Exkurze zastupitelů na skládku v Tušimicích byla naučná a zodpověděla mnoho otázek. Nicméně dále trváme na tom, že podpora komerčního provozovatele nebyla správná a město tak zbytečně vyhodilo 5 milionů Kč. Prokázat účelnost se mu zatím nepodařilo.

V listopadu proběhla i na základě našeho zájmu exkurze na skládce odpadu v Tušimicích.

Jistě jste se i vy všimli nevzhledné haldy, kterou vidíte na obzoru vlevo, když projíždíte po silnici z Tušimic na Březno.

Je jasné, že odpad se někam vyvážet musí, a na výsypkách po bývalých dolech je pro něj ideální prostor, ale proč je tak moc viditelně ukládaný právě z této strany jsme se nedověděli. Navíc do roku 2035 má skládka povolenou kapacitu na cca 2 miliony tun odpadu!

V nejbližším období (cca roku) se prý tato strana již konečně uzavře a povrchově rekultivuje takže se nevzhledný kopec pro pohled zlepší zatravněním.

Získali jsme také mnoho informací o množství odpadu, jeho skladbě a zpracovávání, rizicích, která spočívají hlavně v častém zahoření skládek.

Odpad je různě ošetřován v dělení do dvou hlavních kazet – komunálního a nebezpečného; pracuje zde cca 6 techniků; denně sem přijíždí cca 20 nákladních aut, voozí odpad z poměrně rozsáhlé oblasti a každoročně je ho cca 70 tisíc tun. Za uložení odpadu na skládku se platí poplatek, od několik set korun za “komunál” až několik tisíc korun za tunu odpadu nebezpečného.

To, že je nakládání s odpady výnosný byznys s vlivným lobingem vnímá určitě celá veřejnost. Bohužel to pak velmi negativně ovlivňuje další ekologičtější způsoby využívání odpadů a recyklace.

Provozovatel marius Pedersen získává i další finanční přínosy z prodeje zde vznikajících bioplynů, které využívá jiná komeční firma na výrobu energie.

Proto je nepochopitelné, že město Kadaň ještě dále podporuje tento výdělečný gigant dotacemi z městského rozpočtu.

Už více jak rok požadujeme od vedení města jméno původce, na kterého na základě smlouvy přispělo 5 milionů korun z městeského rozpočtu.

Jako zastupitelé, kteří smlouvu schvalovali, máme jistě nárok vědět, jak konkrétně byla tato nemalá suma využita. Jelikož dle smlouvy měl být díky ní zvýhodněn na poplatku za ukládání odpadu konkrétní, nový původce, tak je logické, že by radnice měla disponovat informací, o koho se jedná.

Bohužel radnice je názoru, že je tato informace pro potřebu kontroly účelnosti dotace nepodstatná. I když od podání první žádosti o tuto informaci uplynul již téměř rok a rozhodnutí MÚ Kadaň o odmítnutí informace bylo již pětkrát zrušeno nadřízeným Krajským Úřadem, stále vedení vymýšlí nové a nové důvody proč ji nemůže poskytnout.

Naposledy přišlo s komickým sdělením, že si tuto informaci nikam fyzicky nepoznamenalo a nemá povinnost si ji pamatovat. V kombinaci s tvrzením, že odpovědný člen vedení města (místostarosta Losenický) zkontroloval splnění podmínek dotace opravdu důsledně jde o argumentaci si odporující až komickou (pokud by nešlo o peníze a ochranu přírody nás všech).

Je opravdu prazvláštní proč tento zásadní údaj, který dokládá, že dotace byla využita účelně a v souladu se smlouvou odmítá vedení města sdělit.

Zčeho má strach? Nevzdáme to, dokud to nezjistíme!