se orgány společností kraje, jako je Krajská zdravotní, nestávaly trafikou za loajalitu či zásluhy pro neúspěšné politiky jakéhokoliv vládnoucího subjektu, měli Piráti v programu důraz na veřejná výběrová řízení, která by takovýmto trafikám zamezila. Ostatně, Spojenci pro Kraj jsou součástí vládnoucí koalice a ve volebním programu měli podobný bod taktéž. Jak to vypadá s ochotou jej plnit, necháme na posouzení každého čtenáře.

Z programu SPOJENCŮ PRO! KRAJ (TOP09, ZELENÍ a další uskupení)

Nyní zřejmě otočili. Bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který krom zmatečného vystupování proslul například tím, že veřejnosti neříkal pravdu o stavu a počtech ochranných pomůcek připravených pro zdravotníky, byl jmenován členem představenstva Krajské zdravotní, společnosti Ústeckého kraje. Do dozorčí rady pak byl jmenován Karel Krejza, poslanec za ODS, krajský manažer ANO Jakub Komárek nebo starosta Loun Pavel Janda (TOP09).

Adam Vojtěch na postu ministra zdravotnictví, jak mohl celý národ vidět, neprokázal dostatečné kompetence pro řízení resortu v krizi, přičemž Ústecký kraj je jedním z koronavirem nejpostiženějších krajů v ČR. Je také nutné dbát na spoustu sekundárních problémů a stav zdravotnictví v kraji, které se promítají a promítnou do zdejšího (krizového a pokrizového) řízení. Jednotlivá zdravotnická zařízení spadající pod Krajskou zdravotní ponesou největší břímě a potřebují mít nad sebou kvalitní a kompetentní vedení. Adam Vojtěch v tom nemá naši důvěru, svou roli na ministerstvu nevládl a mlžil v přímém přenosu.

Karel Krejza byl přitom v Litoměřicích jedním z hlavních zastánců privatizace Litoměřické nemocnice, a to navzdory vůli většiny občanů. Ti byli nakonec vyslyšeni až po místním referendu. Karel Krejza, místostarosta Litoměřic, dával do veřejné diskuse o privatizaci nemocnice zavádějící tvrzení o benefitech pro město, a snažil se tak bez opory ve faktech ovlivnit veřejnou diskuzi. Jeho angažmá v Dozorčí radě krajské zdravotní tak vnímáme jako alarmující.