Nemocnice není podle banky schopna dostát svým závazkům z prvního úvěru a rada města jí již schvaluje přípravy na další. Riziko zadlužení města stoupá a dozorčí rada mlčí.

Před půl rokem si nemocnice vzala úvěr 270 milionů Kč na rekonstrukci operačních sálů. Úvěr se má splácet 18 let v průměrné výši cca 17 milionů Kč ročně. Z toho za první 4 roky převzalo ručení město.

Opozice byla proti, protože nemocnice za poslední roky nevykazuje žádný zisk na krytí takových investic a naopak se zpětinásobily dotace města jako zřizovatele (oproti předchozím období) a dosahují výše desítek milionů korun ročně.

Když jsme namítali, proč zřizovatel přistoupil na tak velký záměr s rizikem pro městský rozpočet, protože nemocnice podle námi zhodnocené finanční situace nebyla schopna úvěr splácet, dostali jsme od zastupitelů ODS odpovědi typu – „přece naší nemocnici věříme“ a od ředitele se dočkali jen bagatelizace – že „přeci banka si při úvěru subjekt dostatečně prolustruje“.

Tak ano, banka prolustrovala při žádosti a nyní lustruje průběžně dále a už je to tu: NEMOCNICE NENÍ TAK KREDIBILNÍ JAK HLÁSALA a ručení úvěru městem se prodlužuje o 100%, tedy na 8 let!

A do toho plánuje pan ředitel další úvěr na další stavbu – 14 rodinných domů pro klíčové zaměstnance nemocnice v Pokuticích. Nemáme nic proti rozvoji přilehlé obce, ale celá akce opět vzbuzuje mnoho otázek bez odpovědí – viz článek.

Podle nás MÁ NEMOCNICE LÉČIT A MĚSTO STAVĚT DOMY A STARAT SE O DOSTUPNOST BYDLENÍ PRO VŠECHNY.

Jak jsme předeslali již na začátku, rádi bychom naší nemocnici zachovali a je jasné že 40cetiletá budova potřebuje investice do obnovy.

Ale proč se plánují takto megalomanské projekty, které nikdo nereviduje, dozorčí rada mlčí nebo není zřizovatelem dostatečně informovaná (což dokládají i námi dříve popsané kauzy?

Nemocnice vloni zrekonstruovala oddělení šestinedělí za (jen) 40 milionů Kč. Když pomineme fakt, že ani smlouva nebyla správně zaregistrována a byla tedy půl roku neplatná, je tristní, že v akci nebyly respektovány funkční požadavky zde pracujícího personálu. „Slavnostní“ otevření proběhlo s desítkami nedodělků, z nichž valná část dodnes není odstraněna.

Představa, že se takto bude postupovat v plánovaných megaakcích je děsivá.

Kromě toho došlo v tomto krátkém mezičase chybou vedení nemocnice i ke zrušení výběrového řízení na rekonstrukci sálů a současně také k jeho prodražení až o 30%!, což ředitel komentoval tím, že není problém vypustit z úvěru technické vybavení sálů, které si nemocnice zaplatí ze svého.

Jak tomu lze věřit posuďte sami.

Na zastupitelstvu tento týden rada doporučuje bezplatný převod pozemků na nemocnici, v hodnotě skoro 3 miliony Kč a tím navýšení jejího základního mění.

Přestože i městský právník zhodnotil tento způsob převodu jako nejméně výhodný pro město, a jak vidíme riziko riziko zadlužení města roste, “kavalérie jede dál”.