Tak nějak by se zkráceně dalo charakterizovat těch přibližně 12 měsíců, které uběhly od komunálních voleb, kdy jsem v říjnu minulého roku byl zvolen do Zastupitelstva Města Žatec za Piráty. Za ten necelý rok jsem se seznámil s novými plány a studiemi na rozvoj našeho města a zabýval se dalšími otázkami souvisejícími s naším městem. S touto prací, s přípravou na zasedání zastupitelstva, mi velmi pomáhá nový předseda našeho místního sdružení pan Vladimír Vlach, který působí také jako předseda spolku ŽOK – Žatecký okrášlovací kolektiv. Tento spolek, jak už z názvu vyplývá, se snaží o okrášlování našeho města prostřednictvím organizování různých kulturních akcí, koncertů, turnaje v pétanque apod. Právě díky tomuto spolku centrum města znovu ožilo. Na jedné akci nazvané „Hudba v podloubí“ jsme si zahráli a zazpívali i s mojí dcerou Aničkou.

Ovšem v tomto článku bych Vás chtěl seznámit s jinou problematikou. S problematikou rozvíjení nových metod a forem vzdělávání. Protože i vzdělávání a rozvíjení digitálních technologií jsou jedny z důležitých oblastí, kterým se Piráti věnují. Nyní však od Pirátů trochu odbočím.

Jan Kranda

Pracuji jako učitel hudební výchovy a informatiky na Základní škole Žatec, Jižní 2777. Začátkem minulého roku se naše škola zapojila do projektu IKAP – Implementace krajského akčního plánu. Konkrétně se tohoto projektu účastní několik pedagogů naší školy v různých vzdělávacích oblastech. V mém případě se jedná o oblast digitální gramotnosti.

Krajský úřad v rámci tohoto projektu pro učitele pořádá různá školení a tzv. Veletrh gramotností, jehož součástí jsou i workshopy a konference. Díky úředníkům krajského úřadu spravujících tento projekt a především díky krajskému metodikovi digitální gramotnosti RNDr. Pavlu Pešatovi, PhD. byla vytvořena síť tzv. digibuněk, pro které Ústecký kraj pořídil sady digitálních vzdělávacích a robotických pomůcek. Cílem je rozvíjení základů programování již na úrovni mateřských škol. Pro nejmenší děti z „mateřinek“ a pro první ročníky základních škol jsou určeny BeeBoty, tedy robotické včelky. Děti se s jejich pomocí učí nejen základy posloupnosti příkazů, ale rozvíjejí například i pravolevou orientaci a další schopnosti a dovednosti.

Dále se v digibuňkách setkáme s Ozoboty, malými roboty reagujícími na barevné čáry a barevné kombinace. Ty jsou určeny už pro děti z prvního stupně ZŠ. Z vlastní zkušenosti mohu ovšem potvrdit, že zaujmou i žáky z vyšších ročníků. Pro ně jsou k dispozici další digi pomůcky jako robotické stavebnice, destičky s plošnými spoji určené k propojení s počítačem a další.

Tyto nové výukové pomůcky a nové metody mě doslova uchvátily, že jsem neváhal a souhlasil s možností jednu takovou digibuňku spravovat. Pochopitelně digibuňku u nás v Žatci. Takže zatím spolupracuji s pedagogy ze tří žateckých mateřských škol a MŠ Holedeč. Zhruba po měsíci používání předáváme digipomůcky do další školy a s nimi i zkušenosti z výuky. Jak už jsem napsal, s Ozoboty pracují větší děti na prvním stupni a s páťáky a šesťáky v rámci informatiky začínáme programovat v programovacím jazyce Scratch.

Z pozice učitele i z pozice člena Pirátské strany bych chtěl dál prosazovat nové trendy ve školství nejen v informatice a digitálních technologiích. A pokud k tomu dostanou Piráti v Ústeckém kraji příležitost, jistě podpoří podobné projekty krajského úřadu.

Mgr. Jan Kranda Učitel ZŠ, ZUŠ, hudebník a člen Zastupitelstva Města Žatec.