Na výsledky podzimních komunálních voleb ještě nestačil sednout prach. Zdaleka ne všechny koalice jsou ustaveny a už se rozbíbají přípravy na volby další. Tentokrát si bude veřejnost vybírat prezidenta republiky. Jako při každých volbách zasednou do komisí stovky komisařů a komisařek. Pro ně se právě otevřela registrace. 

Okrskové volební komise

Každá politická strana, hnutí nebo koalice, která usiluje o hlasy voličů ve volbách do Poslanecké sněmovny a  jejíž kandidátní listina pro volby do poslanecké sněmovny byla zaregistrována ve volebním kraji, jehož součástí je volební okrsek, může delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do každé okrskové volební komise. A protože Piráti se chtějí podílet na demoktraických volbách a dohlédnout na ně i se svými příznivci, spustili jsme možnost registrace účasti v komisi za Pirátskou stranu na adrese:

Úkolem členů okrskové volební komise je dohled nad řádným průběhem voleb ve svěřeném okrsku. Členové zapisují voliče na základě občanských průkazů, dbají na pořádek ve volební místnosti a mají pod dohledem správnost a tajnost hlasování. Po ukončení voleb sčítají členové volební komise hlasy a vyhotoví zápis o průběhu a výsledku hlasování.

Odměna

Za účast ve volební komisi má každý její člen nárok na odměnu.

Kdy se bude volit?

1. kolo voleb 13. a 14. ledna 2023
2. kolo voleb 27. a 28. ledna 2023

Pátek od 14:00 do 22:00 a sobota od 8:00 do 14:00

Pokud některý kandidát získá v prvním kole více než 50% hlasů, vyhrává a druhé kolo se nekoná. V opačném případě se utkají dva nejsilnější kandidáti v druhém kole.

Členem okrskové volební komise se může stát:

  • osoba, která v den slibu člena OVK dosahuje věku 18 let
  • osoba bez omezení na svéprávnosti
  • osoba s volebním právem
  • osoba, která nekandiduje

Odměna:

  • předseda komise 2400,- Kč
  • místopředseda komise 2100,-Kč
  • řadový člen komise 1800,- Kč