Je všeobecně známo, že situace kolem zeleně v Lounech je dlouhodobě neutěšená. Jen v loňském roce lounští Piráti upozorňovali na úhyn stromů po hlavovém řezu například na Mírovém náměstí či úhyn tisů po neodborné údržbě u vlakového nádraží a Tyršově náměstí. Aby k podobným situacím již nedocházelo, byly vysazovány vhodné typy stromů, které nebudou muset být ošetřovány razantním a nešetrným hlavovým řezem, a zeleň v Lounech do budoucna prosperovala a plnila v maximální míře svůj účel, je třeba stanovit plán a podmínky pro údržbu a výsadbu dřevin. V minulosti již město Louny vytvoření této koncepce zvažovalo, ale nikdy jej nedotáhlo do konce. 

V loňském roce byla v Lounech dokončena pasportizace stromů, kterou mají občané k dispozici na stránkách https://www.stromypodkontrolou.cz/.

Dalším přirozeným krokem by měla být ona koncepce. Petr Felix Šťastný, místopředseda Komise pro energetiku a životní prostředí Rady Města podal  proto tento podnět na schůzi komise a byl schválen. Teď je řada na  Radě, jestli dá tomuto projektu zelenou a stromy a keře v Lounech bude čekat lepší budoucnost. 

 

Zubožený tis u nádraží v Lounech