Těžba má často velmi negativní vliv na své okolí, na zdraví lidí a na přírodu a krajinu. Všichni ale každý den využíváme suroviny, které jinak než těžbou nezískáme. Potřebujeme kamení, stále ještě uhlí a čím dál více lithium. Z takové činnosti ale nemůžou profitovat primárně těžaři. Musí z toho profitovat hlavně lidé, kterým to nejvíce vstoupí do jejich životů.

To, kam zisky z těžby lithia půjdou, by nás všechny mělo zajímat už teď. Ústecký kraj čekají důležité změny spojené s těžbou lithia. Nebo alespoň by čekat měly. Lithium je nezbytné pro výrobu baterií a rozvoj čistých technologií. Je určitě kovem budoucnosti. Tento průmysl přináší nové ekonomické příležitosti – a tuhle příležitost by měl dostat hlavně Ústecký kraj jako místo, na které se doteď víceméně kašlalo.

Náš region dlouhá léta čelil a stále čelí výzvám spojeným s průmyslovou aktivitou a teď stojí před dalším rozhodujícím okamžikem. Že kraj patří k nejznečištěnějším oblastem v Česku i v Evropě, to není pocit, ale statistika, stejně jako úroveň vzdělání nebo zátěž na infrastrukturu v našem průmyslovém kraji. Těžba lithia přináší další rizika zhoršení situace, zejména co se týče kvality vzduchu a vody. To ale není hlavní problém.

Kraj musí být ze zisků z lithia systematicky obnovován a rozvíjen. Tato finanční podpora by umožnila regionu výrazně investovat do obnovy a modernizace infrastruktury, podpořit rozvoj čistších technologií a zvýšit úroveň vzdělání a odborné přípravy místní populace. To všechno v době, kdy je jasné, že potřebujeme hlavně vyrábět s vysokou přidanou hodnotou. Prostě budoucnost nejsou hroudy kamene, ale mikročipy.

Inspirací může být příklad Severního Porýní-Vestfálska v Německu, kde byly podobné výzvy řešeny prostřednictvím strategických investic do rekvalifikace, vzdělávání a technologických inovací. Tento přístup vedl k transformaci regionu a jeho ekonomiky směrem k vyšší životní úrovni a udržitelnosti

V kontextu Ústeckého kraje by tedy reinvestice zisků z těžby lithia mohla být klíčovým krokem k udržitelnému rozvoji regionu. Nejenom, že by to pomohlo zmírnit negativní dopady průmyslové činnosti, ale také by poskytlo prostředky pro budování lepší budoucnosti místním.