Zastupitelstvo města Ústí nad Labem odebralo Radě zásadní kompetence. Ta tak bude moci schvalovat pouze provozní záležitosti k narovnání hospodaření v roce 2020, pro příští rok už nemůže například uzavírat nájemní smlouvy, poskytovat dotace, uzavírat smlouvy o dílo ani zadávat veřejné zakázky. Pro odebrání pravomocí hlasovalo všech 35 přítomných zastupitelů.

Zastupitelstvo také namísto schválení předloženého rozpočtu na rok 2021 vyhlásilo rozpočtové provizorium. Znamená to, že je možné hradit pouze některé výdaje, které měsíčně nesmí překročit 1/12 rozpočtu pro předchozí rok. „S vedením města jsme se sešli a prezentovali řadu návrhů na změny v předkládaném rozpočtu. Bohužel, žádná z nich nebyla zapracována a tudíž jsme namísto rozpočtu museli podpořit provizorium. Doufám, že se nám podaří pozměněný rozpočet schválit v příštím roce“ uvádí zastupitel Lukáš Blažej (Piráti).

Díky rozpadu koalice se také opozici podařilo prosadit návrhy, které v uplynulých letech navrhovala marně. Z jednacího řádu zmizelo omezení délky i počtu vystoupení, a to jak pro zastupitele, tak i pro veřejnost. Veřejnost má také nově možnost vyjádřit se hned na začátku každého projednávání bodu, nikoliv jen na konci po několikahodinové diskusi zastupitelů. Dosavadní restriktivní úpravu se pokusil zachovat ještě primátor Nedvědický (ANO), který předložil méně vstřícný protinávrh, nicméně nakonec ho v hlasování ze 37členného zastupitelstva podpořil jen on sám. „Omezení pravomocí veřejnosti i zastupitelů prosadilo hnutí ANO při nástupu na úřad. Jsem velmi rád, že s koncem koalice končí i tato opatření, která zásadně omezovala diskusi zastupitelů i občanů. Do příštího zasedání připravím do jednacího řádu ještě úpravu vzdálené účasti zastupitelů a veřejnosti, což by bylo v Ústí nedávno nemyslitelné“ pokračuje Blažej.

Dalším opozičním návrhem, který se podařilo prosadit, je častější zasedání zastupitelstva. Dosud zasedalo jednou za tři měsíce, což je nejdelší zákonem umožněný interval. Nyní bude zasedat jednou za měsíc a začínat v odpoledních hodinách, aby se ho mohla snáze účastnit veřejnost.

“Všechny tyto změny k lepšímu byly možné jedině díky tomu, že vládnoucí koalici zmítají vnitřní neshody a fakticky přestala existovat, v předchozích letech byly námi předkládané návrhy opakovaně zamítány. Bez vládní většiny se tedy nejen přestaly blokovat některé významné body, ale zastupitelstvo také zbavilo Radu jejích pravomocí,” doplnil Lukáš Blažej.

Dnešní zásadní a přelomové zasedání provázely také problémy technického rázu; mezi 16:00 a 16:30 vypadl přímý přenos pro veřejnost, před tím se vybily baterie u bezdrátového mikrofonu v sálu a nikdo neměl náhradní.

“Kromě vedení města se rozpadlo i základní organizační zajištění zastupitelstva. Nechápu, jak může být zasedání nejvyššího orgánu města zdrženo takovou banalitou, jako je vybití baterií.,” uzavřel zastupitel Lukáš Blažej.