24.6.2019 Piazzetta je dokončena (nakreslena)

27.6.2019 Na piazzettě je objeveno několik chyb. Spolek Sýkora 2020 nesouhlasí.

29.6.2019 Spolek přiznává, že je na piazzettě jedna chyba

15.7.2019 Předání piazzetty veřejnosti 20.10.2019

Spolek Sýkora 2020 veřejné na svém FB pod tíhou kritiky konečně přiznává, že bílá plocha klouže.

25. 10. 2019 Před piazzettou se objevil testovací vzorek

13. 2. 2020 Vložené hlášení Dej tip bylo od města smazáno bez reakce. „Povrch klouže, co s tím ? Proč píšu… protože syn si zlomil ruku! A taky by jste mohli vzít mop a umýt tu hnusnou barvu co zůstala na chodech od minulého léta…“ (podobných reakcí na špinavé schody bylo několik a od města bez reakce).

26. 2. Po ujišťování, že je vše v pořádku (a s vědomím toho, že na všechny potenciální a v půlce února již potvrzené obavy město vždy odpovídalo arogantně tak, že kritici tomu nerozumí) Město oznamuje: „Vedení města není spokojené s kvalitou provedení černobílé kompozice. Bílé natřené segmenty za mokra kloužou. Odborné měření prokázalo, že nesplňují normu…“

25. 5. 2020 Před divadlem se objevil druhý testovací vzorek

29. 7. 2020 V těchto dnech probíhá rekonstrukce piazzetty novou barvou

6. 10. Poslán dotaz na město (nástěnka dotazu), proč nejsou vyčištěné schody

31. 10. Opakován dotaz na město, proč nejsou vyčištěny schody

15. 11. se vyjadřuje ředitel divadla Bielecki, že divadlo nemůže čistit plochu, protože stroj na čištění si nemůže dovolit, ovšem piazzetta je špinavá do dvou hodin po vyčištění.

19. 1. 2021 Začíná po kritice nicnedělání až po několika letech město piazzettu propagovat.

24. 1. 2021 Piazzetta ohraničená páskou, po dotazech a kritice město oznamuje: „K ohraničení došlo z obavy, aby nedošlo k úrazu. Nejedná se o řešení, které by bylo aplikováno po celou zimu. Plocha bude od této chvíle udržována standardně, jako jakákoliv jiná veřejná plocha ve městě.“

25. 1. Jakub Bielicki oznamuje zlomenou nohu (na FB se objevila koláž s ohraničenou piazzetou).

5. 2. 2021 Je v Polsku propagován nový dokument o Lounech, ovšem zmínka o piazzettě zde není.

10. 2. 2021 napadaný sníh nebyl několik týdnů odklizen, odůvodnění: „Vzhledem k tomu, že množství napadlého sněhu bylo opravdu veliké a pod sněhem se udělala vrstva ledu a s ohledem na to, že na tuto plochu nelze použít klasické úklidové stroje (zejména pluh či radlici), rozhodli jsme se tuto plochu raději neuklízet. Pásky umísťovat nebudeme, pokud je patrné, že se plocha neudržuje.“

25. 2. 2021 město je v aplikaci Dej tip upozorněno, že se povrch drolí, odpovězeno „Z fotografie není patrné, že by se povrch drolil, nicméně prověříme“.

8. 3. 2021 město Louny kupuje po 2 letech mycí stroj na údržbu.

22. 3. 2021 město je v aplikaci Dej tip znovu upozorněno, že se povrch loupe. Tentokrát je odpověď taková že probíhá prohlídka celého povrchu a veškeré závady budou předány zhotoviteli díla.

30. 3. 2021 Turisté, anebo spíš domorodci, si chodí loupat piazzettu před divadlo. Každý si domů odnáší suvenýr.

Finance

150 000 Kč: Lenka Sýkorová – zdanění (autorská práva měly být prodány za 1kč – město dopředu vědělo, že je Lenka Sýkorová vloží zpět, ale muselo na oko vypadat, že má spolek peníze)

45 000 Kč: dotace spolek Sýkora 2020 za rok 2016

100 000 Kč: dotace spolek Sýkora 2020 za rok 2017

150 000 Kč: dotace spolek Sýkora 2020 za rok 2019

Spolek Sýkora 2020 při představení sliboval od ČEZ částku 1 000 000 Kč (darováno bylo nakonec jen 525 000 Kč).

