Do Žatce jsem se přistěhoval v roce 2009 a od té doby pozoruji, kterým směrem se naše město vydává. Bedlivě zkoumám investiční akce města a nestačím se často divit, jak jsou tady upřednostňovány investice do různých oblastí života před jinými. Nejvíce je to vidět při porovnání výdajů na sport a kulturu. Uvedu několik příkladů z poslední doby.

Město ze svých prostředků postavilo nové koupaliště i sousední sportoviště na inline brusle a tenis, bylo vybudováno několik úseků cyklostezek. Tenisté dostali dotaci na nové šatny. Fotbalisté mají tréninkové hřiště s umělou trávou a právě se jim staví nová tribuna. Kompletně je rekonstruovaný atletický stadion Mládí a nohejbalové hřiště. V Celkovém součtu jde o utracené vysoké desítky milionů z našich daní.

A jak je na tom místní kultura? V majetku obce jsou v téhle kategorii pouhá dvě zařízení. Divadlo, které slouží střídavě také jako kino, a letní kino, které je ze svojí povahy v provozu během letní sezony. Mezi těmito dvěma místy se musí velká část techniky přesouvat.

A jaké investice se za těch více než deset let uskutečnily? Kino bylo digitalizováno a budova divadla dostala novou elektroinstalaci, protože ta stávající už nemohla projít revizí a hrozilo kompletní uzavření provozu. Před dvěma lety začala vznikat studie celkové rekonstrukce a přístavby divadla, která momentálně leží v šuplíku. Toť vše. Do kultury se prostě dlouhodobě neinvestuje. Podobné je to i s Městským muzeem. To sice získalo nový moderní archiv, ale investic do rozvoje se mu dlouhodobě nedostává. Slyšeli jste někdy o „Žateckém pokladu“? Jedná se o unikátní nález uschovaný někdy počátkem 11. století a objevený těsně před druhou světovou válkou. Od té doby byl zkoumán a uschován v různých depozitářích. Vystavený byl naposledy v roce 2014. Když v loňském roce požádala ředitelka muzea o vybudování stálé expozice, tak jí při sestavování rozpočtu bylo slíbeno rozložení investice do dvou let. První část na stavební úpravy v roce 2020 a druhá na vybavení v roce následujícím. Na návrh naší starostky byla částka 1,2 milionu rezervována pro Regionální muzeum a taky byl rozpočet schválen. Následně v únoru přišla žádost muzea na uvolnění schválené částky. Namísto předložení v březnovém, nebo květnovém termínu zastupitelstva byla paní ředitelka vyzvána k doplnění žádosti o  cenovou kalkulaci a plánek expozice. Po těchto průtazích se materiál dostal na projednání až na konci června, kdy se z potřebných 11 hlasů našlo jen 8 zastupitelů, kteří slíbené peníze chtěli opravdu uvolnit. Z radních města byl pro dokonce jen jeden. O celé kauze referovala i celostátní média. Veškeré ostatní investice ve městě běží podle původního harmonogramu a zdá se, že se za jediný rok může díky poklesu příjmů utratit veškerá finanční rezerva města a na investice do kulturní sféry nedojde ani v příštích letech.