Téměř nulový dialog v koalici, přehlížení závažných nedostatků a mnoho jiných problémů vygradovalo rozpadem vládní koalice ANO, Náš Děčín a ČSSD a posléze odvoláním vedení města Děčín. Tento vývoj byl logickým vyústěním snahy opozičních zastupitelů otevřít komunikaci a stabilizovat situaci ve městě.

Čtvrteční události odstartovala hrubá nedbalost při revitalizaci městské části Podmokly. Pirátští zastupitelé Petr Zdobinský a Jan Šmíd společně s opozičním zastupitelem za ODS Tomášem Brčákem neustále upozorňovali na zásadní chyby při dozorování stavby. Ta nebyla vedena podle platné projektové dokumentace. Znalecké posudky a sondy později odhalily závažné nepřesnosti ve stavebních pracích. Vedení města po celý rok tyto skutečnosti nereflektovalo, nekomunikovalo a nechtělo vyslyšet podložené názory o tom, že stavba je vedena v rozporu s požadovanými normami.

“My jsme postupně přidávali v kritice, nechtěli nás zapojit do technického řešení, a proto jsme postupnými kroky a diskuzí mezi opozičními partnery dospěli k návrhu na odvolání jednoho z náměstků,” popisuje jednání pirátský zastupitel Petr Zdobinský.

Klíčovou roli v tom sehrál také jeden z nyní již bývalých radních Václav Němeček, který sám zpozoroval chyby ve vedení města a poukázal na nulovou komunikaci nejen uvnitř koalice, ale i vůči opozičním zastupitelům. Požadoval změnu ve vedení odboru rozvoje, kterou ale vedení města shodilo ze stolu. Tím odstartoval dominový efekt, jenž vyústil odvoláním celého vedení města.

“Sice máme zaplněný stůl problémy způsobenými předchozím vedením města, ale je to konečně možnost začít znovu. Čekají nás těžké měsíce, úkoly a vyjednávání o budoucnosti. Budeme usilovat o to, abychom byli zapojeni do vedení města. Budeme vyjednávat s kluby padlé koalice i z dosavadní opozice. Je to politika, musíme se prostě shodnout, chceme dialog, musíme stabilizovat město. Příští rok nás navíc čeká velký výpadek ve financích. Chceme se věnovat tomu, co je pro město nejdůležitější a neopakovat chyby dosavadního vedení Děčína”, shrnuje zastupitel za Českou pirátskou stranu Jan Šmíd.