Prodej betonových koulí: Výrobní cena přesahující 300 000 Kč, prodány za 150 000 Kč.

Spolek Sýkora 2020 při představení sliboval, že projekt podpoří polovinou peněz. Sankce za opoždění 876 645 Kč (peníze s kterými se nemělo ani počítat, ale díky neschopnosti firmy je to levnější).

Resumé

Vrchlického divadlo, přestože se v případě piazzetty jedná o tzv. nadčasové turistické lákadlo, nijak na svých internetových stránkách piazzettu neukazuje – žádná propagace, žádná zmínka, žádné hlavní foto apod. Město se už po roce a půl k piazzettě nehlásí.

Piazzetta není bez spár, jak bylo slíbeno ve smlouvě (mezi špinavě bílou a černou prosvítá bílá). Piazzetta je šedá (prakticky je špinavá neustále, dle vyjádření je povrch čistý cca 2 hodiny po vyčištění. Piazzetta je trojbarevná (testovací trojúhelník po umytí stále znatelně prosvítá). I jako špinavý. Povrch vždy klouzal. Město Louny bylo už před realizací a na začátku fungování na tento problém upozorňováno, ovšem arogantně vždy takové námitky odpálilo. Po přiznání extrémní kluznosti bílých ploch byly tyto plochy přetřeny, ale testovací protiskluzové nátěry zůstaly i ve finální verzi. Černé plochy rovněž nemají ideální charakter pro nohu chodce, nyní tedy kloužou více ty černé plochy. V době, kdy piazzetta fungovala jako veřejné kluziště, neměla piazzetta žádné zabezpečení, např pásky nebo bariéru proti vstupu, jen cedulku. Celá plocha tak nebyla dostatečně zabezpečená. Jakákoliv předchozí konstruktivní kritika i kritika po (a to už nyní konečně uznává i město) zmršené realizaci byla rozprášena slovy, že kritik usiluje o politickou moc, nebo že tomu nerozumí.

A v neposlední řadě: Nikoho, kdo by chtěl ocenit uměleckou, architektonickou nebo estetickou hodnotu, ta piazzetta nezajímá. Všechna selfiečka již byla udělána v době, kdy měla plocha barvy, za které se nemusel nikdo stydět, tedy první týden po realizaci. Tato plocha ale, jak zmiňujeme, klouzala a dílo bylo špatně interpretováno. Nyní má záplaty. Nikdo ji nevidí. Je to nátěr na betonu, vyhotovení je tedy zcela nevhodné. Pevná mozaika z odolných materiálů by vydržela prakticky bezúdržbově věky.

„Byl to od začátku nesmysl, už původní nápad převést grafiku z opony do podoby barvy na betonu, která byla navíc původně klamně prezentována jako mozaika. Když už, tak se z toho mohla udělat malba na nějaké exponované boční stěně paneláku (třeba roh Husovy a Prokopovy ulice), nebo skutečně jako mozaika z nepravidelných plně probarvených betonových dlaždic, které by byly sice asi o něco dražší na realizaci, ale prakticky bezúdržbové,“ uvedl Ing. Arch. Jakub Jaroš.

Údržba díla, které vidí naprosté minimum lidí, stojí 60 000 Kč ročně.

Celkové náklady se pohybují kolem 9 000 000 Kč (+ stroj na čištění za 34 000 koupený v březnu), z toho Město Louny zaplatilo zhruba dvě třetiny.

„Vlastnosti materiálu musí plně vyhovovat normám pro užití na chodník, například by neměl klouzat nebo se stírat chůzí. A samozřejmě jsme mysleli na snadnou údržbu, aby dílo stále vypadalo dobře.“

Pocta Sýkorovi – ano. Ale důstojná. A o peníze jde až tehdy, když je jasné, že šly utratit účelněji. Klidně ve stejné výši, ale za něco, co přetrvá a s čím je minimum problémů.