Navzdory útokům hejtmana, který vyvracel pravdivost námi zveřejněných informací, nám vedení Krajské zdravotní potvrdilo, že ke zjištění chyb skutečně došlo a nyní se kraj skrze opravné prostředky snaží udržet alespoň část poskytnutých dotací. Navrhli jsme proto, aby se součástí zasedání výboru stal pravidelný bod, během kterého bude muset vedení KZ i Odbor zdravotnictví KÚ pravidelně a transparentně informovat o stavu tohoto řízení. Tento návrh byl výborem jednomyslně přijat.

Nyní jsou na stole 3 varianty, z čehož dvě se ukázaly být v rozporu s územním plánem Rumburku a jsou tedy neprůchozí. Věříme, že právě varianta třetí se setká s úspěchem a Lužická nemocnice bude opět schopná poskytovat plnohodnotnou zdravotní péči. Piráti se věnovali i miliardám z dotací na 6 projektů, o které může kraj v důsledku zjištěných závažných chyb ze strany MMR přijít. Na tento problém jsme upozorňovali letos v létě.

Další informace z výboru

Říjnové zasedání Výboru pro zdravotnictví ZÚK se tentokrát odehrálo v netradičním prostorách rychlé záchranné služby města Ústí nad Labem. Během jeho trvání se dostalo hned na několik palčivých témat, z nichž jedno přesahovala i hranice našeho kraje.

Sněmovnou přijatá novela zákoníku práce, která umožnila další dohodnutou práci přesčas ve zdravotnictví a fakticky tak došlo k navýšení přesčasů nad 416 hodin ročně, vedla k předpokládanému negativnímu důsledku, před kterým mnozí varovali. Zejména sdružení Mladých lékařů apelovalo, že jejím přijetím může dojít k dalšímu odlivu mladých lékařů do zahraničí, či oblasti mimo poskytování zdravotních služeb. Krajská zdravotní, jako největší poskytovatel zdravotní péče na území kraje, zaznamenala od přijetí novely již 70 výpovědí přesčasů, což se rovná 14 % odlivu lékařů v této oblasti.

Přestože v důsledku toho nepředpokládá Krajská zdravotní kolaps, může takový trend výrazně zkomplikovat provoz některých lokálních nemocničních oddělení. Na problém, že v kraji chybí lékaři, upozorňují Piráti dlouhodobě. Namísto toho, aby stát hledal prostředky, jak v tomto regionům pomoci, zdá se, že jim práci naopak dlouhodobě ztížil.

Výbor se věnoval i rekonstrukci rumburské nemocnice. Kraj na ní již před 2 lety uvolnil cca 200 milionů korun, které však dosud nebyly čerpány a v lednu dalšího roku tak hrozí jejich propadnutí zpět do krajského rozpočtu. Lužická nemocnice přitom obsluhuje obyvatele celého Šluknovského výběžku a její stabilizaci si krajské vedení předsevzalo jako jednu ze svých priorit. Její obnovení však bylo podmíněno umístění heliportu.