Jednou stránkou žádost o ručení stamilionové hodnoty od města? Nemocnici podporovat chceme, ale na základě validních informací a kontroly.

Opět nám byl na zastupitelstvu předložen materiál, který se týkal úvěru nemocnice ve výši 270 miliónů korun, které by se měly využít na postupnou rekonstrukci operačních sálů a centrální sterilizace (projekt na cca 3 roky).

Pan ředitel žádal zastupitele o odsouhlasení ručení úvěru ze strany města. Město by se tak zavázalo ke smluvnímu ručení v délce 4 let, nicméně v případě, kdy je nemocnice vlastněna 100% městem a ručí bance svým majetkem, je město faktickým ručitelem na celé období splácení (20 let).

V případě, že nemocnice nebude schopná úvěr splácet, bude každoroční rozpočet města chudší o cca 17 miliónů korun. *(při další mnohamilionové zátěži rozpočtu krytím ztráty z celoročního provozu bazénu, půjde dohromady již skoro o 5%! celkového rozpočtu)

Ptali jsme se na to, kde na splátky nemocnice vezme, když nevykazuje faktický zisk?

Nejdříve nám pan ředitel tvrdil, že to bude splácet z odpisů, nyní přišel s tvrzením, že očekává navýšení úhrad od pojišťoven. Jelikož ale nepředložil žádný plán, jak chce zvýšení těchto úhrad dosáhnout, když současně bude provoz nezbytně omezen v důsledku rekonstrukcí, jsou jeho tvrzení značně nepřesvědčivá. *(nemluvě o zátěži na personál, který má léta “na stavbě” ještě vykazovat zvýšený výkon?)

Současně nebyl zastupitelům prezentován žádný podrobný záměr, kde bychom se dozvěděli na co (jaký typ péče a jaké specializace) se za tyto peníze bude nemocnice soustředit, aby byla konkurenceschopná vůči okolním zařízením. Ta se samozřejmě také modernizují, a to ještě s významnou podporou státu (resp. i EU), protože jsou součástí tzv. páteřní sítě nemocnic v ČR, kam ta naše bohužel i díky nepřipravenosti nespadá.

Přestože pan ředitel tvrdil, že projekt připravuje již několik let a projednává ho s personálem, kterého se týká, podle našich zdrojů nemá personál o nic více informací než my.

(Lékaři a sestry jsou tam sice především pro péči o pacienty, ale také sami nechápou, proč si město dění ve své největší “firmě” lépe nekontroluje).

Nedozvěděli jsme se ani co konkrétně a za kolik Kč rekonstrukce obsahuje, protože bychom prý mohli narušit soutěž o zakázku.

Pokud chceme, tak pro podrobnější informace si máme zajít za panem ředitelem. Moc by nás zajímalo, zda by pan starosta jako krajský zastupitel chodil za ředitelem Krajské zdravotní, aby mu osobně vysvětlil podrobnosti žádosti o půjčku od Kraje.

Ne, věc se má tak, že pan ředitel zastupitelstvo žádá a tak mu má předložit relevantní podklady týkající se především výsledků hospodaření nemocnice. A to se bohužel nestalo. Proto jsme vzhledem k výši úvěru a období po které bude splácen, tuto žádost nepodpořily.

Většina zastupitelů však bez dalších dotazů schválila ručení úvěru 270 milionů Kč, a to jen na základě jedné stránky rozpočtu, z které je patrné pouze to, že zdravotní technologie má stát 43 milionů Kč, nábytek 1 milion Kč a vše ostatní je vlastně už jen “stavební zakázka”.