Ústecký kraj by měl pracovat na zlepšení okolí krajského úřadu. Neměl by ovšem destruktivně zasahovat do původní architektury.
Budova krajského úřadu není památkově chráněna, na rozdíl od sousední budovy Magistrátu Ústí nad Labem, která je kulturní památkou již od 3. 5. 1958. I přesto by měla krajská samospráva přistupovat k celé budově a jejím úpravám citlivě s důrazem na zachování původních architektonických a estetických hodnot.
Jednou z takových hodnot je i sochařsky řešený výduch u hlavního schodiště z ulice Dlouhé. O to znepokojující byla zpráva, že výduch může být v rámci rekonstrukce okolí krajského úřadu odstraněn.
Věříme, že zadání studie pro řešení okolí krajského úřadu i výběr zpracovatele povede ke zdařilému výsledku. Politický požadavek na odstranění výduchu by byl destruktivní zásah do původní architektury. Výduch nemá pouze hodnotu historickou a estetickou, ale je také důležitým orientačním bodem v Ústí nad Labem.
Komentář Jana Kordovského z Twitteru
Komentář Jana Kordovského, vnuka architektů Machoninových, autorů hotelu Thermal v Karlových Varech.