Školní roky 2019/20 a 2020/2021 jsou poznamenány koronavirovou krizí. Školy všech úrovní jsou dle vývoje pandemie zavírány a otvírány mnohdy ze dne na den. Pro všechny zúčastněné, tedy děti, učitele a rodiče, to znamená nutnost přizpůsobit se a využívat on-line metody výuky.

Právě kvůli tomu se Piráti nejen v Ústeckém kraji rozhodli pomáhat těm, pro něž je technika tolik nezbytná k propojení se školou obtížně dostupná.

Poslanec Pirátů za Ústecký kraj František Navrkal byl již od léta 2020 v kontaktu s neziskovými organizacemi v kraji, které potvrdily, že takových rodin je u nás na severu Čech pravděpodobně nejvíce v celé zemi, v níž až deset tisíc dětí zůstalo během první vlny koronaviru bez kontaktu se školou jen kvůli chybějící technice nebo internetu.

„Už během prvního nouzového stavu se naplno ukázal negativní vliv sociálních rozdílů na přístup ke vzdělání. V sociálně znevýhodněných a mnohdy početných rodinách často chybí jakékoliv technické vybavení nezbytné pro distanční výuku,“ uvádí poslanec Navrkal. Podle Akademie věd je v Česku kolem šesti procent dětí, kterým doma schází počítat, tři procenta domácností jsou bez připojení k internetu. Situace není o moc lepší ani teď a neustále hrozí, že nemalé množství dětí vypadne na dlouhé měsíce ze vzdělávacího systému.

V Ústeckém kraji jsme vybrali a darovali desítky počítačů/notebooků a nespočet kusů související techniky, tzv. periferií (myši, klávesnice, monitory) a věnovali je potřebným skrz neziskové organizace. Ty pracují v terénu, vědí, kde je technika potřeba a mohly se stát prostředníkem mezi dárci a rodinami.

1. Příběh paní Anny (38)

Paní Anna žije ve společné domácnosti se svými třemi dětmi – Honza (6), Jakub (5) a Anna (1). Paní Anna se nedávno s rodinou přestěhovala do nového bytu, nyní musí většinu svých financí vložit do jeho zařízení. Paní Anna tak nemá dostatek finančních prostředků na to, aby dětem pořídila počítač. Honza v roce 2020 nastoupil do 1. třídy základní školy. Jakub v témže roce začal navštěvovat mateřskou školu. Paní Anna uvítala možnost mít doma k dispozici počítač s nadšením. Díky dárcům tak nyní Honza bude moci procvičovat učební látku nejen v případě distanční výuky, ale také v rámci procvičování abecedy či počítání.

2. Příběh paní Sandry (44)

Paní Sandra žije společně se svým partnerem a sedmi dětmi. Mirek (12), Milan (11), Denisa (10), Martina (9) a Andrea (6) navštěvují základní školu. Rodina neměla doma k dispozici počítač, a tak během distanční výuky chodily děti na online výuku do nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klub Magnet. Díky dárcům má rodina nyní v domácnosti k dispozici počítač, což dětem umožní zapojit se do online výuky.

Počítače do rodin – KVĚTINA z. s.

Zapůjčení stolního počítače využily všechny rodiny, se kterými při poskytování služby SAS spolupracuji. Počítače budou sloužit především dětem pro rozvoj jejich znalostí a dovedností v návaznosti na školní učivo. Dvě rodiny dosud počítač ani podobné zařízení doma neměly, proto pro ně nebyla v minulých obdobích přístupná distanční výuka. Nyní vědí, že se v případě potřeby budou moci zapojit a děti zůstanou se školou díky tomu v kontaktu.

Počítače využijí i rodiče, zejména jedna maminka samoživitelka, která si potřebuje najít přivýdělek a díky počítači bude mít přístup k aktuálním pracovním nabídkám. Počítače s rodinami využiji také v rámci spolupráce. Např. při sepisování dokumentů potřebných pro úřady, při hledání práce nebo při hledání nového bydlení, bude-li potřeba.

Jedním z dalších konkrétních příkladů potřeby redistribuce výpočetní techniky je matka samoživitelka, která se stará o zdravotně handicapovanou třináctiletou dceru. Ta dochází do speciální školy, která je velmi vstřícná, a tak měla Rozárka přístup k učivu i během distanční výuky. Rodina navíc disponuje telefonem a tabletem. Rozárka má však významnou oční vadu a velký monitor jí práci na počítači velmi usnadní. Klientka zároveň uvítala, že využití počítače má jasná pravidla, protože s dcerou stále nemůže najít hranice pro trávení času na sociálních sítích a hrách.

Další příklady tak, jak se nám jich od spolupracujících organizací dostává, sem budeme průběžně doplňovat.

Vzhledem k tomu, že je konec pandemie zatím v nedohlednu, budeme ve sbírce a v pokusech PROPOJIT děti a školu pokračovat i v roce 2021. Děkujeme všem, kteří se zapojili, jedeme dál!