PIRÁTI CHTĚJÍ…

Kraj, který myslí na všechny

Razantně se postavíme proti chudobě. Podpoříme zajištění dostupného bydlení, vytvoříme osvětové programy finanční gramotnosti v rámci boje proti rostoucím exekucím, zamezíme vzrůstající nezaměstnanosti.

Zdravý kraj

Zachováme a zlepšíme kvalitní a dostupnou zdravotní péči s ohledem na přání a potřeby občanů na celém území kraje.

Bezpečný kraj

Méně represe – více prevence. Život, zdraví a majetek obyvatel kraje budeme chránit proti jakémukoliv potenciálnímu nebezpečí v oblasti kriminální, zdravotní a kybernetické.

Otevřený kraj

Kraj budeme spravovat transparentně s aktivním zapojením občanů do správy věcí veřejných. Ústecký kraj patří nám všem.

Kraj pěkný na pohled

Budeme dbát na čitelný ráz městské krajiny, doplníme nové chybějící prvky a funkce. Ukončíme likvidaci dětských hřišť a jejich proměnu v květináče, obnovíme důvěru obyvatel ve veřejný volnočasový prostor.

Snadno dopravně obslužný kraj

Dopravní obslužnost musí pokrývat celé území kraje i všechny občany a časy. Výstavba a údržba silnic bude koncepční a efektivní.

Vzdělaný kraj

Chceme moderní a s praxí propojené školství s klasickou i alternativní nabídkou vzdělávání všech věkových kategorií.

Kraj, kterému záleží na čistém životním prostředí

Budeme pečovat o živou a pestrou krajinu. Zasadíme se o čisté životní prostředí, odpovědné hospodaření s vodou i o rekultivaci těžbou zasažené krajiny. 

Kulturně živý kraj

Podpoříme rozvoj pestrého kulturního života v kraji skrze revitalizaci a provoz kulturních zařízení a podporu kulturních spolků.

Kraj jako dobrý přístav

Musíme poskytovat profesionální turistické služby a pečovat o společné kulturní a přírodní dědictví kraje. Chceme široce podporovaný, dynamický a udržitelný cestovní ruch jako důležitou součást života kraje.

Kraj, kde se dobře žije

Chceme a potřebujeme po koronavirové krizi či během ní něco mnohem důležitějšího a ambicióznějšího než jen „návrat do normálu“.

Chceme konečně ROZVOJ ÚSTECKÉHO KRAJE, aby byly naše regiony bezpečným přístavem pro sebevědomé, vzdělané a bohatnoucí lidi, kteří si zůstanou žít a působit raději v Ústeckém kraji, než aby se stěhovali jinam.

Potřebujeme a musíme zlepšit všechny kategorie kvality života v kraji, abychom z něj udělali lukrativní místo, které má naději se po letech zanedbávání a rozkrádání vzchopit a konkurovat těm úspěšným.

Kompletní, dlouhý program Pirátů v Ústeckém kraji najdete zde.