Dnes 16.11. to jsou přesně 2 roky od ustavujícího Zastupitelstva Ústeckého kraje po volbách v roce 2020. Šestice Pirátských zastupitelů je v polovině svého mandátu. Kateřina Stojanová , Vítek Rous, Jiří Baudis , Vladimír Vlach, Jan KrandaLukáš Ryšavý se podíleli na schválení mnoha pozitivních změn v celém našem kraji. Ze svých individuálních aktivit v rámci krajského zastupitelstva považují za důležité tyto:

.

Vladimír Vlach
Vladimír Vlach
Vladimír Vlach
Vladimír Vlach
Vladimír Vlach
Vladimír Vlach

 

Katka:
◾️ Navrhla jsem nekumulaci odměn za kumulaci funkcí v krajském zastupitelstvu.
◾️ Informovala jsem občany o tom, jak bude na kraji probíhat očkování proti COVID-19.
◾️ Otevřeně vystupuji proti množství smluv a nehospodárných výdajů, které má kraj uzavřené s externími advokátními kancelářemi.
◾️ Předložila jsem návrh na odvolání hejtmana Schillera v kauze jeho trestně stíhané poradkyně.

.

 

Vítek:
◾️ Prosazuji navýšení finančních prostředků na oblast obnovy krajiny a biodiverzity v rámci programu pro rozvoj eko-agro oblastí v Ústeckém kraji.
◾️ Opakovaně se snažím o úpravu rozdělení dotací dle skutečných potřeb na základě dat, místo rozdávání peněz dle pocitů a lobbingu zájmových skupin.
◾️ Konzultuji v rámci nastavení dotačního programu na podporu projektových záměrů menších obcí.
◾️ Pokračuji ve snaze o zahájení hlubší diskuze mezi Ústeckým krajem, SVS, Povodím Ohře a dalšími stakeholdery pro nalezení optimálního řešení odkanalizování malých obcí.

 

 

Jirka:
◾️ Prověřil jsem usnesení a rozhodnutí 51 rad Ústeckého kraje.
◾️ V souvislosti s kontrolou externích nákladů a smluv a příspěvkových organizací jsem upozornil na neefektivní nakládání s prostředky v rámci bankovních prostředků příspěvkových organizací i samotného kraje.
◾️ Kraj omezil a zpřísnil zaměstnávání na externí smlouvy (v důsledku kontroly poradenských smluv kraje a následné úpravy interní směrnice o zaměstnávání tímto způsobem).
◾️ Upravil jsem smlouvu a nastavil sankce v dodatku za neplnění s firmou Vaše zubní centrum, ohledně objektu budoucí zubní kliniky v Lounech.
◾️ Vyjednávám se SŽ a MD ohledně trasování a vedení VRT v Ústeckém kraji.

.

 

 

Vláďa:
◾️ V majetkové komisi jsme u majetku k vyřazení prosadili, aby před jeho bezhlavou likvidací docházelo k nabídce veřejného prodeje.
◾️ Změnili jsme systém prodeje ojetých automobilů. Namísto prodeje jednomu předem vybranému autobazaru za cenu ze znaleckého posudku by měly prodeje probíhat nabídkovou formou (nejlepší cena vyhrává).
◾️ Opakovaně vystupuji proti nesmyslně drahým projektům v zóně Triangle. Především odstavného stání pro kamiony a nových autobusových zastávek.
◾️ Vystupuji proti prodeji pozemků v zóně Triangle za velmi nízké ceny.

.

 

 

Honza:
◾️ Podávám návrhy možného zlepšení školního stravování ve školách v ÚK, v návaznosti na aktivity bývalého poslance Františka Navrkala.
◾️ Prosazuji navýšení finančních prostředků na program Volný čas 2023. V Komisi pro sport a volný čas upozorňuji, že mnohé volnočasové aktivity propagují kraj stejně jako sportovní. A zasloužily by si tedy vyšší příspěvky.
◾️ Inicioval jsem výjezdní zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost v žateckém Přírodovědném centru.
◾️ Připomínkoval jsem připravovaný Krajský sportovní institut.

.

 

 

Lukáš:
◾️ V rámci práce ve Výboru pro kulturu a památkovou péči jsem vyhodnocoval žádosti o dotace.
◾️ Účastnil jsem se pracovní skupiny pro tvorbu hodnotících kritérií pro dotační programy v oblasti kultury a památkové péče.
◾️ Otevřel jsem diskuzi o budoucnosti reliéfu „srpu a kladiva“ na budově krajského úřadu.
◾️ Jedna z mých priorit, podpora památkové péče, byla reflektována v rámci rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 2022 a to navýšením prostředků v dotačním programu na záchranu a obnovu kulturních památek v Ústeckém kraji o 20 milionů Kč.
◾️ U více projektů jsem kritizoval nízkou úroveň architektonických a urbanistických řešení.
.

.