Na 13. listopad připadá Mezinárodní den nevidomých*, při jehož příležitosti proběhne ve středu 16.11. 2022 v pirátském centru SuPiCe v Ústí nad Labem seminář o každodenních překážkách, s nimiž se potýkají nevidomí. Čtení, cesta do práce, přechod ulice, jízda dopravními prostředky nebo jen každodenní nákupy – to jsou pro zdravé, normálně vidící lidi naprosto běžné činnosti, které nevyžadují zvláštní úsilí. Pro nevidomé se však mohou stát novou výzvou každý den.
Jak nevidomým usnadnit život nebo se jim alespoň neplést pod nohy se dozvíme od těch, kteří výše popsané ,,trable” zakouší na vlastní kůži.

Seminář bude rozdělen do tří části:
– o zrakových vadách a o životě nevidomých promluví Lukáš Fabián, Blanka Šťástková (předsedkyně ústecké pobočky SONS ČR), Alena Kristina Bašínková (ředitelka TyfloCentra Ústí nad Labem, o.p.s. a sociální pracovnice) a další hosté
– účastníci si budou moci vyzkoušet chůzi s bílou holí, simulační brýle, čtení s Braillovým písmem, nalévání nápojů s tzv. ,,hladinkou“, využívání technických pomůcek a další.
– prostor pro dotazy.

Vstupné zdarma. Kapacita omezená.

Těšíme se na Vás!

*slaví se jako připomínka narození Valentina Haüy, prvního učitele a vychovatele nevidomých dětí a zakladatele historicky prvního výchovného a vzdělávacího ústavu pro nevidomé (v Paříži).