Jednou z důležitých úloh krajů v naší republice je pomáhat svým obyvatelům v časech, kdy se ocitnou v tíživých životních situacích. Jednou z příčin takové situace může být i duševní onemocnění. Klíčovým poskytovatelem péče pro takto nemocné je v Ústeckém kraji Psychiatrická léčebna v Petrohradě, kterou jsem spolu s ostatními členkami a členy Výboru pro zdravotnictví ZÚK mohla osobně navštívit na konci letošního srpna v doprovodu jejího ředitele Ing. Ladislava Henlína.

Léčebna je situována v prostorách krásného renovovaného zámeckého areálu obklopeného rozsáhlými zahradami a parky s vodními prvky. Své služby začala pacientům nabízet už v 50. letech 20. století. Od té doby prodělala několik vnitřních i vnějších oprav a úprav, několikrát změnila majitele a od roku 2003 je trvale pod správou Ústeckého kraje. Za svůj stav, připomínající spíše výletní středisko, než léčebnu, tak, jak si ji často stereotypně představujeme, vděčí především několika desítkám milionů, které do areálu investoval náš kraj za podpory strukturálních fondů EU. Léčebna nyní poskytuje lůžkovou i ambulantní péči (specializuje se zejména na schizofrenní onemocnění, reakce na stres a poruchy adaptace) a terénní a pobytovou službu chráněné bydlení, která pomáhá vést důstojný život lidem s duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí, pakliže jim tato nemůže být zajištěna členy jejich rodiny nebo jinými službami.

V blízkosti léčebny stojí barokní kaple sv. Vavřince – ta slouží pacientům nejen jako duchovní prostor, ale současně i jako místo, kde mohou být svědky hudebních koncertů či výstav umění, jehož jsou sami často autory. Klienti léčebny se historicky věnovali třeba výrobě betlémů či malbě obrazů s křesťanskou tématikou.

Součástí prostranství přilehlého parku jsou i velké skleníky. V nich mají klienti možnost kochat se ozdobnými kapry ve vnitřním jezírku nebo zabořit ruce do hlíny a věnovat se péči o rostliny. Květináče jich zdobila celá řada, od sukulentů po kapradiny. Já si odtamtud s díkem odnesla malou pozornost v podobě aloe vera.

V letním období je klientům k dispozici venkovní bazén s osvěžující vodou.

Důležitou součástí léčby je v duchu hesla “kdo zaměstnává ruce, zaměstnává mysl” tzv. ergoterapie aneb terapie manuální činností. Pro ty potřeby slouží klientům velké prostory místních dílen, kde se mohou s pomocí pracovníků věnovat různorodým kreativním i praktickým činnostem a zanechávají tak za sebou krásná díla z různých materiálů.

Z návštěvy léčebny jsem odjížděla s příjemným prozřením, že psychiatrická léčebna nemusí být nutně sterilním prostředím, které přivádí úzkost, ale krásným rozmanitým komplexem, ve kterém se klienti zapojují do různorodých aktivit, tráví příjemně svůj čas a tvoří hodnotné věci. Takové zázemí ještě stále bohužel nebývá standardem, ale petrohradská léčebna je dobrým příkladem, že kde je vůle, tam je cesta.

Přála bych si, aby téma duševního zdraví a duševních poruch přestalo být ve společnosti tabu, abychom se o své mentální zdraví naučili pečovat a aby stát na straně jedné dokázal důstojně pomoci všem, kteří to v životě nemají jednoduché, a na straně druhé uměl dostatečně ocenit ty, kteří se o nemocné starají, a podpořil je a motivoval ve vzdělávání tak, aby poskytované služby byly co nejkvalitnější a spokojenost panovala na obou stranách.

Děkuji vedení léčebny za příjemnou a podnětnou prohlídku a věřím, že Ústecký kraj se bude i v následujících letech o svá zařízení sociální péče starat obdobně vzorně.