Volby 2020 – speciál Český rozhlas

ROZHLAS: „Číslem dvě na kandidátní listině České pirátské strany ve volbách do Zastupitelstva Ústeckého kraje je Kateřina Stojanová. Paní Kateřina Stojanová je studentka práv. Teď máte přesně jednu minutu na zodpovězení první otázky. Proč by lidé měli volit vaši stranu?”

Kateřina Stojanová: „My jsme lidé, kteří v Ústeckém kraji dlouhodobě žijí a kteří ty skutečnosti, pro které je náš kraj nechvalně proslulý, jako je největší počet exekucí na obyvatele, nízká úroveň kvality života, ale i zhoršená kvalita ovzduší, vnímají nejen jako pravdivé, ale zároveň za současného vedení politického zastoupení jako v čase neměnící se. My chceme změnu a máme pro její  realizaci nejen plán, ale i odhodlání. Akcentovat chceme zejména ty oblasti, které byly dlouhodobě zanedbávány, ať už je to kvalitní a dostupná zdravotní péče, boj s chudobou a pomoc vyloučeným, otevřené školství, dobrá kvalitní dopravní obslužnost a otevřená a transparentní politika založena na dialogu s občany.”

ROZHLAS: „Na další otázky máte časový limit 30 vteřin. Pokud vyhrajete volby, co uděláte ve vedení kraje jako první?”

Kateřina Stojanová: „Ukončíme veřejné tajemství, že v Ústeckém kraji se ztrácejí prostředky. Zevidujeme smlouvy a výdaje, a to včetně stále trvajících, a zaměříme se na opravdu funkční a otevřený rozpočet a zároveň chceme prohloubit celospolečenskou diskuzi a zapojení lidí do veřejného dění třeba skrze už jinde dlouhodobě fungující participativní rozpočtování. Obyvatelé kraje prostě musí vědět, co pro ně kraj dělá a co pro ně ještě může udělat.”

ROZHLAS: „Kdo je pro vás nejpřijatelnější koaliční partner?”

Kateřina Stojanová: „Piráti vždy před volbami zveřejňují takzvanou povolební strategii, což je dokument, ve kterém se svým voličům zavazují k určitým povolebním krokům a v rámci tohoto dokumentu i předem deklarujeme s jakými politickými subjekty nebudeme uzavírat koaliční dohody. Patří mezi ně strany, které považujeme za reálné ohrožení demokracie. Typicky to je SPD a KSČM. U jiných politických subjektů bude velmi záležet na jejich personálním složení, ale i na určitých politických krocích a vizích, které budou chtít podniknout.”

ROZHLAS: „Měl by kraj pomoci podnikatelům postiženým koronakrizí? Pokud ano, jak?”

Kateřina Stojanová: „Určitě měl. Cestou jsou třeba takzvané nízkoúrokové půjčky. Ten krajem nastavený květnový model založený na principu „kdo dřív přijde ten dřív mele“ se ukázal být nefunkční. O ty nízkoúrokové půjčky by si mohli požádat malí podnikatelé při splnění určitých podmínek. Nízkoúroková půjčka v časech krize pomáhá a v časech stability se opět vrací zpět do krajského rozpočtu, a zároveň vzhledem k jejímu nastavení motivuje podnikatele, aby skutečně ty získané prostředky využili efektivně.”

ROZHLAS: „Jak by se kraj měl připravit na útlum těžby uhlí?”

Kateřina Stojanová: „No ty velké staré tradiční podniky budou muset nahradit malé inovativní firmy, kterým by měl kraj zajistit nějaké příznivé podnikatelské prostředí. Zároveň bude třeba pomoci lidem, kteří v té těžbě uhlí dlouhodobě pracují s rekvalifikací na ten nový typ ekonomiky, ale v zásadě není třeba vymýšlet kolo. Ten odchod od těžby uhlí řeší řada evropských regionů, takže kraj se bude muset naučit využívat ty prostředky, které na to vykládá stát nebo EU v rámci Just Transition Fund.”

ROZHLAS: „Jak by chtěla vaše strana zajistit na celém území Ústeckého kraje dostupnost zdravotní péče?”

Kateřina Stojanová: „Největším problémem bývá špatná personální situace. My chceme zavedení dotačních programů, které lékaře i lékařky budou motivovat k setrvání v kraji a k zajištění provozu chodu jejich ordinací, a zároveň pomáhat jednotlivým zdravotnickým zařízením v aktivní komunikaci se zdravotními pojišťovnami a opravdu se zasadit o to, aby s těmi svými prostředky nakládali efektivně a kontinuálně tak poskytovali dobrou zdravotní péči napříč celým územím kraje.”

ROZHLAS: „Tolik odpovědi Kateřiny Stojanové, čísla dvě na kandidátní listině České pirátské strany ve volbách do zastupitelstva Ústeckého kraje.”

ROZHOVOR: Speciál Českého rozhlasu s Kateřinou Stojanovou