V úterý a ve středu (11. a 12. 4. 2023) se krajský zastupitel Jiří Baudis zúčastnil v areálu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně odborné konference s názvem „Budoucnost Ústeckého kraje – strategické zdroje a suroviny regionu“. Konferenci uspořádal Ústecký kraj a Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje.

Konference byla rozdělena do čtyř tematických okruhů a to energetika, suroviny a materiály, lidské zdroje a data. Celá konference se nesla v duchu upozornění na výzvy a rizika, které s sebou ponese nezbytná transformace v souvislosti s nastávající změnou klimatu. Je to takové upozornění na fakt, že Ústecký kraj je energetickým a surovinovým centrem České republiky. Ačkoliv se zde vyrobí zdaleka nejvíce elektrické energie, vytěží se přibližně 80 procent hnědého uhlí z celé ČR a jiných důležitých surovin, je jeho HDP na osobu přibližně 65 procent průměru ČR. Přechod právě od těchto zdrojů ke zdrojům s menší ekologickou zátěží nezbytně ponese i důležitou transformaci v oblasti lidských zdrojů a v oblasti práce s daty a informačními technologiemi.

Jednotlivými tématy tak například byla těžba Lithia, výroba malých modulárních jaderných reaktorů, portál PORTABO, energetické centrum Ústeckého kraje, vodíková mobilita, vzdělávání…..

Některé prezentace z uvedených příspěvků je možné nalézt i online na následujícím odkaze: https://forumusteckykraj.cz/budoucn…/katalog-prilezitosti/