Poslední zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v roce 2022 proběhlo v pondělí 12.prosince. Hlavním bodem jednání byl krajský rozpočet na rok 2023. 

ROZPOČET ÚSTECKÉHO KRAJE 2023

I hlasy pirátských zastupitelů byl schválen historicky nejvyšší rozpočet kraje ve výši přes 27 miliard korun. Nejvyšší částka je připravena na investice a to ve výši přes tři miliardy korun. Schodek 1,2 miliardy korun kraj pokryje z úspor z minulých let a úvěru.

Díky výši rozpočtu půjdou rekordní částky i do jednotlivých oblastí. Například na podporu památkové péče a kultury kraje je určeno 134 milionů korun, což je nárůst o 48 milionů korun. 

Pro návrh hlasovali všichni přítomní krajští zastupitelé. Pirátská zastupitelka Kateřina Stojanová byla z jednání omluvena.

DOTACE VOLNÝ ČAS NAVÝŠENA O 100 %

V rámci zasedání byla alokována finanční podpora pro dotační tituly ve všech oblastech. Navýšení částky dotačního titulu VOLNÝ ČAS dlouhodobě z pozice člena Komise pro sport a volný čas prosazoval pirátský zastupitel Jan Kranda, který na závěr diskuze plénu poděkoval.

VŠECHNY SCHVÁLENÉ DOTAČNÍ PROGRAMY:

SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
 • Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje 2023  (1 mil. Kč)
 • Podpora sociálního podnikání v Ústeckém kraji (1,5 mil. Kč)
CESTOVNÍ RUCH:
 • Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2023 (12,7 mil. Kč)
KULTURA A PAMÁTKOVÁ PÉČE:
 •  Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu  Ústeckého kraje pro rok 2023 (1 mil. Kč)
 • Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2023  (60 mil. Kč)
 • Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2023 (10 mil. Kč)
 • Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles  působících na území Ústeckého kraje na rok 2023 (10 mil. Kč)

 

ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽ A TĚLOVÝCHOVA:

 •  Sport 2023 (alokace 10 mil. korun)
 • Výkonnostní sport mládeže Ústeckého kraje 2023 (12,5 mil. Kč)
 • Volný čas 2023 (4 mil. Kč)
 • Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji 2023 (1,5 mil. Kč)
 • Akademie talentované mládeže olympijských sportů Ústeckého kraje 2023  (23 mil. Kč)
  REGIONÁLNÍ ROZVOJ:
  • Podpora komunitního života na venkově v roce 2023 (5 mil. Kč)
  • Obchůdek 2021+ (4,25 mil. Kč)
  • Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2023 (45 mil. Kč)

  Dále byl také schválen Program 2023 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému, ve kterém je alokována částka 21 mil. Kč. 

   

  PIRÁTI NEPODPOŘILI MIMOŘÁDNÉ ODMĚNY 

  Jedním z bodů jednání bylo poskytnutí mimořádných odměn členům Zastupitelstva Ústeckého kraje. V diskuzi k bodu vyspupili postupně zatupitelé Vladimír Vlach s několika poznámkami k technickému a administrativnímu zajištění sběru podkladů, Jiří Baudis s požadavkem jasné metodiky odměňování a nakonec Jan Kranda s námitkami proti celému smyslu odměn. Těsně před hlasováním uložil hejtman Jan Schiller Jiřímu Baudisovi jako předsedovi Kontrolní komise zapracovat na nové metodice výpočtu odměn a sjednal si s ním schůzku v novém kalendářním roce.

  Hlasovací tabule s konečným hlasováním o mimořádných odměnách pro zastupitele. Piráti se zdrželi.

  POCHYBNÝ NÁKUP OBJEKTU V ŽATCI

  Na podivné okolnosti upozornil náš zastupitel Vladimír Vlach při projednávání bodu 18 o nakládání s majetkem Ústeckého kraje. Nákup objektu v Žatci jako náhradní bydlení pro klienty Domova „Bez zámků“  z Tuchořic se časově protáhl a objekt za tu dobu zvýšil svou hodnotu o 30 %. Podrobnější informace o výběru objektu přislíbil odpovědný uvolněný zastupitel za ODS Tomáš Rieger. Při následném hlasování se pirátský zastupitelský klub se zdržel.
  Dvoupodlažní starší rodinný dům v Jungmannově ulici v Žatci na travnatém pozemku

  RUŠENÍ VLAKOVÝCH SPOJŮ MEZI ÚSTECKÝM A STŘEDOČESKÝM KRAJEM

  Mimo navržený program se na zasedání hovořilo i o snaze středočeského kraje rušit vlakové spoje do našeho kraje. V diskuzi vystoupil opět Jiří Baudis a upozornil na důležitost spojení především pro obyvatele Ústeckého kraje. Konkrétně se v současné době jedná o vlaky na tratích Louny – Slaný a Žatec – Lužná u Rakovníka. Středočeský kraj argumentuje nízkou vytížeností  a navrhuje, aby spoj platily dotčené obce.

  PLÁN ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU POD TAKTOVKOU PIRÁTŮ SCHÁLEN ZASTUPITELSTVEM

  Plán činnosti pro první pololetí roku 2023 předložil zastupitelstvu předseda Kontrolního výboru ZÚK Pirát Jiří Baudis. Dokument obsahující termíny a předpokládanou a v bodech nastíněnou náplň práce prošel hlasováním jednomyslně.