Sněmovna dnes odmítla senátní verzi zákona o evidenci skutečných majitelů s pozměňovacími návrhy pirátského senátora Lukáše Wagenknechta. Úprava měla přitom zajistit hospodárnější a transparentnější nakládání s penězi daňových poplatníků. Návrh nepodpořili převážně vládní poslanci a SPD. K podpisu prezidentovi tak zamíří původní sněmovní verze, z které se po dlouhodobému úsilí Pirátů i dalších opozičních stran alespoň podařilo vypustit kontroverzní výjimku pro firmy vložené do svěřenských fondů, která by se týkala i premiéra Babiše. A díky pirátskému poslanci Františku Navrkalovi prosadit pravidlo, že se dotace a veřejné zakázky budou udělovat výlučně firmám se známými vlastníky. 

„Znovu se ukázalo, komu ve Sněmovně záleží na férovém nakládání s veřejnými penězi a boji s korupcí, a komu ne. Ministři původně přislíbili senátní verzi podporu, při hlasování ale z nejasných důvodů odmítli slibu dostát. Stopku pro dotace firmám s nejasnými vlastníky, kterou jsem prosadil spolu s dalšími opozičními stranami ve Sněmovně, mohly návrhy našeho senátora Wagenknechta ještě vylepšit. Doplnil totiž k legislativě také zákaz udělování dotací a veřejných zakázek firmám, u kterých probíhá řízení o nesrovnalosti v evidenci majitelů. Podle Rekonstrukce státu mohlo jít o jeden z nejvýznamnějších kroků v boji proti korupci v tomto volebním období,” okomentoval poslanec Navrkal.

Wagenknechtovy pozměňovací návrhy rožšiřovaly i možnosti úřadů ověřit skutečného majitele firem žádajících o dotace. Kromě výpisu z evidence by bylo možné žádat také o další dokumenty prokazující skutečného majitele. Poskytovatelé by měli navíc povinnost oznamovat soudům zjištěné nesrovnalosti mezi informacemi v evidenci a vyžádanými dokumenty. 

Jsem přesvědčený, že senátní vylepšení by zásadně přispěla k funkčnosti evidence skutečných majitelů a šetření veřejných peněz. Posílení kontrolních mechanismů a především možnost odebírat dotace a zakázky v případě nejasné majetkové struktury žadatelů, by byly pro firmy silnou motivací, aby si pečlivě kontrolovaly správnost informací uvedených v rejstříku. Poskytovateli by zase daly páky, jak si ohlídat, že si žadatelé finanční podporu opravdu zaslouží,“ dodal Navrkal s tím, že je rád, že se v uplynulých měsících povedlo Pirátům k zákonu o skutečných majitelích alespoň prosadit jiné protikorupční návrhy.

„Největším úspěchem je jednoznačně zjednodušení způsobu určování skutečných vlastníků firem ve svěřenských fondech. Majitelům takovýchto firem nově odpadá možnost se za tyto fondy schovávat. Nebude tak možné, aby se například premiér Babiš vydával pouze za vlastníka svěřenských fondů a tvářil se, že nemá nic společného s holdingem Agrofert, který do nich šikovně zaparkoval,” připomněl Navrkal smysl návrhu, který ve Sněmovně předložil spolu se Starosty a nezávislými a KDU-ČSL. Sněmovna nakonec v této věci přijala samostatný návrh lidovců, který Piráti rovněž podpořili. Úspěchem bylo také přijetí pirátských návrhů, které zajistí, že nově budou dotace a veřejné zakázky udělovány výlučně firmám se známými vlastníky.