Dlouhodobě nefunkční koalice řídící Ústí nad Labem včera 1. února 2020 padla, na jejím základě byla vytvořena koalice nová. UFO, nahrazeno hnutím PRO! Ústí, odešlo do opozice. Odvoláni radní Lukáš Konečný a náměstkyně Věra Nechybová.

V rámci hnutí PRO! Ústí se na vládě v krajském městě budou podílet také Piráti.

„Je to pozitivní změna. Stará koalice již byla zcela nefunkční a pouze přežívala na přístrojích. Nová koalice je šancí na některé důležité změny ve městě i na přípravu a realizaci nových projektů a investic, což je v Ústí dlouhodobý problém. Přestože jsme stále ve svízelné a nesnadné situaci ohledně COVID a z funkčního období zbývá méně než polovina, věřím, že se podaří prosadit pro město prospěšné změny,“ uvedl Jan Bartoníček (Piráti), nový člen finančního výboru města Ústí nad Labem.

Nové složení koalice je logickým a udržitelným vyústěním dlouho trvající krize. Zastupitelstvo města Ústí nad Labem odebralo v už v půlce prosince původní Radě zásadní kompetence. Ta tak mohla schvalovat výlučně provozní záležitosti k narovnání hospodaření v roce 2020 a pro rok 2021 nemohla uzavírat například nájemní smlouvy, poskytovat dotace, uzavírat smlouvy o dílo ani zadávat veřejné zakázky. Pro odebrání pravomocí 14. 12. 2020 hlasovalo všech 35 přítomných zastupitelů.

„Existence původní koalice již byla neudržitelná a koalice nová vznikla ne na základě toho, že by mezi ODS, ANO a PRO! Ústí panovala kdovíjaká symbióza, ale na základě potřeby fungování města jako celku. Jedním z důležitých bodů pro mě osobně je zavedení KAM, která v Ústí dlouhodobě chyběla. Piráti získali dvě nová místa ve finančním a kontrolním výboru,“ dodal Jan Kotas, místopředseda Pirátů v Ústí nad Labem.

Za Piráty usedl do kontrolního výboru zastupitel Lukáš Blažej a do finančního výboru Jan Bartoníček, předseda místního sdružení Pirátů Ústí nad Labem.

Zde si můžete přečíst text uzavřeného koaličního memorandatiskovou zprávu nové koalice.

Hlavními prioritami nového vedení jsou

– vytvoření a podpora příspěvkové organizace Kancelář architektury

města (KAM),

– přijetí vyhlášky o regulaci hazardu na území města bez zbytečného

odkladu, nejpozději však do konce května 2021,

– zpracování studie integrace VRT do Ústí nad Labem včetně

vytvoření dopravní koncepce města s vazbou na VRT (rozpočet

2021),

– projekt dopravní a architektonické úpravy ulic Pařížská, část Velké

Hradební, část Dlouhé ulice, s cílem vytvořit kvalitní městskou

třídu (rozpočet 2021),

– zbudování chodníku Hostovice (úvěr 2021),

– technickoekonomické posouzení realizace tržiště OC Forum a OC

Labe (rozpočet 2021),

– vytvoření informačně navigačního systému před hlavním nádražím

ČD („autobusové nádraží“) (rozpočet 2021),

– prověření možností zavedení autobusové linky (MHD) na Miladu

(rozpočet 2021),

– realizace projektu Kamenná podle nyní platného stavebního

povolení (rozpočet 2021), oživení střekovského nábřeží podle

existujícího návrhu MAK! (z investiční rezervy pro MO Střekov),

– oprava ulice Žukovova – zpracování projektové dokumentace

(rozpočet 2021),

– realizace služebny PČR Krásné Březno (úvěr 2021 + 2022)

– pokračování v projektech participativního rozpočtu