Ústí nad Labem, 8. července 2020 – Více než čtyřletý spor o poskytnutí informací, který vede pirátský zastupitel Lukáš Blažej s městem Ústí nad Labem, spěje ke konci. Okresní soud v Ústí nad Labem uložil Magistrátu zaplatit odškodnění 65 tisíc korun plus úroky a 18 tisíc korun za náklady řízení.

Město Ústí nad Labem od února 2016 celkem devatenáctkrát odmítlo poskytnout informace o nestandardních odměnách vedoucích odborů Magistrátu, ačkoliv Krajský úřad Ústeckého kraje nezákonné rozhodnutí pokaždé zrušil. Kromě toho město podalo za vyžadování informací na Blažeje trestní oznámení, které policie odložila. Blažej se u Okresního soudu domáhal odškodnění.

Soudce ve svém rozhodnutí několikrát zopakoval, že se město Ústí nad Labem dopustilo špatného úředního postupu. Devatenáctkrát ignorovalo závazný právní názor nadřízeného  správního orgánu, zcela a okázale ignorovalo platné právní předpisy a ještě opakovaně porušoval zákonné lhůty koncipované k svobodnému přístupu k informacím. 

Město se dokonce ve svých odůvodněních až satiricky a jízlivě vyjadřovalo k osobní sféře Lukáše Blažeje. Upozorňovalo na jeho členství ve spolku, při soudním jednání dokonce probíralo, kde pracuje a co dalšího se v jeho životě dělo. Soud upozornil, že členství ve spolku v žádném případě nemá co dočinění s poskytnutím požadovaných informací. Soudce také zdůraznil, že město absolutně přehlídlo fakt, že Lukáš Blažej je politicky aktivní od roku 2014, kdy působil v kontrolním orgánu zastupitelstva. Své rozhodnutí soud odůvodnil mimo jiné i tím, že volený zastupitel, který zastupuje část svého voličského elektorátu, má povinnost informace zjišťovat, zveřejňovat a kontrolovat.

Rozsudek je nepravomocný. Jelikož se za Magistrát soudního stání nikdo nezúčastnil, čeká se na jeho reakci a případné odvolání.

Něco takového jsem v praxi dosud nezažil“ uvádí advokát Mgr. Michal Chuchút, LL.M., který Blažeje zastupuje. „Město svá rozhodnutí opakovaně vydávalo v rozporu se závaznými právními názory odvolacího orgánu, správních soudů, Nejvyššího správního a dokonce i Ústavního soudu,“ dodává.

Budu usilovat o to, aby přiznané odškodné bylo městem vymáháno po Mgr. Studenovském, který nezákonná rozhodnutí vydával, a přesto byl nedávno z pozice vedoucího právního odboru povýšen na tajemníka úřadu,“ uzavírá Lukáš Blažej, který v minulosti za odhalování korupce a klientelismu v Ústí nad Labem získal Cenu za odvahu Nadačního fondu proti korupci.

O konečném poskytnutí informací Magistrátem bude rozhodovat Nejvyšší správní soud.

Všechna rozhodnutí Magistrátu, Krajského úřadu a také podaná trestní oznámení a související dokumenty naleznete zde: shorturl.at/adBCP

Jak šel čas ve sporu Lukáše Blažeje a města Ústí nad Labem:

 • Rozhodnutím ze dne 19. 2. 2016 Magistrát odmítl žádost o informace. Dne 3. 3. 2016 podal Lukáš Blažej odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 4. 4. 2016 zrušil.
 • Rozhodnutím ze dne 28. 4. 2016 Magistrát žádost odmítl. Toto rozhodnutí bylo doručeno až poté, co Ministerstvo vnitra přikázalo v opatření proti nečinnosti ze dne 20. 7. 2016 rozhodnutí doručit. Dne 28. 7. 2016 podal Lukáš Blažej odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 23. 8. 2016 zrušil.
 • Rozhodnutím ze dne 9. 9. 2016 Magistrát žádost odmítl. Dne 12. 9. 2016 podal Lukáš Blažej odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 7. 10. 2016 zrušil.
 • Rozhodnutím ze dne 27. 10. 2016 Magistrát žádost odmítl. Dne 31. 10. 2016 podal Lukáš Blažej odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 5. 1. 2017 zrušil.
 • Rozhodnutím ze dne 2. 2. 2017 Magistrát žádost odmítl. Dne 2. 2. 2017 podal Lukáš Blažej odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 9. 3. 2017 zrušil.
 • Rozhodnutím ze dne 7. 4. 2017 Magistrát žádost odmítl. Dne 10. 4. 2017 podal Lukáš Blažej odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 11. 5. 2017 zrušil.
 • Rozhodnutím ze dne 26. 5. 2017 Magistrát žádost odmítl. Dne 26. 5. 2017 podal Lukáš Blažej odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 14. 6. 2017 zrušil.
 • Rozhodnutím ze dne 7. 7. 2017 Magistrát žádost odmítl. Dne 7. 7. 2017 podal Lukáš Blažej odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 3. 8. 2017 zrušil.
 • Rozhodnutím ze dne 21. 8. 2017 Magistrát žádost odmítl. Dne 21. 8. 2017 podal Lukáš Blažej odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 11. 9. 2017 zrušil.
 • Rozhodnutím ze dne 26. 9. 2017 Magistrát žádost odmítl. Dne 26. 9. 2017 podal Lukáš Blažej odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 19. 10. 2017 zrušil.
 • Rozhodnutím ze dne 9. 11. 2017 Magistrát žádost odmítl. Dne 9. 11. 2017 podal Lukáš Blažej odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 11. 12. 2017 zrušil.
 • Rozhodnutím ze dne 27. 12. 2017 Magistrát žádost odmítl. Dne 28. 12. 2017 podal Lukáš Blažej odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 19. 1. 2018 zrušil.
 • Rozhodnutím ze dne 5. 2. 2018 Magistrát žádost odmítl. Dne 12. 2. 2018 podal Lukáš Blažej odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 13. 3. 2018 zrušil.
 • Rozhodnutím ze dne 4. 4. 2018 Magistrát žádost odmítl. Dne 5. 4. 2018 podal Lukáš Blažej odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 24. 4. 2018 zrušil.
 • Rozhodnutím ze dne 12. 6. 2018 Magistrát žádost odmítl. Dne 18. 6. 2018 podal Lukáš Blažej odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 23. 7. 2018 zrušil.
 • Rozhodnutím ze dne 7. 8. 2018 Magistrát žádost odmítl. Dne 27. 8. 2018 podal Lukáš Blažej odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 17. 9. 2018 zrušil.
 • Rozhodnutím ze dne 5. 10. 2018 Magistrát žádost odmítl. Dne 18. 10. 2018 podal Lukáš Blažej odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 9. 11. 2018 zrušil.
 • Rozhodnutím ze dne 29. 11. 2018 Magistrát žádost odmítl. Dne 30. 11. 2018 podal Lukáš Blažej odvolání, na základě kterého Krajský úřad rozhodnutí dne 20. 12. 2018 zrušil.
 • Rozhodnutím ze dne 22. 1. 2019 Magistrát žádost odmítl.

Každý z výše uvedených dokumentů byl rozeslán na dodejku všem účastníkům řízení, tudíž jen na poštovném bylo z veřejných prostředků vynaloženo více než 40 000 Kč.