Zastupitelstvo Žatec – zpráva z 8. jednání


Ve čtvrtek 16. 12. 2021 zasedli žatečtí zastupitelé k poslednímu zasedání zastupitelstva v roce 2021. Nejdůležitějšími body programu byly návrh rozpočtu města na rok 2022, návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 – 2024 a investiční plán města na rok 2022.
Týden před zasedáním zastupitelstva jednal o návrhu rozpočtu města finanční výbor zastupitelstva. Zápis z jednání finančního výboru byl jedním z podkladů k jednání zastupitelstva. Na jednání výboru, kterého se účastnilo pět ze sedmi členů, jsem navrhl doporučit návrh rozpočtu schválit. Tři členové finančního výboru doporučili návrh neschválit a přehlasovali mě a další členku výboru. Nevadilo jim sestavení rozpočtu, naopak pracovnice finančního odboru chválili. Chtěli poukázat na některé zastupitele a radní a jejich přístup k rozhodování. Nicméně nenavrhli konkrétní řešení, jak situaci zlepšit.


Zastupitelé však většinově hlasovali pro schválení návrhu rozpočtu. Město Žatec tedy bude do roku 2022 se schváleným rozpočtem. Výdaje se předpokládají ve výši 603 milionů Kč a příjmy ve výši 416 milionů Kč. Rozpočet je tedy schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činí 189, 5 mil. Kč. Ten však bude pokryt ze zálohy přebytku hospodaření a z nevyčerpaných prostředků uvolněných v roce 2021. Na straně výdajů došlo k navýšení příspěvků příspěvkovým organizacím především z důvodu zvýšení ceny energií.


V investičním plánu se počítá s mnoha akcemi, například předláždění ulice Volyňských Čechů, další etapa rekonstrukce Nerudova náměstí, výměna povrchu v ulici J. Vrchlického, ale zatím bylo do investičního fondu vyčleněno 50 milionů korun, které zdaleka nepokryjí náklady plánovaných prací. Další finanční prostředky město použije z přebytku roku 2021. Již se objevily zprávy o plánu města financovat část nákladů rekonstrukce kapucínského kláštera prostřednictvím úvěru. O možnostech úvěru a jeho výši budou zastupitelé jednat na pracovním jednání v lednu. Předtím se otázkami úvěru bude zabývat i finanční výbor.


Na pracovním jednání budou projednány i otázky týkající se nabídek ke koupi Lidového domu nebo kulturního domu Moskva. S Piráty bychom byli rádi, aby město vlastnilo kulturní dům, ve kterém by bylo opět provozováno kino. Ale na druhou stranu chápeme současnou finanční situaci a také množství objektů ve vlastnictví města, které potřebují rekonstrukci (PDA, Jitřenka, Dreherův pivovar), nebo jsou s jejich provozováním špatné zkušenosti (restaurace U Orloje). Uvidíme tedy, co přinese diskuse na pracovním zasedání zastupitelů.
Přejeme všem především zdraví a štěstí v roce 2022.

Jan Kranda