Zastupitelstvo města Ústí nad Labem stihlo na svém pondělním jednání probrat pouze 3 body a zbytek byl přesunut na páteční mimořádné jednání. Na magistrátě došlo především na vyslechnutí koncepcí dvou kandidátů na řízení zoologické zahrady a na regulaci hazardu ve městě.

Druhým ožehavým a dlouho probíraným tématem bylo omezení hazardu na území města. Město Ústí nad Labem schválilo nulovou toleranci k hazardu formou technické hry, čili VLT – Videoloterijní terminály (automaty). Po rozpravě, do níž se zapojil i např. prezident České komory loterijního průmyslu Stanislav Brunclík, zastupitelstvo přijalo návrh Tomáše Vlacha (ANO). Toto usnesení městu veškerou technickou hru zapovídá. Lukáš Blažej předložil vlastní návrh systematické regulace hazardu na území města, který zastupitelstvo nepodpořilo.

“Můj protinávrh byl regulační a vycházel z našeho programu. Piráti dlouhodobě po celé republice prosazují politiku založenou na datech a k návykovému chování mají zpracované stanovisko. Už v roce 2015 jsme v Ústí připravili vyhlášku regulující hazard, a dnes jsme na ni navázali ve spolupráci s think-tankem Racionální politiky závislosti, v němž figuruje třeba Jindřich Vobořil, který působil 8 let jako národní protidrogový koordinátor. Ve spolupráci s ním a týmem adiktologů a právníků jsme připravili usnesení, které ukládalo vypracovat analýzu dopadů hazardu v Ústí nad Labem a na jejím základě do půl roku předložit aktualizaci vyhlášky, zavazovalo město vynaložit na sociálních služby závislým hráčům alespoň 5 % příjmů ze zdanění hazardu a přímo regulovalo herny v nejproblematičtějších lokalitách,” upřesňuje Blažej. „Mrzí mě, že se město navzdory odbornému stanovisku vydalo cestou nulové tolerance, aniž by vědělo, jaké budou dopady tohoto rozhodnutí. S protinávrhem vyhlášky byla odmítnuta i sociální péče pro závislé hráče, což rozhodně závislým nepomůže.“

Celý text usnesení – protinávrhu Lukáše Blažeje – si můžete přečíst zde [PDF] a Stanovisko Think tanku Racionální politiky závislosti (Porovnání návrhů obecně závazných vyhlášek o regulaci provozování hazardních her a obecná doporučení) [PDF]
Komentář Lukáše Blažeje lze zhlédnout zde [YouTube]