ČLÁNEK PROCHÁZÍ AKTUALIZACÍ | V pondělí 31. 10. se konalo další zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje. Pirátská zastupitelka Kateřina Stojanová na tomto zasedání vystupovala ve funkci předsedkyně návrhové a volební komise.

SCHVÁLENA PODOPORA PRO ČESKÉ ŠVÝCARSKO

Důležitým bodem bylo schválení ubytovacích voucherů na ubytování v Českém Švýcarsku. Jedná se o kompenzaci pro poskytovatele ubytování za ztráty způsobené požárem. Každé ubytované osobě bude poskytnuta sleva 300,- za noc při pobytu na dvě a více nocí. Tyto slevy budou poskytovány do 31. května 2023.

Chcete-li strávit třeba prodloužený víkend na severu našeho kraje a pomoci tak obnově Českého Švýcarska, informace o možnostech využití těchto voucherů najdete na:

UBYTOVACÍ VOUCHERY

• Slevový voucher/poukaz ve výši 300 Kč na osobu a noc

• Sleva pouze na ubytování, nikoliv na stravu a další služby

• Minimální délka pobytu jsou 2 noci a maximum 7 nocí v době od 1. listopadu 2022 do 31. května 2023 nebo do vyčerpání alokované částky 5 mil. Kč

• Na osobu se tedy jedná o příspěvek v rozmezí 600 – 2.100 Kč

• Návštěvník může slevu využít pouze jednou za celé období

OCENĚNÍ PRO ZÁCHRANÁŘE

Zasedání bylo zahájeno slavnostně, hejtman poděkoval dnes již bývalému řediteli Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.  MUDr. Ilja Deyl vedl ZZS 19 let a k 31. 10. ve své funkci skončil.

 

MUDr. Ilja Deyl, rodák z Ústí nad Labem, se po absolvování Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze vrátil do svého rodného města, aby zde začal kariéru úspěšného lékaře. Oslovil jej obor anesteziologie a resuscitace, ze kterého v roce 1979 získal atestaci 1. stupně a následně v roce 1985 atestaci 2. stupně. Od roku 1975 do roku 1986 pracoval v krajské nemocnici v Ústí nad Labem jako sekundární lékař anesteziolog.

V letech 1986 až 1989 zde působil jako ordinář anesteziologicko-resuscitačního oddělení pro léčbu chronické a neztišitelné bolesti. Cestu na záchranku si našel již v roce 1978 a v roce 1990 se stal vedoucím lékařem Stanice záchranné služby města Ústí nad Labem. V listopadu 1991 byl jmenován ředitelem Záchranné služby města Ústí nad Labem, která se posléze v roce 1993 stala Územním střediskem zdravotnické záchranné služby v Ústí nad Labem jako páteřní záchranná služba pod patronací Ministerstva zdravotnictví. K 1. lednu 2003 byla pak převedena spolu s ostatními záchrannými službami v kraji pod Ústecký kraj. Jako ředitel Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje působil pod Ústeckým krajem od roku 2003, s tím, že celokrajskou působnost získala záchranná služba postupnou transformací všech záchranných služeb v Ústeckém kraji v roce 2005. V jejím čele pak MUDr. Deyl působil dosud.

VESNICE ROKU DOSTANE ODMĚNU

V hlavní části jednání zastupitelé dále schválili poskytnutí finančních prostředků z dotačních programů na podporu vodního hospodářství pro podporu odpadového hospodářství. V oblasti sportu byly schváleny finanční prostředky ve druhém kole programu Výkonnostní sport mládeže. Na jednání byly přiděleny i dotace obcím, které byly oceněny v soutěži Vesnice roku 2022. Jednalo se o 16 obcí, z nichž nejvyšší částku ve výši 300 000,- Kč obdrží vítěz krajského kola, obec Lukavec.

Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Soutěž poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem „Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice”. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.