Přinášíme stručný report toho nejdůležitějšího, co se odehrálo na prvním zasedání litoměřického zastupitelstva v roce 2021.

Litoměřické zastupitelstvo odpustilo nájemné Zahradě Čech

„Hlasoval jsem pro protinávrh, čili posunutí plateb, v zásadě mi ale odpuštění plateb nevadí,“ uvedl pirátský zastupitel Aleš Stibal. „Město během minulých měsíců odpustilo nájem i soukromým firmám, proto návrh nevnímám jako kontroverzní.“

V Litoměřicích se alespoň formou diskuze zvažuje, že by město mohlou celou Zahradu Čech odkoupit. Nyní je polovina zřízeného s. r. o. soukromá. „Myslím si, že kdyby to bylo na pořadu dne, tak z hlediska rozvoje města by koupě nějaký smysl dávala. Nabízí se samozřejmě otázka, jak moc má město vlastnit veletrhy nebo firmy. Kdekdo se v Litoměřicích domníval, že vstupem soukromého podnikatele Zahrada Čech posílí, z dnešního pohledu a v souvislosti s koronavirem se ovšem nedá říct, že by soukromý investor nějak pomáhal veletrh držet nad vodou nebo nějak rozvíjet. Žádný konkrétní návrh však není na stole a celá věc je tak na úrovni spekulací a dohadů,“ dodal k jedné z nejznámějších a nejnavštěvovanějších výstav v Čechách Stibal.

Nebudou se vracet dotace převodu nemocice Litoměřice do společnosti Krajská zdravotní

Zamotanou situaci s nemocnicí řeší nová legislativa – při prodeji podniku nedochází k automatickému převodu dotačních závazků na nového majitele. Ještě v létě by tak město muselo dotace vrátit. A šlo by o velkou sumu.
 
Založení SMART CITY – Schválení Zřizovací listiny SMART CITY Litoměřice, organizační složky zřízené Městem Litoměřice

Mezi hlavní oblasti SMART CITY ve městě bude patřit udržitelná energetika a čistá mobilita. „Čistou mobilitou se město celkem zabývá už dnes, ale energetika je velké téma. SMART CITY se má zabývat i Geotermálním projektem, který je v současnosti užitečný vědecky, ale nikoliv ekonomicky,“ připomíná Stibal.

Další zajímavé body

  • Litoměřice budou dále dodržovat standardy Agendy21, ale nebudou obhajovat žádnou kategorii
  • Byly odloženy Hasičské slavnosti
  • Nejspíš v březnu proběhne výběrové řízení na ředitele MKZ