Problémy ústecké zoologické zahrady nekončí. Na včerejším zasedání zastupitelstva byla zrušena pracovní skupina k ZOO. Pomohly k tomu hlasy ANO, ODS, KSČM, Vaše Ústí, SPD a UFO. Proti zrušení hlasovali pouze zastupitelé z hnutí Pro! Ústí (Piráti, Zelení a nezávislí). Když v červnu 2020 zastupitelstvo pracovní skupinu zřídilo, měla zásadní úkol: navrhnout zadání pro úpravu plánu rozvoje ZOO a připravit finanční rámec potřebných investic. Původní plán rozvoje byl totiž strhán jak odborníky, tak veřejností.

ZOO je v současnosti podmínečně vyloučena z Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) a zastupitelstvo v září letošního roku odmítlo zpracovat nový plán rozvoje ZOO.

„U standardně fungující příspěvkové organizace by určitě stačila dozorčí rada, protože by nebyly problémy, které musí řešit zastupitelstvo. Bohužel u zoologické zahrady stále máme témata, která do působnosti zastupitelstva spadají, například existence Fondu pro záchranu ZOO nebo schvalování generelu,” vysvětloval na jednání zastupitelstva pirátský zastupitel Lukáš Blažej, který je sám členem pracovní skupiny pro ZOO. “Pracovní skupina je místo, kde si můžeme věci vyříkat a usilovat o nalezení shody napříč politickým spektrem. Máme generel ZOO, který je dle odborných posudků nekvalitní a nepoužitelný, a z hlediska finančního rámce sice máme Fond pro záchranu ZOO, ale z posudků vyplývá, že pro naplnění stávajícího generelu by byly potřeba investice v řádu miliard. Nemáme tudíž vyřešen ani generel, ani finanční rámec, tedy ani jedno z témat, pro které pracovní skupina vznikla“.

Ostatní zastupitelé následně kritizovali průběh zasedání pracovní skupiny, konkrétně že se nedařilo naplnit cíl, pro který byla zřízena, a že na programu byla témata, která s účelem pracovní skupiny nesouvisela.

„Souhlasím s tím, že fungování pracovní skupiny nebylo úplně ideální, nicméně to, že se nedařilo naplnit účel pracovní skupiny, přeci neznamená, že pracovní skupinu úplně zrušíme a rezignujeme na řešení problémů, které pracovní skupina řešit měla,“ snažil se Lukáš Blažej apelovat na konstruktivní přístup ostatních zastupitelů.

Radní Eva Nováková, vedoucí pracovní skupiny, ovšem bez další diskuse předložila návrh na zrušení pracovní skupiny, který byl přijat. Proti bylo jen uskupení PRO! Ústí.

Piráti budou i nadále usilovat o nápravu situace v ústecké ZOO, nicméně bez existence pracovní skupiny zastupitelů je nepravděpodobné, že by se podařilo nalézt shodu na směřování ZOO nebo nových investicích.