Přejeme koalici v Ústeckém kraji mnoho štěstí v práci a doufáme, že na důležitých bodech jako je zdravotnictví, doprava a životní prostředí, kde máme shodu se dvěma subjekty koalice, budeme moci aktivně spolupracovat.

Proaktivně se snažíme postupně potkat (jak to bude v současné situaci možné) se všemi stranami v zastupitelstvu a vyjasnit si programové priority a případné programové body, na kterých můžeme najít styčné body.

Obecně doufáme, že další čtyřleté období náš kraj posune dopředu. Jako konstruktivní opozice se o to budeme aktivně snažit.

Naším nejbližším cílem je zajistit poměrné zastoupení ve výborech a komisích, aby se ve správě kraje co nejvíce projevovala vůle občanů vyjevená v říjnových volbách.