Lídrem pirátské kandidátky do Sněmovních voleb 2021 v Ústeckém kraji byl v krajských primárních volbách zvolen Lukáš Blažej z Ústí nad Labem.

„Většina členů krajského sdružení si zvolila myšlenky a vize, se kterými jsem kandidoval. Jsem vděčný za důvěru, kterou ve mě vložili. V rámci přechodu EU na bezuhlíkovou ekonomiku čekají Ústecký kraj bezprecedentní změny. V případě zvolení do Sněmovny budu usilovat o to, aby transformace našeho hospodářství proběhla spravedlivě a konečně jsme se zbavili nálepky špinavého, chudého a neperspektivního kraje se zničeným životním prostředím. Tohle totiž nejen já bohužel o našem kraji často slýchám,“ říká nově zvolený lídr Lukáš Blažej. V případě, že bude členskou základnou Pirátů a hnutím STAN schválen koaliční projekt, stane se ovšem Lukáš Blažej druhým na kandidátní listině, a to za celorepublikovým lídrem Ivanem Bartošem. Ten si pro svou kandidaturu vybral právě Ústecký kraj.

“V současnosti dokončujeme tvorbu volebního programu. Ten se věnuje například adaptaci na změnu klimatu, zadržování vody v krajině, snižování množství odpadu nebo účasti veřejnosti ve správních řízeních. Mám ale také osobní cíl, kterým je prosazení zákona o úhradě ekologické újmy. Napříč naším krajem pozoruji, jak se staví skladové haly na cenných biotopech, zatímco brownfieldy leží ladem. Hodnoty, které příroda poskytuje společnosti jako celku, nejsou nijak vyčísleny a při likvidaci biotopů tudíž náklady nese celá společnost namísto konkrétního investora. Prosazení tohoto zákona by vedlo k lepší ochraně životního prostředí a také k tomu, že by investoři sami preferovali stavbu na brownfieldech namísto nedotčené přírody,” upřesňuje Blažej.

Lukáš Blažej (*8. 5. 1996) je u Pirátů aktivní od roku 2010. Od roku 2014 působí v komunální politice, nejprve jako člen kontrolního výboru zastupitelstva, nyní jako zastupitel statutárního města Ústí nad Labem. Za svou činnost získal Cenu za odvahu Nadačního fondu proti korupci. Odborně se věnuje právu životního prostředí, absolvoval zahraniční stáž u místopředsedy ENVI výboru Evropského parlamentu a nyní působí jako asistent předsedkyně Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny. Je spoluzakladatelem environmentálního spolku Ústecké šrouby, vedoucím resortního týmu životní prostředí Pirátské strany a příležitostně přednáší o životním prostředí na Univerzitě J. E. Purkyně.

Zvolením Lukáše Blažeje lídrem (nebo dvojkou) kandidátky bylo učiněno zadost prvnímu kroku v sestavování kandidátní listiny do voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V primárních volbách krajských sdružení Pirátské strany do jakýchkoliv voleb může kandidovat prakticky každý. Hlasováním prochází jednotlivá místa kandidátky; její lídr, bezprostřední čelo, první desítka a další místa na listině. Hlasovacím právem disponují všichni členové krajského fóra, a tudíž jde o velmi otevřený a demokratický volební systém.