ÚSTÍ NAD LABEM | Pátek 29. ledna 2021 

Magistrát města Ústí nad Labem sděluje totožnost, adresu bydliště i datum narození oznamovatelů kontrolovaným osobám a institucím, a tedy šikanuje whistleblowery. Krajský soud v několika rozsudcích potvrdil, že dosavadní praxe Magistrátu porušuje hned několik zákonů – kontrolní řád, GDPR i základní ustanovení Listiny základních práv a svobod.

Aby Magistrát nemohl tvrdit, že jde o ojedinělé pochybení jednoho úředníka nebo oddělení, vybral jsem tři různé případy, ve kterých jsem podával podnět. Moje osobní údaje byly následně sděleny kontrolovaným osobám. Mým cílem bylo, aby toto zastrašování oznamovatelů skončilo,“ uvádí ústecký zastupitel Lukáš Blažej (Piráti).

První případ se týkal podnětu ke kontrole předražené veřejné zakázky v příspěvkové organizaci Městské služby Ústí nad Labem. Statutární město Ústí nad Labem kontrolu zahájilo na konci června 2020. Při zahájení sdělilo řediteli Městských služeb, že kontrola probíhá na základě podnětu Lukáše Blažeje. Další dva případy se týkaly nezákonného oplocení kolem vil u Habrovického rybníka, kdy magistrátní úředníci sdělili vlastníkům staveb dokonce i to, kde Lukáš Blažej bydlí.

Smrští rozsudků nyní soud jednání Magistrátu označil za nezákonné: „Nutno zdůraznit, že samotná kontrola je postupem zahajovaným z moci úřední, a proto identifikace podatele podnětu ke kontrole není pro kontrolovanou osobu vůbec relevantní (…) Za daných okolností tak totožnost žalobce (konkrétně jeho jméno, příjmení a adresa pobytu), jakožto osoby, která podala podnět ke kontrolní prohlídce v odkazovaném případě, nepochybně podléhala povinnosti mlčenlivosti (…) Dle hodnocení soudu však v posuzovaném případě tomuto zákonnému požadavku žalovaný (resp. kontrolující osoba) nikterak nedostál. Zpřístupnění osobních údajů žalobce v protokolu o úkonu – kontrole, tak nejen, že bylo zcela nad rámec zákonných požadavků na obsahové náležitosti protokolu, ale zvláště naprosto nepřípustné ve vztahu k výše popsanému cíli,“ uvádí soud v rozsudcích.

Překvapilo mě, že ačkoliv Magistrát žádné pochybení neuznal, namísto právní argumentace se před soudem soustředil na to, že jsem politik nebo že pracuji v advokátní kanceláři. V podstatě tak okázale ukazoval, co všechno o mně ví,“ podivuje se Blažej. Soud se s touto argumentací Magistrátu vypořádal stručně: „Tato konstatování žalovaného jsou toliko jeho subjektivními soudy nad osobou žalobce, které však nemají jakoukoliv relevanci pro samotný předmět projednávané věci“.

Soud dal Magistrátu zcela jasně najevo, že dosavadní praxe je nezákonná. Pokud by Magistrát i nadále pokračoval v zastrašování oznamovatelů, budu usilovat o to, aby soud takový postup zakázal, a v krajním případě jsem připraven vymáhat změnu magistrátní praxe v exekuci,“ uzavírá Blažej.

Piráti usilují o ochranu whistleblowerů dlouhodobě, v loňském roce například předložili zákon, který by ochranu oznamovatelů posílil. Zároveň se nejedná o první pochybení ústeckého magistrátu, který již v minulosti získal cenu Zavřeno v kategorii Účast na rozhodování. Na Lukáše Blažeje podal už čtyři trestní oznámení pro pomluvu, křivé obvinění, vydírání, neoprávněné nakládání s osobními daty či dokonce přisvojení pravomoci úřadu, všechna byla Policií odložena. Za dlouhodobé odmítání informací také musel zaplatit více než 100 000 korun.

Rozhodnutí soudu ke stažení ve formátech pdf: 1 | 2 | 3